Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Útinám

No description
by

Sandra Rebekka

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Útinám

ÚTINÁM
UPPRUNI ÚTINÁMS
HVAÐ ER ÚTINÁM
UMRÆÐA
KOSTIR VIÐ ÚTINÁM
HAGNÝTING Í SKÓLASTARFI
Ingibjörg Jónsdóttir
Sandra Rebekka

1. Bekkurinn fer í bíó til að sjá mynd með kennaranum

Aukin útivera
Betra heilbryðgi
Ríkuleg námstækifæri
Fjölbreyttir kennsluhættir
Læra í gegnum reynslu
Tengsl við náttúruna


Eðli mannsins að kanna umhverfi sitt
Heimildir um útikennslu síðan 1762
Heimildir un útikennslu á Íslandi frá því fyrir aldamótin 1900
Ólík nöfn á sama hugtaki

Nám utan við veggja skólastofunnar
Þarf útinám að vera undir berum himni?
Er öll útivera útinám?
Fjöldi skyldra hugtaka
Er útinám umhverfismennt?
Telst vettvangsferð vera útinám?
HEIMILDIR
Bragi Guðmundsson. (2000). Grenndarfræði. Í Bragi Guðmundsson (ritstjóri),
Líf í Eyjafirði,
(bls. 17–58). Akureyri: Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri.
Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., Sanders, D. og Benefield, P. (2006). Thea value of outdoor learning: Evidence from research in the UK and elsewhere.
The School science review, 87
(320), 107—111. Sótt af https://www.researchgate.net/publication/287621860_The_value_of_outdoor_learning_Evidence_from_research_in_the_UK_and_elsewhere
Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T. og Ewert, A. (2006).
Outdoor education. Methods and strategi
es. The United States of America: Human Kinetics.
Howarth, S. og Slingsby, D. (2006). Biology fieldwork in school grounds: A model of good practice in teaching science.
School Science Review, 86
, bls. 99—105. Sótt af http://www.gettingpractical.org.uk/documents/SSRBIologyfieldwork.pdf
Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir. (2014).
Útikennsla og útinám í grunnskólum
. Reykjavík: Mál og Menning.
King, C. (2006). Putting earth science teaching in its outdoor context.
School Science Review, 86
(320), 53—60. Sótt af http://www.gettingpractical.org.uk/documents/SSRPuttingEarth.pdf
Kristín Norðdahl. (2005). Að leika og læra í náttúrunni: Um gildi náttúrulegs umhverfis í uppeldi og menntun barna.
Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun
. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2005/022/index.htm.
ÁLM1510-H16
Grenndarnám
Þegar nágrennið er nýtt eins og hægt er og sjóndeildarhringurinn víkkaður út frá því sem nemendur þekkja til þess sem þeir þekkja ekki. Dæmi eru tekin út menningarlegu sem náttúrulegu umhverfi nemenda til þess að gera námið merkingarbærara. Nám getur verið um landfræðilegt, náttúrufræðilegt og menningarlegt umhverfi hvers nemanda, skóla eða annarrar menntastofnunar eftir því við hvaða tímabil er miðað.
Immobilization of bacterias in a variety of shapes
Connected to a quartz crystal microbalance
Real-time selective recognition of bacterial cells
Umhverfismennt
(e. environmental
schooling)
Í hugtakinu umhverfismennt felst fræðsla um umhverfið og að þeir sem hljóti fræðsluna tileinki sér inntak hennar. Umhverfismennt miðar að því að fólk gefi umhverfi sínu gaum og beri umhyggju fyrir því. Leitast er við að efla þekkingu, leikni og vilja til þess að leysa mál sem varða náttúrulegt og mannlegt umhverfi og að koma í veg fyrir ný vandamál.
Immobilization of bacterias in a variety of shapes
Connected to a quartz crystal microbalance
Real-time selective recognition of bacterial cells
Vettvangsferð
(e. field trip)
Vettvangsferð er þegar farið er á einhvern ákveðin stað utan skólans, hvort heldur sem um er að ræða styttri eða lengri ferðir. Ætlast er til þess að nemendur séu virkir þátttakendur og námið á að vera hægt að tengja við námsskrá. Oftar en ekki eru unninn verkefni út frá heimsókninni.
Immobilization of bacterias in a variety of shapes
Connected to a quartz crystal microbalance
Real-time selective recognition of bacterial cells
Sjálfbærni
(e. sustainability)
Sjálfbærni snertir bæði umhverfismál, félagslegt réttlæti, heilsu og velferð, menningarmál og efnahagslíf. Það felur í sér vitund um þau takmörk sem náttúran setur mannkyninu og gjörðum þess. Það er viðurkenning á því að mannkyn allt þarf að takast á við þau flóknu samfélagslegu verkefni að sætta hugmyndir fólks og væntingar til neyslu við takmörk náttúrunnar.
Immobilization of bacterias in a variety of shapes
Connected to a quartz crystal microbalance
Real-time selective recognition of bacterial cells
Staðtengt nám
(e. placed based learning)
Immobilization of bacterias in a variety of shapes
Connected to a quartz crystal microbalance
Real-time selective recognition of bacterial cells
Staðtengt nám er skipulagt út frá nærumhverfi skóla og nánasta umhverfi nemenda notað. Þá er athygli nemenda vakin á aðstæðum, hverjir eru kostir og gallar, hvað mætti betur fara og hvernig er hægt að bæta það.
2. Bekkurinn fer í heimsókn á bílaverkstæði

3. Fimm nemendur fara á bókasafn skólans til að vinna hópverkefni


4. Einn árgangur skólans fer í fjallgöngu í vorblíðunni með kennaranum


5. Vorleikar skólans inni í skólanum og úti á skólalóðinniGALLAR ÚTINÁMS
Krefst góðs skipulags og undirbúnings
Gæta að öryggi
Samgöngur og aðgengi
Íslenskt veðurfar
Útbúnaður
Tímaskortur
Mikill tími í undirbúningUMRÆÐA
Hvaða lausnir sjáið þið til að yfirstíga þessar hindranir:

Fatnaður nemenda
Tímaskortur kennara
Ótryggt veðurfar
Öryggi nemenda
Aðgengi nemenda með sérþarfir
UMRÆÐA
Hvaða kosti við útinám getið þið nefnt sem ekki voru nefndir í umfjölluninni?
Immobilization of bacterias in a variety of shapes
Connected to a quartz crystal microbalance
Real-time selective recognition of bacterial cells
Undirbúningur
Framkvæmd
Eftirfylgni
Huga þar að:
Endurtekningu
Staðsetningu
Aldri nemenda
UMRÆÐA
Hvernig má auka útinám í skólum?

SAMANTEKT
Auka þarf útinám
Útinám er ekki nýtt af nálinni
Kostir útináms eru margvíslegir
Huga þarf að undirbúningi, framkvæmd og eftirfylgni
Útinám er ekki gallalaust
Nemendur hafa framtíð náttúrunnar í hendi sér
ÚTINÁM Á ÍSLANDI
utinam.is
Gufunes
utikennsla.is
Pinterest
Full transcript