Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chronologia - powtórka dat do egzaminu gimnazjalnego..

No description
by

Dariusz Kucharski

on 21 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chronologia - powtórka dat do egzaminu gimnazjalnego..
1697-1763
Sejm niemy
Prusy królestwem
Wojna północna
Pokój w Karłowicach. Koniec wojen z Turcją.
Unia polsko-saska
Początek rządów Mieszka I
Koronacja Ottona I na cesarza odnowionego cesarstwa rzymskiego
Chrzest Polski
Utworzenie biskupstwa w Poznaniu
Bitwa pod Cedynią
Śmierć Mieszka I . Bolesław Chrobry władcą Polski.
Śmierć biskupa Wojciecha w Prusiech
Zjazd w Gnieźnie
Śmierć Ottona III
Wojny Polski z cesarstwem
Pokój w Budziszynie, złupienie Kijowa
Koronacja Chrobrego i jego śmierć
Rozbicie państwa na skutek najazdu Niemiec i Rusi
Najazd czeskiego księcia Brzetysława. Powrót Kazimierza Odnowiciela
Wielka schizma wschodnia- rozłam na prawosławie i katolicyzm
Koronacja Bolesława Śmiałego
Cesarz Henryk IV pod murami Canossy-spór o inwestyturę
Śmierć biskupa Stanisława. Wypędzenie Bolesława Śmiałego
Pierwsza krucjata. zdobycie Jerozolimy
Nieudana wyprawa czesko –niemiecka na Polskę. Obrona Głogowa
Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego
Przybycie Krzyżaków do ziemi chełmińskiej
Najazd tatarski. Bitwa pod Legnicą.
Upadek Akki .
Koniec krucjat
.
Koronacja Przemysła II
Wacław II, władca czeski, królem Polski
Zajęcie Pomorza G. Przez Krzyżaków
Koronacja Władysława Łokietka - koniec rozbicia dzielnicowego
Panowanie Kazimierza Wielkiego
„pokój wieczysty „ z Krzyżakami w Kaliszu
Czarna śmierć w Europie
Uniwersytet w Krakowie
Koniec panowania Piastów, Ludwika Andegaweński królem
Przywilej w Koszycach - pierwszy przywilej szlachecki
Umowa w Krewie
Zawarcie unii polsko-litewskiej
. Władysław Jagiełło królem.
wielka wojna z Zakonem
I pokój toruński
Druga unia polsko-węgierska
Zwycięstwo Turków pod Warną
Koniec II unii polsko - węgierskiej
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
Zdobycie Konstantynopola przez Turków
inkorporacja Prus , przywilej w Nieszawie – zakaz nowych podatków i wojny bez zgody sejmików szlacheckich
Wojna trzynastoletnia
II pokój toruński – odzyskanie Pomorza Gdańskiego
Koniec panowania tatarskiego na Rusi
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Koniec średniowiecza
Powstanie izby poselskiej. Początek sejmu walnego
Wyprawa Vasco da Gamy – droga morska do Indii
Konstytucja nihil novi
95 tez Marcina Lutra –początek reformacji
Ferdynand Magellan dookoła Ziemi
Rozwiązanie zakonu krzyżackiego i hołd pruski
Król Anglii Henryk VIII głową kościoła anglikańskiego
Sobór trydencki. Początek kontrreformacji.
Pokój religijny w Augsburgu - czyj kraj tego religia
Zawarcie unii realnej w Lublinie
Noc św. BartłomiejaŚmierć Zygmunta Augusta.
Koniec dynastii Jagiellonów
.
Konfederacja warszawska. pierwsza wolna elekcja –Henryk Walezy
Edykt nantejski we Francji: wolność wyznania dla hugenotów
Zwycięstwo nad Szwedami pod Kircholmem
Bitwa pod Kłuszynem
Wojna polsko-turecka. Bitwy pod Cecorą i Chocimiem
Rewolucja w Anglii
Wybuch powstania Chmielnickiego
Bitwa pod Beresteczkiem
Pierwsze liberum veto
Ugoda w Perejesławiu. poddanie Ukrainy Rosji
Napaść Szwecji na Polskę – początek potopu
Pełna niezależność Prus Książęcych
Pokój ze Szwecją w Oliwie
Rozejm w Andruszowie: podział Ukrainy
Wojna polsko –turecka. pokój w Buczaczu
Zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem
Bitwa pod Wiedniem
czasy saskie
DATA HISTORIA POLSKI HISTORIA POWSZECHNA
DATA
WYDARZENIE
Ok. 960
962
966
968
972
992
997
1000
1002
1004-1018
1018
1025
1031
1039
1054
1076
1077
1079
1096 - 1099
1109
1138
1230
1241
1291
1295
1300
1308-1309
1320
1333-1370
1343
1347-1351
1364
1370
1374
1385
1386
1409 -1411
1411
1440
1444
Ok. 1450
1453
1454
1454-1466
1466
1480
1492
1493
1497-1499
1505
1517
1519 - 1522
1525
1534
1545-1563
1555
1569
1572
1573
1598
1605
1610
1620-1621
1640-1660
1648
1651
1652
1654
1655
1657
1660
1667
1672
1673
1683
1764-1795
czasy stanisławowskie - panowanie St. Augusta Poniatowskiego
1768-1772
konfederacja barska
1772
I rozbiór Polski
1773
sejm rozbiorowy - utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1775-1783
wojna o niepodległość USA
1776
Deklaracja Niepodległości USA
1787
uchwalenie Konstytucji USA
1789-1799
rewolucja francuska
1788-1792
Sejm Wielki (Czteroletni
)
1791
Uchwalenie Konstytucji 3 maj
a
1792
Francja republiką
1792
konfederacja targowicka - wojna z Rosją
1793
II rozbiór Polski
1794
insurekcja kościuszkowska
1795
III rozbiór Polski i jej smutny koniec...
1797
Legiony Polskie we Włoszech, Mazurek Dąbrowskiego
1799-1804
Konsulat Napoleona
1803-1815
wojny napoleońskie
1804
Napoleon cesarzem
1807
Traktat w Tylży -
utworzenie Księstwa Warszawskiego
1812
Wyprawa Wielkiej Armii na Rosję
1813
bitwa narodów pod Lipskiem - klęska Napoleona
1814-1815
kongres wiedeński
utworzenie Świętego Przymierza
1815
utworzenie: Królestwa Polskiego( Kongresowego), Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej
1830-1831
powstanie listopadowe
1831
początek Wielkiej Emigracji
1846
powstanie krakowskie - rabacja galicyjska
1848-1849
Wiosna Ludów w Europie
1859-1870
zjednoczenie Włoch
1861-1865
wojna secesyjna w USA
1863-1864
powstanie styczniowe
1867
przekształcenie Austrii w Austro-Węgry
1871
utworzenie Cesarstwa Niemieckiego
1871-1914
"piękna epoka" w Europie
1905
rewolucja 1905 r. w Rosji
1914-1918
I wojna światowa
1916
Akt 5 listopada
1917
rewolucja lutowa i październikowa w Rosji
1917-1922
wojna domowa w Rosji
1918
pokój brzeski między Rosją a państwami centralnymi
11.11. 1918
odzyskanie niepodległości przez Polskę
1919
konferencja pokojowa i podpisanie traktatu wersalskiego
NASZA ERA - N.E.
PRZED NASZĄ ERĄ - P.N.E.
2014 r.
ok.3500 r.
wynalezienie pisma
STAROŻYTNOŚĆ
476 r.
upadek Rzymu
STAROŻYTNOŚĆ
ŚREDNIOWIECZE
ŚREDNIOWIECZE
1492 r.
odkrycie Ameryki
NOWOŻYTNOŚĆ
1918 r.
Klasa IG w Gimnazjum nr 23
?
WYNALEZIENIE PISMA
UPADEK
RZYMU
NOWOŻYTNOŚĆ
ODKRYCIE AMERYKI
KONIEC I WŚ
Czy pamiętasz najważniejsze daty?
Czasy peryklejskie w Atenach
?
V w. p.n.e.
Rzym republiką
?
509 - 27 r p.n.e.
Rzym cesarstwem
?
27 r. p.n.e. - 476 r
Powstanie i rozwój państwa arabskiego
?
622 r.
Karol Wielki cesarzem
?
800 r.
Powstanie Państwa Kościelnego
?
755 r.
Istnienie Cesarstwa Bizantyjskiego
?
395 -1453
Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I
?
966 r.
Rozbicie dzielnicowe w Polsce
?
1138-1320
1230
Krzyżacy w Polsce
?
1308
Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków
?
1343
Pokój wieczysty w Kaliszu
?
Początek unii polsko-litewskiej
?
1386
1409-1411
Wielka wojna z Zakonem
?
1454-1466
Wojna trzynastoletnia - odzyskanie Pomorza Gdańskiego
?
Odkrycie Ameryki - K. Kolumb
?
1492
Odkrycie drogi do Indii - Vasco da Gama
?
1497-1498
Opłynięcie świata - F. Magellan
?
1519-1522
Unia realna między Polską a Litwą w Lublinie
Rzeczpospolita Obojga Narodów
1569
Obrady Sejmu Wielkiego
?
?
1788-1792
I rozbiór Polski
?
1772
II rozbiór Polski
?
1793
III rozbiór Polski
?
1795
Powstanie listopadowe
?
1830/1831
Powstanie styczniowe
?
1863/1864
1914-1918
Pierwsza wojna światowa
?
odzyskanie niepodległości przez Polskę
?
11.11.1918
800
1569
1772
622
1343
966
wyprawa Magallena
III rozbiór
powstanie styczniowe
powstanie listopadowe

Full transcript