Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inleiding wetenschapsfilosofie (deel 1)

by

Sabrina Keinemans

on 1 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inleiding wetenschapsfilosofie (deel 1)

Nieuwe richtingen
Deel 2:
Inleiding wetenschaps-filosofie
Strategieën
Methoden
De wortels van wetenschappelijk onderzoek
Enquête, experiment
Wetenschapsfilosofie
Het onderzoek naar de grondslagen, de geldigheid en de reikwijdte van wetenschappelijke kennis.
Epistemologie
Ontologie
Antropologie
Maatschappijtheorie
Empirisch analytische benadering
Logisch postivisme
Hermeneutiek
Symbolisch interactionisme
Pragmatisme
Kritisch reflexieve benadering
Fenomenologie
Onderzoeksstrategie
Samenhangend stelsel van onderzoeksactiviteiten; doelen, vragen en manieren van kennisverwerving en analyse.

Grounded theory

Experiment Case study

Etnografie Enquête

Narratief onderzoek
Onderzoeksmethoden
Weldoordachte aanpak van dataverzameling en -analyse met bijbehorende instrumenten.
Vragenlijst, itemlijst, observatielijst, codeboom, dagboeken, vuilnis, kranten, foto's
Een goede onderzoeks-opzet kijkt verder dan methoden.
Grondslagen van de empirische wetenschap
Inductie of deductie?
Empirisme of rationalisme?

Descartes
Hume
Kant
Popper


Empirisch-analytisch model
Grondslagen van de empirische wetenschap
Ontologie:
er is een objectieve en onveranderlijke werkelijkheid
Epistemologie:
zoeken naar feiten en wetten (primaat bij de empirie)
Antropologie:
de mens als object van studie
Maatschappijtheorie:
vooruitgangsdenken
Zuivere waarneming
Causaliteit
Objectiviteit
Controleerbaarheid
Operationaliseren
Vragenlijsten
Waarnemingen (zoals fysieke metingen: hartslag)
Tellingen (van verschijnselen, denk aan demografisch onderzoek)

Zoek de sociale cohesie
Kritiek
Ontologie:
Sociale werkelijkheid niet objectief, wel veranderlijk.
Epistemologie:
Van feiten en causaliteit, naar interpreteren en verklaren.
Antropologie:
Mens als subject
Maatschappijtheorie:
Wetenschap brengt niet per definitie vooruitgang.
"Wetenschap is niet gebouwd op rotsgrond. De vermetele constructie van haar theorieën wordt eerder opgetrokken boven het moeras; het vormt een pijlerstructuur waarvan de pijlers van bovenaf in de grond gedreven worden - maar niet tot zij op een natuurlijk 'gegeven' grond stoten. Wanneer men stopt met het nog dieper drijven van de pijlers is dat niet omdat men een vaste grond bereikt heeft. Men stopt omdat men hoopt dat de pijlers voorlopig voldoende vastigheid bieden om de structuur te dragen."

Karl R. Popper (1935).
Logik der Forschung - Zur erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaften.
Wenen: Springer Verlag, pp. 66-67.
Cogito ergo sum
Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een intellectueel spelletje.
11.40
Wheeler's delayed choice experiment
"Het universum bestaat niet als niemand het nog langer waarneemt."
http://www.ninefornews.nl/experiment-bewijst-dat-realiteit-niet-bestaat-zonder-waarneming/
Full transcript