Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projek Hubungan Etnik: Menilai permahaman, persepsi, dan penerimaan masyarakat malaysia terhadap wawasan 2020

No description
by

Yu Feng

on 25 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projek Hubungan Etnik: Menilai permahaman, persepsi, dan penerimaan masyarakat malaysia terhadap wawasan 2020

Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020? Pengenalan Wawasan 2020 sebenarnya lahir dari segi pemikiran yang kreatif. Ia bermula daripada kajian tentang sejarah peradaban bangsa, perlakuan manusia masa kini dan masa akan datang. Wawasan negara ini melambangkan harapan, hala tuju dan cita-cita murni pemimpin-pemimpin kita yang berwibawa. Tujuan 1. Mewujudkan sebuah negara yang bermatlamat iaitu dari segi Malaysia akan mencapai tahap negara maju dengan caranya yang unik dan tersendiri
2. Menetapkan perancangan masa hadapan yang akan dilakukan.
3. Dijadikan sebagai perangsang kepada semua lapisan masyarakat untuk berusaha dengan lebih gigih ke arah pembentukan Malaysia yang dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Definisi Kata Kunci wawasan didefinisikan sebagai bayangan, penglihatan, dan gambaran.

Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan yang bertujuan untuk meningkatkan status Malaysia untuk menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Cabaran-cabaran yang perlu diatasi oleh rakyat Malaysia untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju di dunia.

Malaysia akan menjadi negara maju yang berteraskan perpaduan rakyat, kestabilan politik, peningkatan taraf hidup, kekukuhan nilai moral dan etika, kekukuhan maruah bangsa dan semangat keyakinan diri dalam setiap bangsa. WAWASAN WAWASAN 2020 SEMBILAN CABARAN
WAWASAN 2020 KEMAJUAN BERSEPADU Objektif Kajian I.Mengenalpasti kefahaman golongan belia terhadap Wawasan 2020.

II.Mengenalpasti persepsi golongan belia terhadap Wawasan 2020 .

III.Meninjau penerimaan konsep Wawasan 2020 dalam kalangan golongan belia.

IV.Menambahkan ilmu pengetahuan ahli-ahli kumpulan mengenai Wawasan 2020. Kaedah penyelidikan

Dalam kajian yang telah dilakukan,
kami merupakan golongan belia di kampus Kuala Lumpur Universiti Kebangsaan Malaysia.
Golongan responden:
- antara 19 hingga 45 tahun
- merangkumi semua kaum
- terdiri daripada wanita dan lelaki.
- merangkumi semua agama RESPONDEN Instrumen Kumpulan kami telah memilih borang soal selidik sebagai
kami untuk melaksanakan kajian ini. Hal ini bertujuan untuk mendapat maklum balas yang jelas daripada responden mengenai pemahaman, persepsi dan penerimaan mereka terhadap wawasan 2020. Selain itu, responden dapat memberikan maklum balas melalui borang soal selidik tanpa dipengaruhi oleh pengaruh luar. Rumusan
- 75% daripada jumlah responden berpendapat bahawa peruntukan masa untuk mencapai Wawasan 2020 perlu diperbaiki.
- Majoriti golongan belia menyokong Wawasan 2020.
- Tuntasnya, pemahaman, persepsi dan penerimaan golongan belia terhadap 2020 adalah positif. Cadangan Antara cadangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Wawasan 2020:
- Masa untuk mencapai Wawasan 2020 perlu ditangguhkan. Tempoh masa yang masih tinggal, iaitu 8 tahun, tidak mencukupi untuk mencapai aspirasi tersebut.
- Strategi untuk merealisasikan Wawasan 2020 perlu diubahsuai selaras dengan perkembangan teknologi dan peredaran zaman. Proses perancangan yang strategik haruslah mengandungi unsur kritis seperti risiko, masa, kos, reaksi rakyat, reaksi parti pembangkang, reaksi negara-negara jiran, dan keadaan semasa. - Pemimpin di Malaysia mendukung obligasi dalam menjelaskan wawasan 2020 kepada rakyat terutamanya golongan belia.
- Penjelasan tentang tujuan wawasan hendaklah disampaikan kepada golongan belia agar mereka sedar akan kepentingan peranan dan tanggungjawab masing-masing.
- Sebagai warga Malaysia, kita perlulah bersikap terbuka dan bersedia untuk berubah serta meninggalkan sifat degil mempertahankan nilai-nilai yang lapuk, pemikiran sempit, sikap yang ego dan mementingkan diri sendiri dan seumpamanya. Hasil kajian didapati bahawa:
- Tahap pemahaman golongan belia terhadap wawasan 2020 adalah memuaskan.
- Kebanyakan daripada responden mengetahui konsep Wawasan 2020 melalui peranan sekolah dan media massa.
- Secara puratanya, golongan belia berpendapat bahawa penduduk Bandar dan luar Bandar mendapat manfaat daripada polisi Wawasan 2020.
- Lebih daripada 50% jumlah responden bersetuju bahawa Wawasan 2020 dapat memajukan dan membangunkan negara Malaysia
- 68% daripada jumlah responden berpendapat bahawa kerajaan telah melaksanakan tanggungjawab mereka untuk merealisasikan wawasan 2020. Sekian, terima kasih Analysis
Full transcript