Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Theorie H 1 t/m 8

muziek theorie gebaseerd op Intro BoBo
by

Rudolf Draijer

on 8 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Theorie H 1 t/m 8

VWO
Akkoordenleer
2
2
C E G#
C Eb G
2
1 1/2
1 1/2
1
2
3
Neem 1, 3 en 5
B.v. C = 1
E = 3
G = 5
Mineur?
Verminderd?
Overmatig?
Majeur?
C E G
1 3 5
1 1/2
2
1 3 5
C Eb Gb
1 1/2
1 1/2
1 3 5
1 3 5 7
4 klanken
Majeur septiem akkoord
Mineur septiem akkoord
Septiem akkoord (of dominant sept)
2
2
2
2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
(majeur drieklank + groot septiem)
Toonhoogte
7 letters: A, B, C, D, E, F en G. daarna weer van voor af aan...
enz
B
A
G
F
E
D
C
B
A
van laag naar hoog
van hoog naar laag
notenbalk bestaat altijd uit 5 lijntjes
hoe hoger de noot op de notenbalk, hoe hoger deze klinkt
Intervallen
het verschil in toonhoogte tussen twee noten
van noot 1 naar 5
van noot 1 naar 4
van noot 1 naar 3
van noot 1 naar 2
van noot 1 naar 1
van noot 1 naar 6
van noot 1 naar 7
van noot 1 naar 8
Maar!!!
er zijn ook halve tonen....
1,4,5 & 8 zijn rein, de rest is groot of klein!
In een schema
Reine intervallen

Grote intervallen
verminderd
rein
overmatig
verminderd
klein
groot
overmatig
B.v. van G naar D
1. van g naar d is van 1 naar 5: een kwint
2. van g naar d is de afstand 3,5: een reine kwint
B.v. van C naar Eb
1. van C naar E is van 1 naar 3: een terts
2. van C naar Eb is de afstand 1,5: een kleine terts
1 -> 1 = 0 = rein 0 halve stapjes
1 -> 2 = 1 = groot 2 halve stapjes
1 -> 3 = 2 = groot 4 halve stapjes
1 -> 4 = 2,5 = rein 5 halve stapjes
1 -> 5 = 3,5 = rein 7 halve stapjes
1 -> 6 = 4,5 = groot 9 halve stapjes
1 -> 7 = 5,5 = groot 11 halve stapjes
1 -> 8 = 6 = rein 12 halve stapjes
Speciale intervallen
Bourdon
Unisono
de bas en de begeleiding spelen langere tijd een reine kwint
b.v. bij een doedelzak
Als iedereen dezelfde noot speelt of zingt.
zolang het dezelfde toon is
(octaaf of prime maakt niet uit)
is het unisono
1 3 5
Omkeringen van akkoorden
VWO
VWO
VWO
VWO
Een omkering van een akkoord is eigenlijk niets meer dan
dezelfde noten
van het akkoord
anders opstapelen
(of omkeren).
Sleutels
geeft de g aan
geeft de c aan
geeft de f aan
VWO
G-sleutel
F-sleutel
C-sleutel
!
!
Toonladders
Diatonische toonladder
Kerk toonladder
Hele toons toonladder
Chromatische toonladder
Bluestoonladders toonladder
Pentatonische toonladder
Majeur (grote terts)
Mineur (kleine terts)
C D E F G A B C
1
1
1
1
1
1/2
1/2
1
1
1
1
1
1/2
1/2
D E F G A B C D
Deze kloppen qua afstanden niet... moeten allebei een # hebben....
Dus:
1
1
1
1
1
1/2
1/2
D E F# G A B C# D
Dit zijn de standaard afstanden
in een majeur toonladder.
1.: stamtonen
2.: Afstanden
G D A E B FI C
eef
ie
ap
en
rom
ets
adeau
#
F B E A D G C
riese
oeren
ten
lle
agen
ort
adeau
1
2
3
4
5
6
7
Eerste #
Eerste b
Dus:
Schrijf de toonladder van Ab majeur
1. Stamtonen
2. kijken hoeveel mollen/kruizen
3. kijken welke mollen/kruizen
4. De juiste aanpassingen maken
1.: A B C D E F G A
2.: In rijtje van b kijken (= n.l. Ab en geen A) -> 4b
3.: vanaf de Bb 4 mollen -> Bb, Eb, Ab en Db
4.: Ab Bb C Db Eb F G Ab
zuiver mineur
harmonisch mineur
melodisch mineur
2 manieren om erachter te komen hoeveel b of # een mineur ladder heeft.
1
2
neem dezelfde toonladder in majeur en haal hier
3 # vanaf.
A majeur = 3#
a mineur = 3-3 = 0 b of #
Bb majeur = 2b
Bb mineur = 2-3 = 5b
Mineur geeft aan dat de afstand van de 1ste naar de 3de noot klein is. De stappen zijn nu niet
1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2 maar
1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1
Zoals je ziet is van de 1ste naar de 3de niet 2 maar 1 1/2
Denk aan C&A
Cmaj heeft evenveel b of # als amin
De afstand is dus 1 1/2
b.v.: G majeur (1#) - 1 1/2 = e mineur (1#)
harmonisch mineur = zuiver mineur met een verhoogde 7de toon
b.v.: e mineur harmonisch
E maj = 4# -> e min = 4-3= 1# (zuiver mineur)
zuiver mineur: e f# g a b c d e
1 2 3 4 5 6 7 8
1/2 omhoog.....
harmonisch mineur: e f# g a b c d# e
melodisch mineur = zuiver mineur met een verhoogde 6de én 7de toon
b.v.: c mineur melodisch
C maj = 0 -> c min = 0-3= 3b (zuiver mineur)
zuiver mineur: c d es f g as bes c
1 2 3 4 5 6 7 8
1/2 omhoog.....
harmonisch mineur: c d es f g a b c
1
2
3
1
2
3
De bluestoonladder heeft altijd de zelfde afstanden: n.l.
c es f fis g bes c
kleine terts
reine kwart
overmatige kwart
reine kwint
klein septiem
alleen maar halve afstanden...
dus
c c# d d# e f f# g g# a a# b c
een pentatonische toonladder bestaat uit 5 tonen.
De afstanden zijn 1 of 1,5... (dus geen 1/2)
meestal de 1,2,3 en 5,6 van een toonladder
dus
De naam zegt het al... je gebruikt alleen maar
...hele afstanden...
b.v: C D E F# G# A# C
!! zijn dus maar 6 verschillende noten!!
Ritme
Voortekens
Vaste voortekens
Toevallige voortekens
Staan vooraan de regel en gelden voor al dat soort noten die in het stuk voorkomen.
Staan toevallig ergens in de regel en gelden alleen voor die maat
# verhoogt de noot een 1/2 er komt -is achter de notennaam
b verlaagt de noot een 1/2 er komt -es of -s achter de notennaam
Toonduur
heeft te maken met de duur van de noten
Hele noot
Halve noot
kwart noot
achtste noot
zestiende noot
plakt de noten aan elkaar
dus: 2+1 = 3
Verbindingsboog
Polyritmiek
Metrische en antimetrische figuren door elkaar
gelijktijdig voorkomen van verschillende
r
itmes
Polymetriek
gelijktijdig voorkomen van verschillende
m
aatsoorten
Metrische ritmes
Anti-metrische ritmes
gangbare onderverdeling van de maat
(b.v. 1/4 noot, 1/2 noot enz) zie
deze herken je aan het cijfertje boven de groep
het is een vreemde onderverdeling van de tellen. b.v.
3 "1/8" noten op
1 tel (=2/8)
4 "1/8" op 3/8
5 "1/8" op 4/8 (= 2 tellen)
3 "1/4" op 2/4
Maatsoort
2 = hoeveel tellen
4 = welke noot
b.v. 3
4
= 3 x 1/4 = 3 tellen van 1/4 noot
Melodie
Toonsoort
Motief
motief
MOTIEF
feitom
herhaling van een motief... maar dan gevarieerd
Als je deze youtube afspeelt, zul je veel verschillende vormen van variatie tegen komen op het
heeeeel
bekende motief uit zijn 5de symfonie.
Je kunt een motief op verschillende manieren herhalen:
(luister maar of je ze herkent)
1. op een andere toonhoogte (transpositie)
2. heel vaak op elke keer een andere toonhoogte (sequens)
3. en volgens de 5 muzikale aspecten:
toonhoogte, toonduur, toonsterkte, timbre en instrumentatie.
Riff
Zinsbouw
In dit fantastische nummer
Hoe bepaal ik een toonsoort?
1
2
3
Kijk hoeveel mollen of kruizen vooraan de regel staan.
1 kruis kan 2 toonsoorten betekenen
G majeur of e mineur
Kijk naar het laatste akkoord om de toonsoort te bevestigen
Dit is een e mineur akkoord.
De toonsoort is dus e mineur
!!let op!! Het moet het einde van het stuk zijn,
aangegeven door deze
dubbele lijnen
. Als dit niet zo is, kijk je naar het
eerste akkoord
(de opmaat buiten beschouwing gelaten)
Je kunt de mineur toonsoort bevestigen door te kijken naar de verhoogde 7de en/of 6de toon (dit gebeurt in harmonisch en/of melodisch mineur)
In e mineur zou het gaan om de d# en de c# (=7de en 6de in de toonladder) In dit stukje zie je die regelmatig voorkomen. Dit bevestigt de toonsoort e mineur die je al eerder gevonden had.
DUS:
1: mollen/kruizen
2: majeur/mineur
3: controle
Periodische zinsbouw
Voortspinning
H 1
H 2
H 3
H 4
H 5
H 6
H 7/8
C D E F G A B C
1 2 3 5 6
CDE GA
Diatonische toonladder
(Modi)
= majeur
= toonladder van c majeur, gestart op de d...
= toonladder van c majeur, gestart op de e...
= a mineur
Akkoord symbolen
alleen
een Hoofdletter staat voor een
majeur 3
klank
alleen een 7 staat voor een
klein
septiem
Hoofdletter met een
m
staat voor een mineur 3 klank
alleen een 7 staat voor een
klein
septiem
een
maj7
staat voor een
groot
septiem
Hoofdletter met een
m
staat voor een
mineur 3
klank
een
maj7
staat voor een
groot
septiem
alleen
een Hoofdletter staat voor een
majeur 3
klank
Hoe speel je ze?
C
C# (=cis)
rechts vd witte
E
Eb (=Es)
links vd witte
Dus:
b (mol) is 1/2 lager = links vd witte
# (kruis) is 1/2 hoger = rechts vd witte
Afstanden op de piano
Elke toets verder is een 1/2 toon
1/2
1/2
1/2 !!
1/2
1/2
1
1
1/2!
1 1/2, 1, 1/2, 1/2, 1 1/2, 1
C majeur = 0b en 0#
(=Cis)
(=Ces)
Gr 6 op C
C
1: C -> A = 6
2: Gr 6 = 9 halve stapjes
A... klopt!!
Full transcript