Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Judit Tózsa

on 10 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

A mentortanár kompetenciái
Mentorálás iskolai gyakorlatok támogatására
A mentor a befogadó intézményben
A mentor szakmai kapcsolatrendszere
A mentortanár kapcsolatrendszere
A mentor kapcsolata a felsőoktatási intézménnyel
A szereplők viszonyrendszere
A mentor a befogadó intézményben

- a tanári mesterszakokhoz és a szakoktatói alapszakokhoz kapcsolódó iskolai gyakorlatok támogatása, a tanárjelöltek tapasztalatszerzésének irányítása, munkájuk elemzése, fejlesztése és értékelése;

- a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjának segítése, elkötelezettségük megerősítése, egész életen át tartó önfejlesztési igényük kialakítása;

- a hátrányos helyzetű és a speciális nevelési igénnyel rendelkező tanulók támogatásának tervezése, szervezése.

a hallgatói elkötelezettség erősítésre intézménye iránt
a pályakezdők segítésére, beilleszkedésük támogatására
hatékony szakmai együttműködésre, kommunikációra (szociális, egészségügyi, kulturális, sport, szülői szervezetekkel, az iskolaszékkel, intézményvezetőkkel, stb.)
az egész életen át tartó tanulásra, az önművelés igényének kialakítására
A mentor a mentorálásban közvetlenül és közvetve résztvevő más személyekkel együttesen fejti ki tevékenységét, szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmasnak kell lennie a következőkre:
képes a szakmai kompetenciák felismerésére, és támogatására, rendelkezik a mentorálás korszerű, innovatív elméleti és gyakorlati ismereteivel
iskolai koordinátor
tanárképző intézmény
tanárképző intézmény koordinátora
tanárjelölt
mentortanár
a bemutató foglalkozáson/bemutatóórán részt vesz az egyetem szakmódszertanos vagy pedagógiai, pszichológiai oktatója;
az alábbi dokumentumokat kell eljuttatni a felsőoktatási intézmény részére postai úton, vagy személyesen:
igazolólap
jegyzőkönyv
értékelés
"A féléves összefüggő tanítási gyakorlat megszervezése, a szereplők összehangolt és eredményes együttműködése a képzőhely és azon belül e stáb felelőssége. A régión belül a gyakorlatvezető mentorok és partneriskolák nyilvántartásával, a képzők képzésével, a kutatások és szolgáltatások megszervezésével a TÁMOP 4.1.2. B pályázat keretében kialakítandó pedagógusképzési regionális központok szerepe a gyakorlatok megvalósításának koordinációjában, fejlesztésében és minőségbiztosításában központi lesz. Javasoljuk, hogy a regionális központ a régió megyei jogú városainak önkormányzatával, a megyei önkormányzattal, a helyi önkormányzatokkal, illetve azok társulásaival kössön megállapodást az együttműködés megalapozására." (Javaslatok, A tanárképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati kérsdésekről)
Hazai gyakorlat
Hazai gyakorlat
Lehetséges megoldás
kevés kapcsolat a felsőoktatási intézménnyel
kevés külső segítség, visszajelzés
külső szervezetek bevonásának hiánya
egységes értékelési rendszer kialakítása minden oldalról
regionális pedagógusképzési szolgáltató és kutató központ kialakítása
Készítette: Kisné Rácz Erzsébet, Tóthné Tózsa Judit
Források
Szivák Judit-Lénárd Sándor-Rapos Nóra: Mentor és tanárjelölt az összefüggő sakmai gyakorlaton

Javaslatok a tanárképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati kérdésekről (OKM-OFI)

Di Blasio Barbara – Paku Áron – Marton Melinda: A mentor mint kapuőr a tanári professzió kialakításában

Fábián Gyöngyi: A mentor szerepének szociálpszichológiai megközelítése
Full transcript