Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

м

No description
by

Б. Буянхишиг

on 30 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of м

Хүний эрх
Эрх зүйт ёс
Жам ёсны эрх
Цаазын ял
Зүй ёсны эрх

Агуулга
"Rule of Law" "Rule by Law"
Эрх зүйт ёс гэж юу вэ?
Хүний эрх гэж юу вэ?
Энэ нь эхээс төрсөн цагаас хүнд заяадаг эрхийг хэлнэ. Жишээ нь:
амьд явах
шүтэн бишрэх
хувийн амьдрал гэх мэт.
Жам ёсны эрх гэж юу вэ?
Г.Анужин
Б.Буянхишиг
Э.Гэрэлтуяа

Хүний эрх
Цаазын ял хэрэгтэй юу?
Зүй ёсны эрх (Позитив)
гэж юу вэ?
Анхаарал
Тавьсанд
Баярлалаа
Дүгнэлт
Энэ нь Хүний нийгмийн хэрэгцээнээс үүсэлтэй эрхүүдийг хэлнэ. Жишээ нь:
төрийн байгууллагад хүсэлт гаргах
эвлэлдэн нэгдэх
хэвлэн нийтлэх гэх мэт
Жам ёсны Зүй ёсны
(Нарийн зааг ялгаа байхгүй)
Зөрчигдөж болохгүй
зарчмуудад үндэслэсэн
хууль л эрх зүйт бөгөөд
дээдлэгдэх, хүлээн
зөвшөөрөгдөх
үндэстэй.
Хуулийг төрийн
албадлагаар хамгаалагдсан
хувьд нь дагаж
мордох
Цаазын ял нь хүний жам ёсны эрхийг хязгаарлаж буй хэрэг юм.
Хүний эрх
Эрх чөлөө
Хүнээс эдийн засаг,
нийгэм, улс төр
соёлын амьдралийн
бүх хүрээнд төртэй
харьцах эрх зүйн байдал.

Хүнд хуулиар олгосон улс төрийн эрх, түүнийгээ хэрэгжүүлэх, хамгаалах боломж баталгаа юм.
Хүний эрх

Миний эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдана
Хэн ч таны жам ёсны болон бусад эрхэнд халдах эрхгүй
Full transcript