Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dnevni centar za mentalno zdravlje

No description
by

Maja Pavlov

on 21 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dnevni centar za mentalno zdravlje

Dnevni centar za mentalno zdravlje - struktura
Institut za psihijatriju
Centar za socijalni rad
Afirmisanje humanijih, deinstitucionalizovanih oblika podrške i lečenja osobama sa mentalnim teškoćama
Pokretanje inovativnih socijalno - zdravstvenih usluga na lokalu
Unapređenje psihičkog statusa grupe korisnika
Destigmatizacija osoba s mentalnim teškoćama
Savetodavni rad sa članovima porodice korisnika
Aktivno povezivanje instucija i službi različitih sektora ( zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja)
Manje i fleksibilne strukture
Omogućuju frekfentnost i kontinuiranost pružanja usluga i praćenja korisnika
Funkcionalno su supstituti porodica, njihova nastavak ili dopuna
Novi odnosi – zaposlenih i korisnika na partnerskoj bazi
Defininišu kriterijume za ulazak grupa korisnika
Sadržaji, tj. programske koncepcije se dizajniraju kroz individualne pristupe i optimalne pristupe grupi
Ekonomičnije i rentabilnije socijalne strukture
Humanije
Funkcionalni model
Korisnik
Psihoze
Neuroze
IQ deficit
Psihijatrijski pregledi i praćenje
2x mesečno
Psihološka dijagnostika
Baterija testova (MMPI, VITI,
TVP, TNR, crtež ljudske figure,
Plučik...)
2x nedeljno
Individualna psihoterapija
1x nedeljno
Individualne kognitivne vežbe
1x nedeljno
Životne veštine
Emocionalna IQ 1x nedeljno
Asertivni trening 2x mesečno
Kulturne aktivnosti
Posete pozorištu
Filmske projekcije
Koncerti
Posete muzejima
Biblioteke
2x mesečno
Dnevni centar
1x nedeljno
Grupna psihoterapija
Okupaciona terapija - rad za stolom
Kognitivne vežbe
Životne veštine
Pastoralna podrška
Kognitvne vežbe - Brain excersises
Aritmetički zadaci
Logičke vežbe
Razvijanje verbalnih sposobnosti i zaključivanja
Orijentacija u prostoru
Koncentracija
Mehaničke relacije
Kreativno izražavanje
Sposobnosti opažanja
Kvizovi opšte kulture i informisanosti
Individualna psihoterapija - TA th modalitet
1. Definisanje problema
2. Dekontaminacije i stabilizacija Odraslog (O)
3. Terapijski ugovor i definisanje cilja
4. Razvijanje NR
5. Rad sa ego stanjem (R)oditelja
6. Rad sa ego stanjem (D)eteta
7. Stabilizacija (O)draslog i integracija
8. Evaluacija terapijskog procesa
Okupaciona terapija - rad za stolom
Razvijanje manuelnih i praktičnih veština uz korišćenje različitih materijala
(gips, staklo, kolaž papir, mozaik, voštane boje, glina, tempere, itd.)
Art radionice
Caritas Dekanata Novi Sad
Korisnici i njihove porodice
Pokrajinski Sekretarijat za zdravstvo
Gradski Sekretarijat za socijalnu zaštitu
Gradski Sekretarijat za zdravstvo
F29
F24
F23
F22
F20
itd.
F32
F40
F41
F42
F60.3
F81.2
F84.5
Zašto dnevni centar?
Omogućuju rehabilitaciju koja vodi u bolju funkcionalnost i moguće ozdravljenje
Most između zdrastvene ustanove i lokalne zajednice
Ciljevi
Erick Bern
Albert Ellis
Fritz Perls
Richard Bandler
Robert Dilts
Psihološka dijagnostika - eksplorativna
Baterija testova (MMPI, VITI,
TVP, TNR, crtež ljudske figure,
Plučik...) u funkciji planiranja aktivnosti i tretmana
Saradnici na projektu
psiholog dijagnostičar - Mirjana Grubač
pedagog - Dragana Petrović
psiholog - psihoterapeut - Maja Pavlov
psihijatar - Dr. Boris Golubović, Dr Svetlana Drezgić
socijalni radnik - Dušanka Zorić
negovateljica - Milica Kovačević
domaćica - kuvarica - Slobodanka Bogdanović
volonteri - Daniela
sveštenik - Vlč. Marijan Vukov

Medicinski menadžment
Psihijatrijski pregledi
Kontrola terapije
Upućivanje u DC

Kulturne aktivnosti
Pozorište
Muzeji
Film
Šetnje
Buduća vizija DC za mentalno zdravlje
Snaga mreže leži u uzajamnosti, a kada ljudi, tj službe pomažu jedni drugima tada se soc. kapital umnožava.
Farizeji ga upitaše:’Kada će doći kraljevstvo Božije?’On im odgovori:’Kraljevstvo Božije ne dolazi tako da se to može vidjeti,niti će se moći kazati:’Eno ga ovdje’ ili ‘Eno ga ondje’.Jer Kraljevstvo je Božije medju Vama.’ (Lk 17.20-22)
Psihoterapijski modaliteti
Dnevni centar za mentalno zdravlje
Caritas Dekanata Novi Sad
Autor projekta: Maja Pavlov

Hvala na pažnji
Prijatan dan!

Transakciona analiza
REBT
Geštalt terapija
NLP
NLP- NLN
Životne veštine
Komunikološke - asertivne
Razvijanje emocionalne pismenosti (kada, kako i u kom intenzitetu osećamo specifičnu emociju?)
Priprema razgovora za posao
Full transcript