Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych Kl. Ie

Prezentacja multimedialna na 14 października dla p.prof. Bujnowskiego
by

konrad trzcinski

on 2 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych Kl. Ie

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli Prezentacja licealna Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjych Prawo autorskie Zasady korzystania z
programów
komuterowych Przykładowe rodzaje darmowych
licencji Przestępczość
komputerowa Przepisy prawa autorskiego reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co jest przedmiotem prawa autorskiego? Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są: prace plastyczne, fotograficzne, lutnicze, muzyczne, słowno-muzyczne itp. Prawo autorskie chroni także programy komputerowe. Utwór,czyli program, jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, nawet jeśli nie został jeszcze utrwalony. Co nie podlega prawu autorskiemu? Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne albo ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe oraz proste informacje prasowe. Utwór opublikowany to utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie. We własnym opracowaniu np. na stronie internetowej ,można umieszczać informacyje z różnych serwisów informacyjnych, prognozy pogody ,programy telewizyjne, jest to całkowicie dozwolone. Na czym polega dozwolony użutek chronionych utworów? Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Obejmuje on korzystanie z pojedynczych egzemplarzy. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utwru lub godzić w słuszne interesy twórcy. Dopuszczalne jest wykonywanie kopii pojedynczych, legalnie rozpowszechnionych egzeplarzy utworu lub jego fragmentów jedynie na użytek własny i osób najbliższych. Utwór rozpowszechniony to utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu? Jeśli ktoś bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postani opracowania,fonogramu itp. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kiedy można skorzystać z cudzego utworu bez pytania o zgodę? Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Jeśli chcemy coś zacytować, możemy skorzystać z prawa cytatu i ztobić to bez zgody autora. Poza cytatem tekstowym są cutaty graficzne, filmowe, muzyczne. Stosowanie cytatu powinno być zawsze uzasadnione. Można też korzystać z utworów znajdujących się w domenie publicznej, bo autorskie prawa majątkowe do tych utworów wygasły. Ochrona wizerunku Na czym polega ochrona wizerunku? Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całosci takiej jak zgromadzenie. Na przykład można na szkolnej witrynie internetowej umieszczać zdjęcia ze szkolnej uroczystości, takiej jak rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie bowiem stanowią na fotografiach szczegół całości. Natomiast umieszczanie zdjęć konkretnych uczniów wymaga ich zgody. Korzystanie z cudzych utworów Do programów komputerowych nie
stosuje się przepisów o dozwolonym użytku, a więc wykonywanie kopii na własny użytek może nie być dozwolone. Szczegółowe zasady korzystania z programu komputerowego określa licencja. Co to jest licencja? Licencja to umowa zawierana pomiędzy osoboą ,która jest właścicielem majątkowych praw autorskich do utworu, a odbiorcą utworu. Na każdy program, z którego korzystamy, należy mieć licencję. Niektórych programów można używać bezpłatnie, ale muszą mieć odpowiedni status, np. freeware, shareware.. Co określa licencja? Licencja określa m.in.:
prawa i obowiązki nabywcy
liczbę komputerów, na których można instalować oprogramowanie
procedurę aktualizowania programu
czas trwania prawa do korzystania z programu Shareware - umożliwia bezpłatne korzystanie z programu w celu jego testowania. Niektóre programy o tym statusie mogą mieć rożne ograniczenia, np. limit czasowy (trialwale) lub może być dla użytkownia dostępna tylko część funkcji programu- takie ograniczenie mają programy w wersji demonstracyjnej (demoware) Postcardware - umożliwia bezpłatne korzystanie z programu w zamian za przesłanie kartki pocztowej do autora programu. Najlepiej, jeśli kartka jest z miejscowości, w której użytkownik mieszka. Wersja emailware wymaga przesłania e-maila do autora programu. Adware - umożliwia bezpłatne korzystanie z programu , ale w programach są umeiszane reklamy. Można kupić wersję tego programu bez reklam. Freeware - umożliwia bezpłatne korzystanie z programu, bez ograniczeń czasowych. Prawa autorskie autora pozostają nadal w mocy. Program można rozpowszechniać tylko w niezmienionej formie. Powszechna Licencja Publiczna GNU - ten rodzaj licenji pozwala na przykład na modyfikowanie programu. Zmodyfikowany program możemy rozpowszechniać, ale pod warunkiem dołączenia oryginalnego kodu źródłowego. Przykłady przestępsw
komputerowych Piractwo komputerowe - bezprawne kopiowanie ,rozpowszechnianie lub publikowanie programów komputerowych prawnie chronionych. Hacking - uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu komputerowego poprzez naruszenie jego zabezpieczeń, jednak bez wyrządzania dalszych szkód. Podsłuch komputerowy - przechwytywanie informacji przesyłanych pomiędzy systemami komputerowymi. Bezprawne niszczenie informacji - nieupoważnione zmienianie bądź usunięcie danych lub programów komputerowych z cudzego komputera. Oszustwo komputerowe - nieupoważnione wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie informacji albo zmienianie, usuwanie lub wprowadzanie nowego zapisu na komputerowym nośniku informacji ,np. włamanie się do sieci komputerowej banku i przelanie określonej kwoty na własny rachunek. Sabotaż komputerowy - zakłócanie lub paraliżowanie funkcjonowania systemów informatycznych o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Szpiegostwo komputerowe - włączanie się do sieci komputerowej w celu uzyskania wiadomości o charakterze tajemnicy państwowej lub służbowej. Nielegalne rozpowszechnianie i sprzedaż utworów muzycznych, filmów oraz oprogramowania za pośrednictwem internetu. Podrzucanie wirusów i rozsyłanie szkodliwych programów powodujących niszczenie danych, umożliwiających uzyskanie różnych danych, umożliwiających przekazanie na zewnątrz informacji z "zarażonego" komputera.
Full transcript