Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsasalaysay o Naratibo

No description
by

Rhea Gene Urmenita

on 9 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsasalaysay o Naratibo

Pagsasalaysay o Naratibo
Group V
BSP2-1

Pagsasalaysay :
pinakamadalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ng tao sa kanyang kapwa.
Layunin nito'y magkwento ng isang pangyayari.
Kahingian ng Epektibong Narasyon
a.Orihinal at kawili-wiling paksa
-kung ano ang gusto mong sabihin o malaman ng iyong mambabasa.
-kahit na tila karaniwan ang
isang paksa, maaari pa rin
itong maging kawili-wili kung
ito ay ihaharap sa isang pamamaraang kakaiba o
bago sa panlasa ng mambabasa.
b.Mapanghikayat na pamagat
-salik sa pagganyak ng mambabasa na patuloy na magbasa.
1.Maikli
2.Orihinal
3.Angkop
4.Sinaliksik
5.Nagtatago ng lihim o hindi nagbubunyag wakas.
6.Hindi katawa-tawa,kung ang komposisyon ay wala namang layuning magpatawa
c.Mapangganyak na panimula
-kalawang salik na nanghihikayat sa mga mambabasa bukot pa sa pamagat.
1.Pagbuo ng makakatawag-pansing pangungusap
2.Diyalogo
3.Paglalarawan ng tauhan o tagpuan
4.Pagtatanong
5.Sipi o kasabihan
d.Kapanapanabik, di maligoy at magkakaugnay-ugnay na daloy ng pangyayari.
-ang isang naratibo ay karaniwang nagsisimula sa isang malinaw at interesanteng simula at sinusun-
dan naman ng mga magkakaugnay-
ugnay na pangyayaring umuusad
nang sa gayon ay makarating sa
isang angkop at interesanteng
wakas.
e.Angkop at interesanteng wakas.
-Nararapat na lahat ng mga
suliranin sa naratibo maging ang
mga katanungang nabuo sa isipan
ng mambabasa ay nabigyan ng
katugunan.
f.Makabuluhang karanasang pantao.
-ang isang naratibong naglalaman ng mga karanasang pantao na maituturing na makabuluhan ay higit na magiging kaakit-akit sa mga mambabasa .
g.Angkop na bokabularyo o pananalita.
-nararapat na tiyakin ng isang manunulat
na ang wikang kanyang ginagamit ay angkop sa kanyang target na mambabasa.
h.Malinaw at tiyak na punto de bista sa pagsasalaysay o paningin.
-ang isang naratibo ay maaaring mga
personal na karanasan ng manunulat o
aniyang kathang isip.
Iba't ibang Uri ng Narasyon
a.Maikli o mahabang kwento
-binubuo ng mga magkakaugnay-
ugnay npangyayari na maaaring maikli o mahaba at masalimuot.
b.Talambuhay
-ang talambuhay ay naratibong natutungkol sa isang tao.
c.Kasaysayan
-mga kuwento ng totoong pangyayari, mga pangyayaring siyang humubog ng pagkakakilanlan ng isang tao, bansa o ano pa man.
d.Kuwento ng paglalakbay
-kapupulutan ito ng impormasyon na
maaaring gamitin ng iba sa panahong sila
naman ay maglalakbay.
e.Kuwento ng pakikipagsapalaran
-binubuo ng mga detalye kaugnay ng pakikipagsapalaran ng isang tauhan sa ano
mang bagay na kaniyang tinatahak.
f.Balita
-pagpapahayag ng mga mahahalagang pangyayari sa araw-
araw na ibinabahagi sa mga tao upang sila ay magkaroon ng impormasyon tungkol sa mga nagaganap sa kanilang paligid.
g.Alamat,leyenda,epiko at kuwentong- bayan.
-mga anyo ito ng naratibong nabuo sa matandang panahon ng ating kasaysayan.
Mga elemento ng isang Narasyon
a.Banghay
-balangkas o istruktura ng salaysay
-sistemang kronolohikal
b.Tauhan
-buhay at gumagalaw ang salaysay sapagkat may taong buhay ang nagpapagalaw nito.
c.Tagpuan
-nararapat na bigyan ng mahalagang pansin ang ganapan o lugar na pinangyayarihan ng salaysay sapagkat tumutulong ito sa pagbibigay ng linaw sa paksa, sa banghay at sa tauhan.
d.Suliranin
-mga pagsubok na pinagdaraanan ng tauhan ng naratibo.
e.Himig
-tumutukoy sa damdamin ng
may-akda sa kaniyang paksa na masasalamin sa akda sa pamama-gitan ng mga piniling salita.
f.Solusyon
-tumutukoy sa mga pangyayaring nagbibigay daan sa pangwawakas ng suliranin ng naratibo.
g.Kasukdulan
-pangyayari sa naratibong maituturing na pinakamataas dahil na rin sa kakaibang damdamin na naibibigay nito sa manonood.
h.Resolusyon
-nagbibigay-daan sa pagtatapos ng kuwento.
i.Wakas
-lahat ng mga pangyayari ay nabibigyan ng kalutasan.
C. Paglalahad o
Ekspositori

Ekspositori
-naglalahad ng masusing pag-
papaliwanag kung paano ang isang
abstrak na konsep na nasa isip ng
tao na inu-ugnay sa isang tiyak
na termino.
Mga komponent
ng Tekstong
Ekspositori

1.Pagbibigay-depinisyon
2.Paglalarawan
3.Sanhi at Bunga
4.Paghahambing at Pag-iiba
5.Problema at Solusyon
6.Pag-iisa
7.Pagsusunod-sunod/order
Uri ng Epektibong Eksposisyon
1.Sanaysay
-nabibigyan ang mag-aaral
ng pagkakataong siyasatin o
suriin ang kanilang mga ideya
tungkol sa mga bagay-bagay
sa kanilang paligid.
2.Proseso
-anyo ng pagpapaliwanag
kungpapaano maisasagawa
ang simpleng bagay sa pama-
magitan ng mga hakbang na
madaling masusunod ng mga
mambabasa.
3.Suring-basa o rebyu
-maingat na komentaryo sa isang
aklat o maaari rin sa isang pelikula o
dula na makatutulong sa mambabasa
na makapagdesisyon kung kanila ba
itong babasahin.
4.Editoryal
-nagbibigay ng laya sa manunulat na gamitin ang unang panauhan ng panghalip.
5.Balita o ulat
-nagbibigay ng detalyadong
paliwanag tungkol sa mga bagay
na kagaganap pa lamang.
D. Pangagatwiran
o Argumentatibo

Mga komponent ng
Epektibong Tekstong Argumentatibo

1.Tesis na pahayag
-naglalaman ng puntong nais
ipaglaban ngmanunulat.
2.Suportang detalye
-sa katawang bahagi ng teksto
ay ilalahad ang mga detalyeng
susuporta sa ipinakilalang tesis
na pahayag.
3.Dokumentasyon
-ang matibay na ebidensya ang
panghahawakan ng isang manunulat
upang makaimpluwensya ng mam-
babasa.
4.Kontra-argumento
-sa pagbibigay halaga sa isang paninindigan, makatutulong sa pagpapatibay ng isang argumento ang pagpapahina ng iba.
5.Kongklusyon
-magiging daan ng manu-
nulat upang wakasan ang
argumentasyon at daan upang
hikayatin ang mambabasa
na bumuo ng kanilang sariling
desisyon patungkol sa ipina-
kilalangkaisipan.

Palasi
-ang mga palasi ng argmenta-
syon ay mga katuwiran na minsa'y
nagagawang makaimpluwensya ng
tao ngunit susuriin nang malaliman
ay hindi naman talaga makatu-
wiran.
Full transcript