Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMI

No description
by

Hulya Küçük

on 29 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMI

Aile Katılımının Yararları
Aile Katılımının Arttırılmasında Yönetici ve Öğretmenlere Düşen Görevler
Aile Katılımı Etkinlik Örnekleri
Aile Katılımı Çalışmalarının Dünyadaki ve Ülkemizdeki Gelişimi
Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi
Türlerine Göre Aile Katılım Çalışmaları
iZLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
Aile Katılımını Engelleyen Faktörler
Hazırlayanlar
Hülya Nur KÜÇÜK
Merve AKSOY
İlknur AKTAŞ
Nimet KAYA
Aile Katılımının Tanımı ve Önemi
Aile Katılımının Amaçları
Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar
Okul Öncesi Eğitim, 0 – 6 yaş çocuklarının bireysel özelliklerine uygun olarak;
• Tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren,
• Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren,
• Onların; milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren,
• Kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir.

Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi

Araştırmalar aile katılımının çocuklara ve ailelere çeşitli yönlerden yarar sağladığını gösterir. Okul öncesi eğitim programlarına ailenin katılımı anne-babaların ve çocuklarının yanı sıra kurum açısından da birçok yarar sağlamaktadır.
Bu yararları şu şekilde sıralayabiliriz:
Çocuk Açısından
Aile Açısından
Kurum Açısından
Öğretmen Açısından

AİLE KATILIMININ YARARLARI
Kaya (2002) araştırmasında okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara ailelerin ilgi ve katılımları ile okul öncesi eğitim kurumlarının aile eğitimine katkısı konusunda anne babaların görüşlerini incelemiştir. Araştırma sonucunda, anne babaların okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlara karşı ilgi ve işbirliğine açık oldukları fakat etkinliklere katılımlarının gerçekleşmediği görülmüştür.

Abbak (2008) araştırmasında okul öncesi eğitim programındaki aile katılımı etkinliklerini ana sınıfı öğretmenleri ve veli görüşleri açısından incelemiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin aile katılım formu kullandıkları, veliler için konferanslar düzenledikleri, bireysel görüşmeler yaptıkları, ebeveynleri sınıfa davet ettikleri, geliş-gidiş saatlerinde görüşmeler yaptıkları, yazışmalar ve eğitim panolarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ancak öğretmen ve veli kaynaklı sebeplerden dolayı aile katılımının tam anlamıyla gerçekleştirilemediği belirlenmiştir.

Özışıklı (2008), çocukları Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ne kayıtlı anne-babaların aile katılımına yönelik görüşlerini, katılımda yaşadıkları engelleri ve uygulamaya dair önerilerinin ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda anne-babalar merkezin kendi anne-babalık bilgi ve becerilerine katkı sağladığı fakat geliştirilmesi gereken yanları olduğu görüşündedirler.


Yönetim veya öğretmenler aile katılımını artırmak için okul içerisinde farklı stratejiler kullanabilirler. Bunlar; Okul konserleri, okul kermesleri, ebeveyn-çocuk spor günleri, sınıf dışı aktiviteler, açık hava aktiviteleri, konferanslar.

Tüm çağrılara rağmen, okulla sürekli bir ilişki ve yardımlaşmayı sürdüremeyen velilere ise, okul yöneticilerinin gayreti ile anasınıfı öğretmeni varsa sosyal hizmet uzmanı veya okul doktorunun ev ziyaretinde bulunmaları etkili olabilir ve olumlu sonuçların elde edilmesinde yardımcı olunabilir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE KATILIMI
Oktay ve diğerleri (2006) aile katılımını engelleyen faktörleri öğretmen, yönetici ve aile açısından olmak üzere üç aşamada incelemiştir:

1. Öğretmen açısından
2. Aile açısından
3. Yönetici açısından


Öğretmen
Aile
Aile katılımı; ailelerin desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların deneyimlerinin, evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artısı ve sürekliliği ile arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
Okul öncesi eğitimde hazırlanan kapsamlı programlarla aile katılımının varmak istediği nokta, eğitimde devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaktır. Okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda desteklenmesi, bu sayede hem okulda hem de evde çocuğun istendik davranış değişikliklerine güvenli ve kontrollü bir biçimde ulaşması ana amaçtır.
Bunun yanında aile katılımın diğer amaçları ise;
• Veliye eğitim vererek ailelerin okul öncesi eğitime destek olmasını sağlayabilmek.
• Öğretimi daha etkili hale getirebilmek.
• Aile içinde ve okul yapısında değişiklikler yapmak.
• Çocuğun tüm gelişimleriyle ilgili velileri bilinçlendirmek, desteklemek.
• Çocuğun evdeki öğrenme ortamını zenginleştirmek.
• Problemler ve çözüm önerileri hakkında velileri bilinçlendirmek ve alternatif disiplin yöntemleri sunmak.
• Velilere ev ortamında çocuklara kazandırabilecekleri deneyimler hakkında bilgi vermek.

AİLE KATILIMININ AMAÇLARI
Türkiye’de bu çalışmalar ilk olarak TED Ankara koleji ve Arı Okullarında başlatılmış ve bu çalışmalar ilköğretim okullarına örnek olmuştur. Bu programlar; iletişim defterleri, anne babalara verilen ev etkinlikleri, aile toplantıları, yazılı materyaller ve bültenler gönderme gibi etkinlikleri içermiştir.
Bunun yanı sıra ülkemizde İstanbul Üniversitesi tarafından başlatılan “ Anne Baba Okulu”, AÇEV’İN “ Anne Çocuk Eğitimi” programları, Gazi Üniversitesi tarafından yürütülen “ Anne Baba Eğitim Programı” bu konudaki uygulamalara örnek olarak verilebilir. Bu uygulamaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
Anne-Baba Okulu:
Anne-Çocuk Eğitimi:
Badep-Baba Destek Programı:
Dünyada aile katılımı çalışmaları incelendiğinde özellikle ABD’de daha çok erken çocukluk döneminde çocukları olan anne babalar için farklı eğitim programları olduğu görülmektedir.Bu uygulamaları kısaca şöyle tanımlayabiliriz:
Head Start Programı:
Early Head Start Programı:
Even Start Programı:


Aile Katılımı Çalışmalarının Dünyadaki ve Ülkemizdeki Gelişimi
Türlerine Göre Aile Katılım Çalışmaları
1.Aile Eğitim Etkinlikleri
2.Aile İletişim Etkinlikleri
3.Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılımı
4.Ev Ziyaretleri
5.Bireysel Görüşmeler
6.Yönetim ve Karar Verme Sürecine Katılım


Aile Katılımının Tanımı ve Önemi
Aile Katılımını Engelleyen Faktörler
Aile Katılımının Arttırılmasında Yönetici ve Öğretmenlere Düşen Görevler
Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar
Full transcript