Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Харааны чадвар харааны талбайг тодорхойлох

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Харааны чадвар харааны талбайг тодорхойлох

Харааны чадвар харааны талбайг тодорхойлох
Нүдний хүүхэн хараа ньфото аппратын орцны (диофрагмын) үүрэг гүйцэтгэж гэрэг их бага хэмжээг тохируулж байдаг. Энэ нь тшшний хоёо булчинтай холбоотой.Солонгон бүрхүүлийн цагираг булчин нь парасимпатик, цацраг булчин нь симпатик мэдрэлжүүлэлттэй
Нүдний торлог бүрхэвч хар ба цагаан өнгийг хүлээж авдаг 130 сая, өнгөт дүрсийг хүлээж авах долоон сая мэдрэгчтэй. Харин нүдний торлог бүрхэвч ногоон, цэнхэр өнгийн пигментүүдийг шууд хүлээж авах чадваргүй бөгөөд гэрлийн тусгалаас хамаарч нүд төрөл бүрийн өнгөнд хувирах чадвартай аж
Нүдний эмч нарын хэлж байгаагаар гэрлийн тусгал сайн орчинд хүн аливаа юмс үзэгдэл, тэмдэгтүүдийг 6,096 метрийн холоос ялгах бүрэн чадвартай гэнэ

Нүдний оптик тогтолцоо нь нүдний торлог бүрхүүл дээр юмны багасгасан , урвуу харсан дүрсийг үүсгэх линзийн нийлмэл тогтолцоо юм
Гэрлийн хугарлын гажгууд
Ойрын харалганы үед ойр байгаа зүйлсийг харах чадвар эрс буурна.Энэ нь бага насны хүүхдүүд болон 40дээш насны хүмүүст илэрдэг.
Хоёр шалтгаантай
-Гэрлийн туяа энэ үед торлогт нэвтрэн ордог ба хол фокуслагддаг
-Богинохон нүдний алим
фоторецептор эс дэх фотохимийн үйл ажиллагаа
Харанхуй болон гэрэлтэйд явагдах фотохимийн урвал
Холын харалган
Орчин үед холын харалганыг миопси гэж нэрлэдэг.Холын харалган нь маш өргөн тархацтай бөгөөд судалгаанаас үзхэд 3 хүн тутмын 1 нь хараа муутай байдаг.Энэ нь 7-10 насанд эхэлдэг байна.
Шалтгаан нь эд зүйлсийн тусгалт хүрэхгүй байх 2 шалтгаантай.
-Хүний нүдний алим буруу хэлбэртэйНүдний оптик систем гэрлийг хэтэрхий хүчтэй хугалдаг
Зарим үед энэ хоёр шалтгаан давхацдаг

Ойрын харалган
Хүүхэн хараа
Нүдний оптик тогтолцооны бүтэц
Нүдний алимны бүтэц
Гэрлийг хугалах гадаргуу
Гэрлийг хугарах хүч
Нүдний зохирол буюу аккомодаци
Дундаж хэмжээ нь урдаас хойш 24 мм орчим, хөндлөнгөөрөө 23.6 мм, өндөр 23.3 мм орчим байдаг.
Агаар болон эвэрлэг бүрхүүл хоёрын хоорондын гадаргуу (агаарын гэрэл хугалах хүч 1,0D, эвэрлэг бүрхүүлийнх нь 1,38D)
Эвэрлэг бүрхүүлийн арын гадаргуу болон усан шингэний хоорондын гадаргуу (усан шингэнийх 1,33D, болрынх 1,4D)
Усан шингэний болон болрын өмнөх гадаргуу
Болрын арын гадаргуу болон шиллэг биеийн хоорондын гадаргуу (шиллэг биеийнх 1,34D )

Нүдний харах чадвар
Харааны талбай


Харааны талбайд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

Хүүхэн харааны хэмжээ
Нас
Нүдний дунд хэсгийн бүдэгшил
Рефракцын гажиг (1D-1dB –р мэдрэхүй буурах)
Ядрах
Анх удаа харааны талбай шалгуулж байгаа
Блефароптоз

Нулимсны шингэн ,нулимс гаргах рефлекс
Нулимсны үүрэг
Нулимс ялгарах рефлексийг гипотламус,лимбийн тогтолцооноос ирэх мэдээлэл үүсгэнэ.


Гэрэлтэйд явагдах фотохимийн урвал
Хэрвээ эс гэрэл мэдрэх юм бол түүний Na –ийн суваг хаагдаж түүний улмаас эсэд туйлшрал явагдна. Ингээд эс дотор Ca орж ирэх нь мөн багасч, медиаторын ялгарал буурна. Медиатор нь синапсын завсарын дараах мембранд саатуулах нөлөө үзүүлдэг тул медиатор буурснаар сэрэл үүснэ. Эсийн медиаторын ялгарал нь гэрлийн хүчнээс хамаардаг.
Харанхуйд явагдах фотохимийн урвал
Хэрвээ эс гэрэлгүй байх юм бол түүний Na –ийн суваг нээгдэж түүний улмаас эсэд туйлгүйшрал явагдна. Ингээд эс дотор Ca орж ирэх нь нэмэгдэнэ, медиаторын ялгарал ихэснэ. Энэ үед синапсын завсарт медиатор гулатамин тасралтгүй ялгарна
Нүдний торлог бүрхүүл
Зангилаат эсийн давхарга
2 туйлт эсийн давхарга
савханцар болон лонхонцор эсийн давхарга
Full transcript