Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A 19. században az orosz irodalom virágkora köszöntött be, e

No description
by

Márk Tóth

on 7 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A 19. században az orosz irodalom virágkora köszöntött be, e

Az Orosz-Francia-Német romantika:

"A jövőnek sok neve van:
a gyenge úgy hívja, elérhetetlen,
a gyáva úgy, ismeretlen,
a bátor lehetőségnek nevezi".
/Victor Hugo/

Történelmi háttér:

Rendkívül erős cári hatalom. Fel sem merül a polgárosodás és a demokrácia kérdése. A cár óriási titkos rendőrséget tart fenn (besúgók). A demokratikus érzelmű művészek a Kaukázusban v. Szibériában találják magukat PL. : Dosztojevszkij, Puskin.A haladó szellemű értelmiségiek nem adták fel a harcot a cár elleni küzdelemben, szabad kömíves páholyokba tomörültek. A cári berendezkedés még 100 évig erős. Az 1917.-es októberi forradalomig fennmarad. A vidéki parasztság nyomorban és szegénységben él, szinte félrabszolgák.


Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837)

Nemesi származású (valamelyik őse etióp volt). A legjobb iskolákba járatják. Cári diplomata iskola: Cárszkoji Szelo: itt kezd verseket írni. Megmutatkozik a zsarnokság ellenisége.
Péterváron kezdi diplomata szolgálatát: a cár külügyi hivatalában. Politikai tartalmú verseire fölfigyelnek: I. Sándor cár a Kaukázusba száműzeti. Itt él hosszú ideig: Mihálylovszkoje
Nagyon termékeny időszaka. Művei nagy részét itt írja. A száműzetés után Bolgyinóban telepszik le.
Megnősül: Natasha Goncsarova. Péterváron telepednek le. Felesége miatt párbajba keveredik: itt veszti életét, 2 napig haldoklik.


Művei:
Művei:
Elbeszélőként tartjuk számon. Verses regényei a leghíresebbek. (Poéma: orosz verses regény.)
Megzenésítették szinte minden művét.
- Ruszlán és Ludmilla
- Bahcsiszeráji szökőkút
- Borisz Godunov
- A cigányok
- Anyegin
- Pikk dáma (Csajkovszkij)
- Kapitány lány
- Kaukázusi fogoly
- Mozart és Szalieri (film is készült belőle)
A 19. században az orosz irodalom virágkora köszöntött be, ekkor emelkedik világirodalmi szintre.
Az Orosz Romantika
Az orosz romantika konzervatív irányzatának képviselője: Vaszilij Andrejevics Zsukovszkij (1783-1852).
Képviselői:
Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837): az orosz irodalom fejlődésének meghatározó alakja, aki mindhárom műnemben maradandó alkotásokat hozott létre. A modern orosz irodalmi nyelv megteremtője, Anyegin című műve az irodalom klasszikusa.
A dekabrista irányzat alkotója..
Mihail Jurjevics Lermontov (1814-1841): művei már a romantika és realizmus határán mozognak, a Korunk hősében kiemelkedő jelentőségű karaktert teremt. Jelentős költészete is.
További Képviselője:
A francia romantika korában a klasszicizmus hatásai még sokáig erősen jelen vannak.
klasszicizmus,
romantika pár évig párhuzamosan futnak a
realizmus későn kezdődik, az 1820-as években vannak konkrét irodalmi művek.
A Francia Romantika:
(Nyomorultak)
Victor Hugo
(1802. Február 26.-1885. Május 22.)
Francia költő, drámaíró, regényíró, képzőművész, államférfi, emberi jogi aktivista, a franciaországi romantikus mozgalom képviselője.
Ismert művei:
A nyomorultak
A Párizsi Notre-Dame
A Nevető ember
További Francia Képviselők:
Alphonse-Marie-Louis de Lamartine
(Mâcon, 1790. október 21. – Párizs, 1869. február 28.) francia költő, regény- és drámaíró, politikus, kitűnő szónok, aki részt vett a Második Köztársaság kikiáltásában és kormányában. A francia romantika egyik kiemelkedő alakja.
Alfred de Musset
(Párizs, 1810. december 11. – Párizs,1857. május 2.) francia költő,drámaíró.
A romantikus irodalom kiemelkedő
képviselője, a legjelentősebb a Victor Hugo köré csoportosuló költők közül.
*Orosz nemesi forradalmárok, akik 1825-ben megkísérelték a cári önkényuralmat fegyveresen megdönteni. Az elszigetelt összeesküvést sikerült I. Miklós cárnak leverni és megtorolni.
STURM UND DRANG
–" németül vihar és vágy": a német irodalmi fölvilágosodás jelentősszakaszának, egy elsősorban az 1770-es években föllépő szellemi mozgalomnak az elnevezése.
-Jénai romantika: filozófiai és irodalomelméleti törekvések jellemzik Hegel, Novalis, Schlegel fivérek A külső és belső világ romantikus elemeit ábrázolja, fontos az ösztönök világa. Képviselői nagy hatást gyakorolnak Goethe-re is. Goethe-nek igen csak ellentmondásos a viszonya a romantikával, nem tetszett neki,ő aklasszika fegyelmezett szabálymódszereit alkalmazta.

-Heidelbergi romantika: népi nemzeti romantika egységesebb, mint a jénai, de nincsenek benne egyéniségek. Ezt a korszakot a Grimmtestvérek neve fémjelzi.

-Berlini romantika: a ’10-es évek végeReménytelenül szemléli a társadalmat---->
tájromantika. Vagy iróniával, vagy fájdalmasnosztalgiával ábrázolják.
A Német romantika:
/Novalis/
Novalis:
(írói álnév; eredeti neve Friedrich Leopold von Hardenberg) (Hardenberg, 1772. május 2. – Weißenfels, 1801. március 25.) német költő, író, a német romantika képviselője.
E. T. A. Hoffmann (1776-1822):
A német értelmiség típusa,ír, fest, zenél, vezényel, rendez, emellett jogász hivatalnok is. Avalós világról mesél
azután utalást tesz, hogy emögött létezik egy másik világ, de ezt nemveszi mindenki észre. Ez a világ is hétköznapi.Ezért szereplői is hétköznapi emberek, akik szürke életet élnek, de néhányan magukbanhordozzák a másik típust is egyszerre kettős életük van.
Henrich Heine
Christian Johann Heinrich Heine (eredeti nevén Harry Heine, Düsseldorf, 1797. december 13. – Párizs, 1856. február 17.) zsidó származású német romantikus költő, író, újságíró. Egyszerre mondják a romantika utolsó költőjének és a romantikát meghaladó realista és modern költőnek.
Mi a felesleges ember?
Mi a felesleges ember? :
A Puskin által teremtett „felesleges ember” továbbélése az orosz irodalomban:
Lermontov: Korunk hőse (Pecsorin, a főszereplő – céltalan, értelmetlen életet él, mint Anyegin)
Goncsarov: Oblomov (a főhős a címszereplő)
Csehov drámáinak szereplői ugyancsak akaratgyenge, kisiklott sorsú, szánalomra méltó emberek (pl. Ványa bácsi, Három nővér)
A magyar irodalomban is megjelenik ez a típus Arany László A délibábok hőse című verses regényében (Hűbele Balázs néven)
Az elszakadás áll előttünk,Világi lárma csalogat, Az útra néz mindenki köztünk,
Kigyúl az ifjú gondolat.
/Puskin/
Köszönöm a figyelmet! :)
Full transcript