Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lekpedagogik

No description
by

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lekpedagogik

Varför?
Utvecklas positiv klassatmosfär och klassanda.
Påverkar motivationen.
Upplevelse lärande är ett naturligt sätt att lära sig nya saker. (Lehtonen 1998)
Glädjen i lärandet sammanhänger till friheten. Elever känner frihet när de leker. (Rantala 2006)

Lekpedagogik
Introduktion
Lek är en ofta använd metod i förskolepedagogik, men det används också i grundskolans undreklasser (t.ex. idrottspedagogik)
Lek förenar skolmiljö och elevers värld tillsammans.
"Lek är barnets arbete"
Lek definition
Huizinga (1967) och Garvey (1991) definierar lek:
Leken måste vara frivillig och underhållande.
Lek uppstår inte från fysisk nödvändighet, eller en känsla av plikt.
Lek är en fri aktivitet, som inte strävar efter någon form av förmån.
Å andra sidan enligt Fröbel (Helenius 2001):
Metoder för vuxna att lära olika kunskaper för barn (eller för elever)
.


Barnets definition av lek
Tredje klassens elever upplever att lek är som bäst när den har frihet att lära sig eller inte.

Två åsikter
1. Man kan inte lära sig av leken i skolan eftersom inlärning är alvarlig och lek är pajaseri.
2. Det finns många olika möjligheter att lära sig genom lek. Olika ämnen kan innehålla lek.
Rautiainen (2011)


Diskussion
Har du använt lek på skolan?
Hurdana lekar har du använt?
Varför har du använt lek i din undervisning?
I vilket ämne är det lättast att använda lekar?
Innehåll
Introduktion
Vad betyder lek? (lek definition & diskussion)
Hur och varför kan man använda lekpedagogik?
Olika lek teman.
VI SKA LEKA.
Ett sammandrag av vårt anförande.
LEK!
Diskutera i gruppen: vad lek betyder?
- Vad lek innehåller? Vad inte?
Lek är barns arbete
Varför inte?
Det är svårt:

1.

att sträva efter inlärningsresultatet med hjälp av leken.
2. att följa individuella inlärningprocesser.
3. att nå ett exakt mål.

(Hakkarainen 2002)
Källor

Garvey, C. 1991. Play (Andra edition.) The Developing Child Series. London: Fontana Press.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2002.
Tutkiva oppiminen: älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen
. Borgå WSOY.

Helenius, A., 2001. Kehittävä kasvatus Friedrich Fröbelin kasvatusjärjestelmäss
ä
. På verket R. Huhmarniemi, S. Skinnari & J. Tähtinen.
Platonista transmodernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Åbo: Suomen kasvatustieteellisen seura.

Huizinga, J. 1967. Leikkivä ihminen: Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi. Finsk översättning. S. Salomaa. Originalhandling 1944. Borgå: WSOY.

Pro Gradu-avhandling: Rautiainen, S-T., 2011. Mistä Lasten leikit on tehty: kolmasluokkalaisten käsityksiä lasten leikkimisestä

LEK INSTRUKTION:

Forma en cirkel och sätt er.
När det är din tur berätta vad du tycker om (en sak).
Alla som tycker om samma sak ska resa sig och säga sitt namn.
olika lekar
pedagogiklekar:
Språklekar (Alias, berättelse)
Idrottslekar (kull, istapp, Twister, robot)
Socialalekar (Introduktionslekar, rol lek)
Kognitivalekar (Problemlösning, Lego)
Sammandrag


Man kan änvanda leken på grundskolan i sin undervsning.
De måste passa bra ihop med annan undervisning.
Användande av riktig lek utvecklar elevens motivation.
Lekpedagogik passar bäst för lägre grundskoleklasser
På skolan måste lekarna ha strikta gränser, för att allt skall hållas under kontroll.
Jag tycker om...

Alias
Forma grupper av tre.
Du ska få ord.
När det är din tur du ska förklara ett ord och andra studerande gissar vad betyder det.
Du kan inte använda samma ord eller delar av det som du förklarar.
Full transcript