Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La Terra (Tema 2) CMC

No description
by

Agustí Torres Royo

on 2 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La Terra (Tema 2) CMC

TEMA 2
LA TERRA

7 desembre 1971
Apolo 17
The Blue Marble
"La bala blava"
nucli
escorça
mantell
LES PARTS DE LA TERRA
Composició atmosfera:
Oxigen (21%)
Nitrogen (78%)
Argó (1%)
Vapor d'aigua (1%)
CO2 (0,039% = 390 ppm)
Alfred Wegener: creador teoria deriva continental
Quin creieu què és el gas hivernacle més important?
EL VAPOR D'AIGUA
INTERIOR DE LA TERRA
Dades:
Diàmetre Terra: 12.700 Km
Massa Terra: 6.000 trilions tones
Densitat escorça Terra: 2.5 g/cm3
Densitat Terra: 5.5 g/cm3
6.350 Km
Energia interna Terra:
Energia acumulada durant la seva formació
Xocs de les roques quan es va formar
És com una estufa que va alliberant el calor
Es va refredant a mesura que passa el temps
Temperatura mitjana Nucli: 5.000 ºC
Deriva continental:
Els continents es desplacen
Pangea: únic continent: 300 milions anys
Pangea: "Tot un continent"
PANGEA
Proves de la deriva continental:
Geogràfiques: forma continents
Paleontològiques: fòssils
Geològiques: roques i muntanyes
Paleoclimàtiques: clima antic
Paleontològiques: Fòssils semblants a diferents continents
Geològiques: cadenes muntanyoses i roques iguals a diferents continents
Paleoclimàtiques: el clima d'una regió ha canviat al llarg del temps
Geogràfiques: Les costes dels continents engalzen bé
Per cert, com s'anomenava l'únic mar que existia?
PANTHALASSA
"Tot el mar"
Formació de l'Himalaia
Deriva continental de Wegener
Una pista: comença per "PAN"
Hidrosfera: zona d'aigua líquida de la terra
Per què és líquida l'aigua a la Terra?

Proximitat al Sol
Gravetat de la Terra: evita que l'aigua s'evapori
Gasos efecte hivernacle: eviten que es glaci
Cicle de l'aigua:
sistema dinàmic atmosfera-hidrosfera
0.032%
0.035%
0.039%
(Hawai)
ppm= parts per milió:
390 ppm de CO2 vol dir que de cada milió de grams d'atmosfera, 390 són de CO2
CONSEQÜÈNCIES DEL MOVIMENT DE LES PLAQUES.

1. Orogènesi: origen muntanyes.
2. Subducció.
3. Terratrèmols.
1. Orogènesi i 2. Subducció:

Creació de muntanyes
Dues plaques xoquen frontalment
Una s'enlaria formant muntanyes
L'altra s'esfonsa dintre el mantell (Subducció)
SUBDUCCIÓ
SERRALADA
3. Terratrèmols

Dues plaques es desplacen i acumulen energia
Quan alliberen l'energia, es mou el terra
Cinturó de foc: zona on hi a el major nombre de terratrèmols a la Terra
TSUNAMI: Terratrèmol als oceans
Punts singulars d'un terratrèmol:

Hipocentre: lloc dintre l'escorça on s'ha produït.
Epicentre: lloc de la superfície a sobre de l'hipocentre.
Escala de Richter:
Quantifica l'energia alliberada d'un terratrèmol
Escala de Mercalli:
Mesura la intensitat dels terratrèmols en funció dels danys a les estructures
Com es quantifica un terratrèmol:
Escala de Richter
Escala de Mercalli
LLOCS SINGULARS DE LA TERRA
L'ATMOSFERA
Hi ha el 90% de l'aire; aquí hi ha els fenòmens meteorològics
Aquí hi ha la capa d'ozò
capa on s'observen els meteorits
És on es produeixen les aurores boreals
capa més exterior
El nucli de la Terra:
Per què és creu que és de ferro?

1. Existència d'un camp magnètic
2. Major densitat de la Terra respecte la superfície
1. El camp magnètic de la Terra
Un camp magnètic el genera ferro girant al voltant de ferro
2. La densitat
Densitat mitjana superfície: 2,5 g/cm3

Densitat mitjana Terra: 5,5 g/cm3
Densitat ferro: 8 g/cm3
Ha d'haver material més dens al nucli per arribar a la densitat mitjana
Everest: 8848 m sobre nivell del mar
Chimborazo (equador): 6310 m sobre nivell del mar
?
La més allunyada del centre de la terra
La més alta segons el nivell del mar
Principals gasos efecte hivernacle:
vapor d'aigua
CO2
Metà (CH4)
Òxids de nitrogen (NxOy)
El mercat del CO2: bons de carboni
Protocol de Kioto: s'estableix la quantitat de CO2 que cada país pot emetre.
Si no et passes, la diferència la pots vendre
Si et passes, has de comprar a països que en puguin vendre.

Les vaques emeten metà per la seva digestió
el 25% del metà de les activitats humanes provenen de les vaques
metà: 20 vegades més efecte hivernacle que el CO2
Les vaques i el metà (CH4)
Fossa de les Marianes: punt més profund dels oceans
la caldera de Yellowstone: el volcà més gran del món
10.000 Km2 aprox.
Robert Scott: va arribar un mes després que Amundsen. Va morir d'hipotèrmia mentre tornava. Era Anglès
Roald Amundsen: primer home en arribar al Pol Sud al 1911. Era Norueg
Pol Nord
1. Nom de la primera foto del planeta Terra
2. Nom de la nau espacial que va fer la primera foto del planeta Terra
3. Percentatge actual d'Oxigen de l'atmosfera
4. ppm de CO2 de l'atmosfera actualment
5. Illa de Hawaii on es mesura la quantitat de CO2 atmosfèric de forma oficial
6. Tipus de radiació que emet la Terra
7. Gas hivernacle de major importància
8. Gas emès per la digestió de les vaques
9. Quantes molècules de CO2 equivalen a una de CH4 per igualar el seu efecte hivernacle
10. Nom que rep la porció líquida de la Terra
11. Què evita que l'aigua de la Terra s'evapori en excés
12. Què evita que l'aigua de la Terra es glaci en excés
13. Parts de la Terra
14. Diàmetre de la Terra
15. Densitat mitjana de l'escorça terrestre
16. Densitat mitjana de la Terra
17. Nom del continent únic que existia fa 300 milions d'anys
18. Nom del mar únic que existia fa 300 milions d'anys
19. Creador de la teoria de la deriva continental
20. Història del clima dels continents
21. Nom que rep la formació de muntanyes
22. Enfonsament d'una placa continental dintre el magma
23. Nom de la zona de major activitat sísmica de la Terra
24. Ona produïda per un terratrèmol a l'oceà
25. Nom del lloc de dintre l'escorça on es produeix un terratrèmol
26. Nom del lloc de la superfície on es produeix un terratrèmol
27. Escala que quantifica l'energia alliberada d'un terratrèmol
28. Escala que mesura la intensitat dels terratrèmols en funció dels danys a les estructures
29. Densitat del ferro
30. Cim més allunyat del centre de la Terra
31. Primera persona en pujar a l'Everest
32. Punt més profund de l'oceà
33. Fenomen periòdic on una massa d'aigua freda arriba a les costes pacífiques de Sudamèrica
34. Fenomen periòdic on una massa d'aigua calenta arriba a les costes pacífiques de Sudamèrica
35. Primer home en arribar al Pol Sud
36. Segona expedició en arribar al Pol Sud
37. Capa més externa de l'atmosfera
38. Capa de l'atmosfera on hi ha la capa d'ozó
39. Capa de l'atmosfera on vivim nosaltres
40. A quin hemisferi viuen els pingüins
Inclinació eix de rotació respecte el Sol: 23º
placa del pacífic
placa del nord-amèrica
41. Inclinació de l'eix de rotació de la Terra
42. Nom de la falla que creua la cuitat de San Francisco (EE.UU.)
43. Població on es va enregistrar el terratrèmol més gran de la història segons l'escala de Richter
Valdivia, Xile (1960): terratrèmol més gran mai enregistrat: 9,5 escala de Richter
“Hi ha dues coses infinites: l'Univers i l'estupidesa humana. I de l'Univers no n'estic segur.”
(Albert Einstein)
"Si estem sols en l'Univers, segur que seria una terrible pèrdua d'espai"
(Carl Sagan)
"Som pols d'estrelles."
(Carl Sagan)
"De vegades penso que la prova que existeix vida intel·ligent a l'Univers, és que ningú ha intentat contactar amb nosaltres"
(Bill Watterson)
"Per fer un pastís de poma, primer has de crear un Univers"
(Carl Sagan)
"Sóm àtoms d'un Univers que ens regala el triomf si ens aliniem amb els elements necessaris"
(Anòmin)
"Eppur si muove"
(malgrat tot, es mou)
(Galileo Galilei)

"Que inapropiat anomenar al planeta Terra, quan és evident que s'hauria d'anomenar Oceà"
(Arthur C. Clarke)
"Doneu-me un punt de suport, i mouré la Terra"
(Arquímedes)
Salt de l'Àngel: el més alt del món:
980 m (Veneçuela)
Volta al món Elcano- Magallanes
44. Nom del salt d'aigua més alt del món
45. Primer home en fer la volta al món
13. Parts de la Terra
escorça, mantell, nucli
8. Gas emès per la digestió de les vaques
Metà
33. Fenomen periòdic on una massa d'aigua freda arriba a les costes pacífiques de Sudamèrica
"La Niña"
28. Escala que mesura la intensitat dels terratrèmols en funció dels danys a les estructures
Mercalli
17. Nom del continent únic que existia fa 300 milions d'anys
Pangea
4. ppm de CO2 de l'atmosfera actualment
390 ppm
44. Nom del salt d'aigua més alt del món
Salt de l'Angel
37. Capa més externa de l'atmosfera
Exosfera
24. Ona produïda per un terratrèmol a l'oceà
Tsunami
19. Creador de la teoria de la deriva continental
Alfred Wegener
2. Nom de la nau espacial que va fer la primera foto del planeta Terra
Apolo 17
42. Nom de la falla que creua la cuitat de San Francisco (EE.UU.)
Falla de San Andrés
22. Esfonsament d'una placa continental dintre el magma
Subducció
11. Què evita que l'aigua de la Terra s'evapori en excés
La gravetat
10. Nom que rep la porció líquida de la Terra
Hidrosfera
31. Primera persona en pujar a l'Everest
Edmund Hillary
30. Cim més allunyat del centre de la Terra
Chimborazo
20. Història del clima dels continents
Paleoclima
1. Nom de la primera foto del planeta Terra
The blue marble
40. A quin hemisferi viuen els pingüins
Hemisferi sud
21. Nom que rep la formació de muntanyes
Orogènesi
41. Inclinació de l'eix de rotació de la Terra
23 graus
18. Nom del mar únic que existia fa 300 milions d'anys
Panthalassa
3. Percentatge actual d'Oxigen de l'atmosfera
21%
38. Capa de l'atmosfera on hi ha la capa d'ozó
Estratosfera
23. Nom de la zona de major activitat sísmica de la Terra
Cinturó de foc
43. Població on es va enregistrar el terratrèmol més gran de la història segons l'escala de Richter
Valdivia
16. Densitat mitjana de la Terra
5,5 g/cm3
5. Illa de Hawaii on es mesura la quantitat de CO2 atmosfèric de forma oficial
Mauna Loa
36. Segona expedició en arribar al Pol Sud
Robert Scott
25. Nom del lloc de dintre l'escorça on es produeix un terratrèmol
Hipocentre
14. Diàmetre de la Terra
12.700 Km
7. Gas hivernacle de major importància
Vapor d'aigua
6. Tipus de radiació que emet la Terra
Infraroja
34. Fenomen periòdic on una massa d'aigua calenta arriba a les costes pacífiques de Sudamèrica
"El Niño"
27. Escala que quantifica l'energia alliberada d'un terratrèmol
Richter
12. Què evita que l'aigua de la Terra es glaci en excés
Gasos efecte hivernacle
9. Quantes molècules de CO2 equivalen a una de CH4 per igualar el seu efecte hivernacle
20
32. Punt més profund de l'oceà
Fossa de les Marianes
29. Densitat del ferro
8 g/cm3
39. Capa de l'atmosfera on vivim nosaltres
Troposfera
45. Primer home en fer la volta al món
Elcano
15. Densitat mitjana de l'escorça terrestre
2,5 g/cm3
26. Nom del lloc de la superfície on es produeix un terratrèmol
Epicentre
35. Primer home en arribar al Pol Sud
Roald Amundsen
1998
El Niño 2010
Variació global de la temperatura de l'atmòsfera
Qui és més llarg
?
45 PREGUNTES QUE HEU DE SABER RESPONDRE
SOLUCIONS
ALGUNA CITA PER PENSAR
Fèlix Baumgartner
39 Km
Evolució de la concentració de CO2 atmosfèric
LES PLAQUES TECTÒNIQUES DE LA TERRA
placa del Pacífic
Quina és més alta?
Variació de la Temperatura a l'atmosfera
1991: el Pinatubo entra en erupció
Les seves cendres s'escampen per tota l'atmosfera.
Conseqüència: la temperatura al planeta baixa
http://www.youtube.com/watch?v=nDJUPk6iVRQ
El Niño i la Niña
Desplaçaments massius d'aigues calentes o fredes sobre les costes sudamericanes del Pacífic
aigua calenta
aigua freda
Variació de l'extensió de gel antàrtic mesurat amb satèl·lit
Mauna Loa
http://www.youtube.com/watch?v=t5w9eIPYodg&feature=related
LA CAPA D'OZÒ
http://www.youtube.com/watch?v=Hi3ERes0h84
http://www.youtube.com/watch?v=Z_g8UNd7FXw
La Terra: Carl Sagan
http://www.youtube.com/watch?v=vmwTxyDkFCo
http://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ
Documental (25'): així es va fer la Terra
PROJECCIÓ DE MERCATOR
Representació deformada de la Terra, els pols surten deformats (Groenlàndia surt més gran que Àfrica)
Els països del primer món surten més grans del que són per estar lluny de l'equador
http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/earthplanet/imagenes/projection-mercator.swf
PROJECCIÓ DE MOLLWEIDE
Projecció més proporcionada de la Terra
Té un contorn ovalat, més ajustat a la realitat
PROJECCIÓ DE PETERS
Corregeix les deformacions de la projecció de Mercator: les regions surten proporcionades
Coneguda com "
la projecció solidària
", ja que cada país apareix amb les seves dimensions reals
Mercator
Peters
Mollweide
Com es pot dibuixar la Terra sobre un full?
Projecció de Mercator
Projecció de Peters
Projecció de Molldeide
Els primer en escalar l'Everest
Edmund Hillary
Tenzing Norgay: el sherpa que acompanyava a Hillary
Velocitats a la que gira la Terra
Al voltant del seu eix:

Al voltant del Sol:

Al voltant de la Via Làctea:

Voltant al Grup Local de Galàxies:
1.670 Km/h
30 Km/s
250 Km/s
300 Km/s
molècula d'ozò (O3)
Fina capa ubicada a l'estratosfera formada per mol.lècules
d'O3 (ozò)
Protegeix de la radicació Ultravioleta.
Els gasos anomenats
CFC
(clorofluorocarbonis) usats als aerosols, van ser (suposadament) els causants d'un forat que es va formar.
Els àtoms de clors dels CFC
trenquen l'O3
, formant O2, mol.lècula que no absorbeix els Ultravioletes.
Els CFC es van prohibir
nucli intern
nucli extern
mantell
escorça
Alan Eustace
41 Km
Full transcript