Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Paghina at Pagbagsak ng Imperyong Roman

:D
by

Charles Nanola

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Paghina at Pagbagsak ng Imperyong Roman

Ang Paghina at Pagbagsak ng Imperyong Roman Ang pagbagsak ng Imperyong Romano nakalipas ng apat na daang taon, ito ay natapos ng nawala ang Western Roman Empire sa Setyembre 4, 476. Noong itiniwalag si Romolus Augustus, ang huling Emperador ng Western Roman Empire, ni Odoacer, isang Germanic na chieftain. Ang Ostrogoths ay nagtagumpay at ay isinasaalang-alang bilang 'upholders' ng mga Tradisyong Romano. Ang Easter Roman Empire naman ay bumagsak sa 'Fall of Constantinople' sa Mayo 29, 1453 o, kung ang Despotate of Morea (1453-1460) o ang Imperyo ni Trebizond (hanggan sa Agosto 15, 1461) ay parte ng Romano. Overview! Maraming pangyayari sa historya ng Imperyo ay dahilan ng pagbagsak nito.
Ang 'Battle of Adrianople' sa 378,
Ang kamatayan ni Theodosius sa 395 (ang huling araw ng Imperyong Romano ay iisa sa politika)
Ang 'Crossing of the Rhine' sa 406 ng mga tribong German,
Ang pagpatay kay Stilicho sa 408,
Ang 'Sack of Rome' sa 410,
Ang kamatayan ni Constantius III sa 421 at ni Aetius sa 454,
Ang 'Second Sack of Rome' sa 455,
Ang kamatayan ni Majoria sa 461.
Ito ang mga pangyayari ay naging pagbagsak ng Western Roman Empire. Si Odoacer o kilala rin bilang Odovacar ay pinuno ng tribong
Ostrogoth na siyang nagpatalsik kay Romulus Augustus.
Siya ang kauna-unahang namuno sa Italya na hindi Romano. Ang paghahari ni Diocletian
at Constantine Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan at kinontrol niya ang kalakalan sa pamamagita ng mga mabibigat na batas.
Dahil sa bigat ng pamamahala sa napakalawak na imperyo, minabuti niyang humirang ng katulong.
Pinili niya si Maximian upang mamahala sa kanluran, habang sa kanya naman ang silangan.
Hindi nasunod ang plano ni Diocletian at nagsimulang muli mga labanang sibil hanggang dalawang pinuno na lamang ang naiwan, si Constantine sa kanluran at si Licinius sa silangan. Magkatuwang ang dalawa sa pamumuno hanggang matalo ni Constantine si Licinius noong 324 CE. Nagkaisa ang kanluran sa silangan ilalim ng iisang emperador. Dalawang mahalagang pangyayari ang naganap sa pamumuno ni Emperador Constantine. Kinilala ni Constantine ang Kristyanismo. Ang lungsod ng Byzantine ay ginawa niyang capital ng imperyo. Ang pangalan ng lungsod ay pinalitan niya ng Constantinople at ito ang nagin bagong Roma.
Sa pagkamatay ni Constantine noong 337 CE, nagbalik ang kaguluhan. Nagagawan ang mga magkakaribal sa trono. Ang huling emerador ay si Theodosius I, siya’y namatay sa 395 CE. Pagtapos ng kamatyan niya, hinati ang imperyo sa dalawang niyang anak. Naghari si Honorius sa kanluran at si Arcadius sa silangan. 390 B.C. 546 455 2002 March (cc) image by jantik on Flickr Battle of the Allia 410 Sack of Rome by Alaric, King of the Visogoths S.R. Geiseric,
King of the Vandals S.R. Totila, King of the Ostrogoths 846 S.R. Arabs 1084 S.R. Normans of Robert Guiscard 846 S.R. by the mutinous troops of
Emperor Charles V Naging suliranin ang pagpili ng emperador dahil sa kawalan ng batas nagsasaad ng pagiging emperador, senador, Praetorian Guard o pribadong hukbo ng emperador at hukbo ng imperyo. Pagpili ng Emperador Head Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body (cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Ang Pagtaas ng Buwis
Sapagkat bumagsak ang kita ng pamahalaan, kailang mataas ang buwis. Nagmalabis ang mga emperador sa karangyaan ng kanilang korte, maraming opisyal ang may mataas na suweldo at kailangan pakainin at aliwin. Lahat ng mga ito ay gastusin ng pamahalaan. Nangalap din ang pamahalaan ng mga sundalong bayaran mula sa mga taong sakop. Ang ganitong sistema ay karagdagang gastos bukod sa hindi gaanong mapagkakatiwalaan ang mga sundalo.
s! Ang Pagbaba ng Populasyon
Ang paghina ng ekonomiya ng imperyo ay salik sa pagbaba ng populsayon. Marami ang namatay dahil sa sakit. Nang naglaon,kulang na ang mga taong nagsasaka sa mga lupa at mga trabahador sa pabrika. Sapilitan ding isinalin sa anak ang trabaho ng ama. Sa ilang bahagi ng imperyo, ang manggagawa ay nilagyan ng mga palatandaan upang hindi ito magpalit o magbago ng trabaho.
Ang Pagsalakay ng mga Barbaro
Habang pahina nang pahina ang imperyo, tila naman nakaabang ang mga tribung Teutonic o Germanic sa kanilang pagsalakay. Lumala ang sitwasyon nang namatay si Constantine at nang iatras ang mga sundalo mula sa hangganan. Ang lupain ay nagging bukas sa mga tribung Barbaro. Nabagsak ang Rome dahil... Theodosius
Odoacer
Full transcript