Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bouwen Is Meesterwerk (BIM)

“Verandering van het ontwerpproces, om faalkosten te reduceren.” Hogeschool Utrecht
by

Sylvia Tinga

on 14 September 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bouwen Is Meesterwerk (BIM)

Project niet zo simpel als gedacht.
Veel tijd genomen om in het model te werken.
Vaardigheden modelleren (cursus was nodig) advies geven over de inrichting van de BIM server;
advies geven aan Bureau Informatie Voorziening (BIV) over de configuratie van de werkstations van het BIM team. ondersteunen van Bureau Informatie Voorziening (BIV) en het gebruikersoverleg CAD (GoCAD) bij de implementatie van BIM software binnen het bedrijf;
op de hoogte blijven van het aanbod van praktijk oplossingen voor aangeschafte BIM software pakketten;
ondersteunen van Bureau Informatie Voorziening (BIV) en het gebruikersoverleg CAD (GoCAD) bij eventuele praktijk problemen van BIM software;
op de hoogte blijven van product ontwikkelingen van alle aangeschafte en (nog) niet aangeschafte relevante BIM software pakketten;
adviseren van Bureau Informatie Voorziening (BIV) en gebruikersoverleg CAD (GoCAD)met betrekking tot nieuwe BIM gerelateerde software en technologieën. verantwoordelijk voor BIM normen ontwikkeling, implementatie en handhaving: het maken van het Dienst Vastgoed Defensie -BIM handboek;
ontwerpen en bijhouden van de software template files om de standaarden te bewaken; (Deze taak zal bij Bureau Informatie Voorziening (BIV) gelegd worden)
ondersteuning verlenen voor het plotten van plattegronden en elektronische file opslag; (Deze taak zal bij Bureau Informatie Voorziening (BIV) gelegd worden)
automatische (controle) routines voor BIM standaard maken om de productiviteit te ondersteunen; (Deze taak zal bij Bureau Informatie Voorziening (BIV) gelegd worden)
kwaliteitscontrole uitvoeren op de uitvoer van alle producten (BIM, CAD, lijsten enz.);
opstellen van controle momenten;
assisteren in de ontwikkeling en handhaving van BIM documentatie en standaard werkbeschrijvingen. budget opstellen voor (toekomstig) BIM software gebruik;
vertegenwoordiging in het gebruikersoverleg CAD (GoCAD)als BIM specialist;
rapporteren aan Hoofd IngenieursDiensten (HID) hoe de huidige en geprojecteerde stand van zaken, betreffende de BIM implementatie voor projecten;
samen met de proces eigenaar van IngenieursDiensten (ID) strategieën creëren om de BIM binnen ID te implementeren en te handhaven.
toekomstige planning voor potentieel gebruik van BIM binnen IngenieursDiensten (ID). zorg dragen voor hardware en netwerk ondersteuning als het gaat om de BIM productie;
zorg dragen voor eerstelijns ondersteuning op de BIM software pakketten; (Deze ondersteuning zal bij Bureau Informatie Voorziening (BIV) gelegd worden)
zorg dragen voor tweedelijns ondersteuning (leverancier) op de BIM software pakketten;
contact houden met Bureau Informatie Voorziening (BIV) betreffende de ondersteuning op de BIM software pakketten;
contact onderhouden met leveranciers en ontwikkelaars van de BIM software pakketten. het niveau van bekwaamheid in de BIM software handhaven door voortdurend opleidingen te organiseren.
contact onderhouden met technische middelbare- en hogescholen voor toekomstig BIM talent.
het testen van de BIM vaardigheden van nieuw toekomstig personeel (sollicitanten);
nieuw personeel op de hoogte brengen van de BIM software pakketten en het DVD-BIM handboek;
het lezen van vak literatuur en internet forums;
lidmaatschap van Local User Groups;
eigen kennis bijhouden en verbeteren door conferenties, seminars en workshops voor BIM bij te wonen;
voorgenoemde kennis delen met het BIM team; verantwoording projectleider verantwoording projectleider leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving Werkzaamheden laatste maand Hoe verloopt binnen de Dienst Vastgoed Defensie het ontwerp proces van het huidige traditionele ontwerp;
wat is BIM;
wat zou het takenpakket van een BIM manager kunnen zijn, binnen een project organisatie bij de Dienst Vastgoed Defensie;
hoe ziet een projectteam er uit die aan een BIM werkt;
wat is er nodig om een team te kunnen laten werken aan een BIM;
welke aspecten komen voor in een BIM proces;
hoe verloopt een BIM-proces;
hoe kan de Dienst Vastgoed Defensiebrede processen van de bouw verbeteren met het gebruik van een BIM. (BIM) Bouwen Is Meesterwerk Sylvia Tinga & Marcel van Duijn “Verandering van het ontwerpproces, om faalkosten te reduceren.” Dienst Vastgoed Defensie <--> Integrated Building & Engineering BIMOVIE BIM op het witte doek AANPA K Aanvraag afstudeeropdracht
Hoe kan het toepassen van een Building Information Model (BIM) verbeteringen opleveren binnen de organisatie van een project team van de Dienst Vastgoed Defensie. Hoe kunnen we beter geintegreerd ontwerpen binnen onze dienst. 1 2 Hoe kan de DVD de processen van de bouw verbeteren met het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM). Bestaand ontwerp in BIM uitwerken Onderzoek BIM-proces introduceren binnen de DVD IO = Integraal Ontwerpen
BIM = Bouw Informatie Model
DVD = Dienst Vastgoed Defensie
OPM = Ontwerp Proces Manager Eerste idee Plan van Aanpak a b Hoofdvraag

Deelvragen Hoe verloopt binnen de Dienst Vastgoed Defensie het ontwerp proces van het huidige traditionele ontwerp;
wat is BIM;


hoe ziet een projectteam er uit die aan een BIM werkt;
wat is er nodig om een team te kunnen laten werken aan een BIM;
welke aspecten komen voor in een BIM proces;

hoe kan de Dienst Vastgoed Defensiebrede processen van de bouw verbeteren met het gebruik van een BIM. Vergelijking BIM versus traditioneel op de volgende onderdelen:
- inzicht van het gebouw geven door visualisatie;
- inzichtelijk maken van alternatieven;
- communicatie (verwerkte wijzigingen) binnen de ontwerpende disciplines;
- efficiëntie in het ontwerp
- kosten (bouwkosten en interne kosten);
- terugdringen van faalkosten;
- het koppelen van het gebouw aan de planning;
- de organisatie van het ontwerpende team wat zou het takenpakket van een BIM manager kunnen zijn, binnen een project organisatie bij de Dienst Vastgoed Defensie; hoe verloopt een BIM-proces; Scriptie 3 Procesvernieuwing om beter te kunnen presteren met minder (faal)kosten, met minder fouten en betere communicatie.

onderzoeken of de nieuwe ontwerpwijze genaamd BIM geschikt is voor de DVD. a Werk het bestaand ontwerp van het project " Nieuwbouw Zorghotel MRC te Doorn "
opnieuw uit in een BIM. b Model Proces Proces bedacht:
Hoe ontwerpen we nu

Hoe kunnen we ontwerpen verbeteren met nieuwe tools.

Bleek te veel werk en in overleg met docent is
middelste deel komen te vervallen.
Dit was mogelijk door contact met John Hess. Hoe kunnen we ontwerpen verbeteren met de huidige tools Onderwerp/layout presentatie bepalen
Opzetten presentatie
Immages renderen
scriptie her, her, herlezen
Afstudeer poster maken \/ AANPA K BIMOVIE OPM BIMprocescity hof Evaluatië B images BIM Ontwerpproces Iteratief Ontwerp Proces PvE-SO-VO DO TO-Specs Productievoorbereiding Uitvoering Facility management Onderhoud
Wijzigingen in gebruik Sloop Kantoor benodigdheden leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving leidinggeven
opleveren
beheren relaties
beheren omgeving heeft een helicopterview op het integrale ontwerpproces;
houdt contact met de projectleider;
het BIM team assisteren in het opzetten van een BIM project;
assisteert eventueel bij projecten, het modelleren en detailleren;
het voorzien van benodigde BIM elementen;
BIM ontwerp problemen helpen oplossen;
zorgt voor de verspreiding van gecoördineerde modellen en documenten aan het BIM team, of een derde ontwerpende partij;
ocontact persoon voor BIM projecten die door derden worden voortgezet of opgezet;
ostelt de benodigde hardware en software eisen op als het gaat om werken met een derde ontwerpende partij;
ostelt de communicatie protocollen op als het gaat om communiceren met een derde ontwerpende partij;
odraagt zorg voor de samenvoeging van alle BIM gerelateerde producten;
odraagt zorg voor de clash detectie van de modellen;
odraagt zorg dat het clash detectie rapport teruggekoppeld wordt aan de projectleider en het BIM team;
odraagt zorg voor dat alle output gegevens beschikbaar komen voor de projectleider en het ontwerpteam;
oondersteunen van de projectleider bij presentaties aan de opdrachtgever en/of gebruiker. PVE-PP-DO-Bestek
 duurzaam ontwerp;
 planning (4D);
 kosten (5D);
 het 3D renderen van modellen;
 het beheren van de specificaties van elementen;
 GIM (Gebied/Geografisch Informatie Model);
Uitvoering
 bestekwijzigingen aan het gebouw/gebied (BIM);
 het beheren van de specificaties van elementen;
Exploitatie
 modificaties aan het gebouw/gebied (BIM);
 FIM (Facilitair Informatie Model);
 het beheren van de specificaties van elementen;
Sloop
 Einde levenscyclus van het gebouw/gebied (BIM);
 het beheren van de specificaties van elementen. Ondersteundende
taken Uitvoerende
taken Ontwerp ProcesManager Producten in de scriptie
wat kunnen we er mee? Ontwerp Proces manager (OPM)
- taken binnen implementatie van BIM
- taken binnen projectvorm Nuttervan Implementatie van BIM in de organisatie
- ideevormingsfase
- adoptiefase
- implementatiefase
- assimilatiefase Vragen Hoofdkwartier Deelkwartier wijk Vragen wijk Nuttervan B images OPM hof BIMprocescity Evaluatië R BIM ontwerpproces
- de levencyclus van een BIM voor een bouwwerk
- samengevat in 6 boxen (fasen)
- het maken van roadmaps Hoe verloopt binnen de Dienst Vastgoed Defensie het ontwerpproces van het huidige traditionele ontwerp;
Wat is BIM;Hoe ziet een projectteam er uit dat aan een BIM werkt;
Wat is er nodig om een team te kunnen laten werken aan een BIM;
Welke aspecten komen voor in een BIM proces;

Hoe kan de Dienst Vastgoed Defensiebrede processen van de bouw verbeteren met het gebruik van een BIM. Wat is er nodig om de disciplines van een bouwteam tijdens het ontwerpproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) beter op elkaar aan te laten sluiten, waarmee faalkosten verminderd worden?”. Checklist benodigdheden BIM-team
- OPM
- Engineers/Ontwerpers
- Opleiding
- Software
- Hardware
- Netwerk
- Ondersteuning Roadmaps R Project begroot op €4 miljoen.
Risico 2% = k€ 80,- Verkorte bouwtijd = 1% > k€ 40,- Wat is er benodigd Wie gaat dit managen Hoe moeten we het aanpakken Wat levert het op Wat zijn de ervaringen Hoe ziet het proces er uit In euro's: Bruikbaarheid klantgericht werken
betere communicatie
betere samenwerking
hogere productkwaliteit
een kortere doorlooptijd (in de bouw)
meer flexibiliteit
heldere besluitvorming
meer transparantie
herleidbare besluitvormingen Minder faalkosten door een betere beheersing van risico’s Wat kost het Software Hardware Opleidingen Implementatie Totaal Aantal benodigd
2
1
1
2
1
5
1
1
1
1 Kosten per stuk
€ 7.000,-
€ 7.000,-
€ 7.000,-
€ 7.000,-
€ 8.500,-
€ 3.000,-
€ 9.500,-
€ 1.000,-
€ 8.000,-
€ 5.000,- Omschrijving
Revit Architecture
Revit Structure
Robot Structural Analysis
Revit MEP
Revit Civil
SMARTRevit
NavisWorks
Design review
Beheer Database server
Onuma Planning System Totaal kosten
€ 14.000,-
€ 7.000,-
€ 7.000,-
€ 14.000,-
€ 8.500,-
€ 15.000,-
€ 9.500,-
€ 1.000,-
€ 8.000,-
€ 5.000,-
TOTAAL € 89.000,- Omschrijving
Desktop ‘BIM’
Beeldschermen
Database server
Netwerk Kosten per stuk
€ 8.000,-
€ 600,-
€ 10.000,-
€ 5.000,- Aantal benodigd
6
12
1
1 Totaal kosten
€ 48.000,-
€ 72.000,-
€ 10.000,-
€ 5.000,-
TOTAAL € 70.200,- Omschrijving
Revit Architecture
Revit Structure + Robot
Revit MEP (E & W)
Revit Civil
Navisworks
Onuma Planning System
Opleidings uren voor personeel Kosten per stuk
€ 4.765,-
€ 7.515,-
€ 10.830,-
€ 4.765,-
€ 970,-
€ 1.000,-
€ 80,- / uur Aantal benodigd
1
1
1
1
1
1
360 (45 dagen x 8 uur) Totaal kosten
€ 4.765,-
€ 7.515,-
€ 10.830,-
€ 4.765,-
€ 970,-
€ 1.000,-
€28.800,-
TOTAAL € 58.645,- Omschrijving
Werkzaamheden Implementatie groep
Implementatie door Software huis Hardware
Software
Opleidingen
Implementatie € 89.000,-
€ 70.200,-
€ 58.645,-
€ 250.000,-
TOTAAL € 467.845,- Kosten per uur
€ 80,-
- Aantal benodigde uren
2500 ( 5 personen x 500 uur)
- Totaal kosten
€ 200.000,-
€ 50.000,-
TOTAAL € 250.000,- Ontwerpfouten DVD geïntresseerd naar onze scriptie en vaardigheden.
volgende week presentatie... Volgorde
1) BIM
a. Bouwen is meesterwerk
b. keuze onderwerp , titel scriptie
c. ons voorstellen, bedrijf / school
2) Overview
3) Wegwijzer: vertellen wat we gaan vertellen

7) OPM hof
8) BIMmages
9) NuttervanAan het einde van een dorp weer de overview van het dorp
Wat is af, wat moet nog
Moet nog: Evaluatië > Sylvia
Nuttervan nog nalopen > Marcel
BIMages > Sylvia
Deelkwartier opsmukken (2 kleuren) > Marcel
BIMmovie > Sylvia

Wie doet wat (5 pp)


Aandachtspunten (in prezi opnemen maar niet in path)
OPM = Projectleider? > Sylvia
Waarom Boxen? > Marcel
Lijstje cursussen > Marcel
Maatschappelijke problemen > Sylvia
Onderlinge Afspraken BIM > Marcel
Tim Zaal > Marcel
IPD > Sylvia


Woensdag avond bellen om punten door te spreken 4) Aanpark
5) Vragenwijk
a. hoofdvraag
b. deelvraag – aangeven welke behandeld worden
6) BIMprocescity10) Evaluatië
11) BIMmovie
12) Overview Wat zou het takenpakket van een BIM manager kunnen zijn, binnen een project organisatie bij de Dienst Vastgoed Defensie; Hoe verloopt een BIM-proces; a b a b Uitwerken 2 delen ouwen s eesterwerk B I M “VERANDERING VAN HET ONTWERPPROCES, OM FAALKOSTEN TE REDUCEREN.” Opleidingen Revit Architecture Revit Structure Revit MEP Revit Civil Navisworks Onuma
Planning
System Vaak te lang in bepaalde scriptie onderwerpen blijven hangen, steeds meer onderwerpen verzinnen. wie weet straks: een BIM-team een OPM IO rekening houden
met exploitatie beter samenwerken ruw opgebouwd.. kwaliteit vóór tijd Traditionele inschrijving: winst&risico = 4%
Stel: winst=2% en risico=2% Ontwerpkosten = 12% van bouwsom: k€ 480,-
Integraal Ontwerpen = 15% besparen op ontwerpkosten.
Besparing van ontwerpkosten: k€ 72,- Het BIM van Legeringsvoorziening Revalidanten
- ervaringen in het werken met een BIM
- lessons learned Valkuilen: Rekensom 80.000
40.000
72.000
______
192.000
Full transcript