Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pandangan Semesta Tamadun Melayu

No description
by

Anlyne Cyy

on 24 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pandangan Semesta Tamadun Melayu

Pandangan Semesta Tamadun Melayu
Nilai Tamadun Melayu
Ketaatan kepada Sultan dan Menghormati Pemimpin
Masyarakat Melayu taat setia kepada Sultan/Raja semenjak zaman awal Tamadun Melayu.
Sifat turun-menurun yang diikuti dan diajar sehingga kini
Kepatuhan kepada Undang-undang
Masyarakat Melayu patuh kepada undang-undang
Saling Hormat-Menghormati Orang Lain
Tidak memandang rendah kepada orang lain
Penghormatan diberikan kepada orang lain yang turut menghormati orang Melayu
Orang yang tidak membalas penghormatan dipandang rendah
Keimanan / Ketakwaan kepada Allah swt.
Perkara yang paling penting dalam agama Islam
Melibatkan banyak perkara yang menjadi pegangan asas kepada kehidupan manusia
Mentaati segala yang dituntut, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah swt. adalah bahagian daripada cara-cara bagaimana orang Melayu beriman dan bertakwa kepada Allah swt.
Memahami kedaulatan hukum-
hukum
Mengikut peraturan-peraturan serta undang-undang
Mendahului yang Tua
Memberi keutamaan kepada tua atau berusia
Memahami bahawa orang berusia lebih berpengalaman dan pengalaman dipandang penting dalam masyarakat Melayu
Nilai yang menjadi asas kepada Tamadun Melayu berteraskan kepada nilai-nilai agama Islam.
Meraikan Tetamu
Tetamu sentiasa dipandang baik kerana dipercayai membawa rezeki kepada tuan rumah mengikut ajaran Islam
Bertimbang Rasa
Sentiasa cuba memikirkan perasaan dan keadaan orang lain sebelum membuat keputusan, mengambil kira perasaan orang lain
Bersopan-santun, berbudi pekerti
Nilai yang berkaitan dengan beradab
Melayu dianggap beradab halus
Bermesyuarah/
Bermuafakat
Cara mencapai persetujuan ramai
Diberikan peluang untuk menyuarakan pendapat
Persetujuan dicapai dengan mengambil kira semua cadangan
Bergotong-royong
Nilai yang berteraskan kepentingan hidupan secara kumpulan
Bekerja Bersungguh-sungguh
nilai menuntut pekerjaan yang halal dan kesungguhan bekerja
Pencapaian dalam Pelbagai Bidang
Kemunculan pusat-pusat tamadun sebelum Islam
Kerajaan agaria dan maritim
seperti Funan, Angkor, Srivijaya
Kerajaan Islam
Bahasa Melayu sebagai bahasa persuratan
Peranan penyebaran dan penyampaian agama Islam
Pemerintahan Beraja
Ajaran Islam menggantikan konsep dewaraja yang berasaskan konsepsi kosmologis
Rakyat dikehendaki menjalankan segala titah dan perintah raja
Kedudukan raja dipertahankan (seperti nobat diraja)
Pembangunan Ekonomi Melayu
Peraturan dan tataterib berniaga sistem tetap diperkenalkan
Pelbagai kemudahan disediakan
Sistem undang digubal untuk memelihara keamanan
Sistem ukuran, timbangan dan mata wang digunakan
Pendidikan
Ilmu pengetahuan disebarkan di kalangan rakyat jelata
Ilmu pengetahuan dan hadis menekankan kewarasan
Kerasionalan berasaskan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata
Undang-Undang Tradsional
Hukum Kanun Melaka
mengandungi perkara-perkara seperti larangan dan keistimewaan raja dan pembesar-pembesar negeri
Undang-undang Laut Melaka
mengandungi peraturan pelayaran, tatacara jual beli di atas kapal, bidang kuasa dan nakhoda dan tanggungjawab pegawai-pegawai kapal.
Kepercayaan
dan Agama

Penduduk Nusantara mempunyai kepercayann sendiri yang dikenali animisme.
Animisme bermaksud bahawa setiap benda mempunyai jiwa atau roh dan keperibadian sendiri.
Persuratan
Sebelum Islam
Bentuk Sastera lisan dan hikayat
Seperti cerita mitos - Puteri Santubong, Cerita Mergastua-Sang Kancil.
Pantun, gurindam , seloka dan lain-lain.
Selepas Kedatangan
Islam
- Sastera kitab
- Sastera Kenegaraan
- Historiografi
- Astronomi
- Matematik
Kesusasteraan Melayu
Kesusasteraan Melayu
Klasik
Bahasa Sanskrit memainkan peran sebagai bahasa intelektual.
Kedatangan Islam telah meningkatkan lagi taraf bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca di Nusantara.
Sasteraan Melayu selepas Kedatangan Islam
Sastera Bukan Islam
Dihasilkan sebelum kedatangan Islam.
Berbentuk puisi,prosa dan hikayat yang berasaskan epik Ramayana dan Mahabharata.
Sastera Islam
Dibahagikan kepada dua jenis iaitu karya-karya berbentuk prosa dan puisi
Karya-karya puisi dihasilkan oleh tokoh-tokoh terkenal
Hasil kesusasteraan Arab telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu
Hikayat Seribu Satu Malam adalah hasil kesusasteraan Arab yang terkenal
Muzik dan Drama Melayu
Perkembangannya dapat dilihat dari kemunculan permainan wayang dengan dalang sebagai perantara
Permainan wayang mengalami perubahan setelah dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu.
Acheh memainkan peranan dalam bidang muzik dan hiburan selepas kedatangan Isam
Perubatan Melayu
Sistem pertan tradisional :
-Sistem pawang
-Perbomohan
Kriteria yang digunakan untuk mengklasikfikasikan seseorang itu sihat dan unzur seperti fizikal kuat dan bertenaga, perilaku kuat da bertenaga serta tiada gangguan emosi
Teknik perubatan umumnya bergantung kepada keuzuran
Sistem perubatan Melayu tradisional:
-Bidan
-Bomoh
-Pawang
Seni Bina
Dipengaruhi oleh pengaruh India
Patung dibuat untuk raja yang dianggap bersatu semula dengan dewa
Pengaruh seni bina Islam dapat dilihat pada bangunan-bangunan seperti masjid dan mandrasah
Setiap negeri mempunyai reka bentuk sendiri yang dipengaruhi oleh unzur-unzur India, China dan Arab
Seni Ukir
Ukiran yang menjadi corak perhiasan pada dinding candi ialah mahkluk-mahkluk ajaib seperti kala.
Corak ini lazimnya terpancang pada ambang atas pintu.
Pola tumbuhan terdiri daripada dedaun, ranting dan bunga teratai.
Pengaruh Islam dalam seni ukir dapat dilihat pada ukiran-ukiran yang dapat pada batu nisan dan masjid.
Batu nisan: karya seni Islam terawal memasuki Nusantara.
Kesimpulan
Kemunculan tamadun Melayu merangkumi tahap-tahap sebelum dan selepas kedatangan Islam. Pengaruh dari luar memberi pengaruh yang amat besar dari segi system politik, ekonomi dan pemikiran masyarakat Melayu, yang akhirnya membawa kepada kemunculan pusat-pusat tamadun Melayu.
Semua penyataan di bawah adalah pandangan semesta tamadun Melayu kecuali


A. Kepatuhan kepada undang-undang

B. Bertimbang rasa

C. Sifat penerimaan

D. Mendahului yang tua
Apakah pernyataan yang betul bagi Hukum Kanun Melaka?
A. Mengandungi peraturan pelayaran, tatacara jual beli di atas kapal.

B. Mengandungi perkara-perkara seperti larangan dan keistimewaan raja dan pembesar-pembesar.

C. Mengandungi bidang kuasa nakhoda dan tanggungjawab pegawai-pegawai kapal.

D. Mengandungi bidang jenayah seperti mencuri, berzina dan membunuh.
Full transcript