Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sakramento ng kumpil

No description
by

francisco beltran

on 23 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sakramento ng kumpil

ANG SAKRAMENTO NG KUMPIL
ANG SAKRAMENTO
NG KUMPIL

Ano ang
sakramento ng kumpil?

Pentekostes
Ano ang mga bunga ng sakramento ng kumpil?
Paano naipagkakaloob ang sakramento ng kumpil?
“Ang pitong mga sakramento ng simbahan”:
• Kasal
"MGA SAKRAMENTO"
“Tulad ng kung wala si
Kristo
, walang
Pananampalatayang
Kristyano, gayundin kung walang mga
sakramento
, wala ring
Simbahang
Katolika.
Tuwirang nakasalig ang pitong maritwal na sakramento:
kay
Kristo
, ang “pinaka-naunang sakramento,”
sa
Simbahan
bilang napakahalaga o “pangunahing sakramento.”
upang magbigay ng biyaya.”
“Isang nakikitang tanda,
itinatag ni Kristo,
Binyag
• Kumpil
• Banal na Eukaristiya
• Pagkakasundo
• Pagpapahid ng
langis sa maysakit
• Banal
na
orden
Sakramento
ng
pagtanggap
Sakramento na nagpapagaling
Sakramento ng paglilinkod para sa ugnayan at misyon.
Binyag
, ang ating espiritwal na bagong buhay;
ang ating paglaki at ang
kumpil
, kung saan pinalalakas tayo ng Espiritu Santo;
ang sustansiyang kinakailangan para sa buhay at ang
Eukaristiya
, ang tinapay ng buhay na walang-hanggan.
Paano maiuugnay ang kumpil kay Kristo at sa Simbahan?
Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang anu-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila.
“Ang kumpil ay bahagi dati ng pinalawak na ritwal ng Binyag.
Subalit nang higit na dumami at lumaki ang Simbahan, nabuo bilang hiwalay na sakramento ang biyaya ng Espiritu sa “pagpapatong ng mga kamay,”na siyang nagpapanatili ng biyaya ng Pentekostes.”
May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
...Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo...
...napagkakalooban ng lakas na aktibong ipalaganap ang Ebanghelyo...
...higit na napalalapit ang ugnayan ng binyagan sa Simbahan...
Panalangin:
Ang pagpapatong ng mga kamay
krisma
“Tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo.”
Pinalalakas at pinatotohanan ng kumpil ang grasya ng Binyag
Pinalalakas at pinatotohanan ang misyon na magbigay ng pampublikong saksi kay Kristo at sa Simbahan.
Nagmumula itong: “pagsasaksi”sa di-nawawalang “karakter”na itinatak ng sakramento sa mga taong nakumpilan.
Mga Katangian ng Kristiyanong Tagapagpatotoo:
Katapangang magdusa at humarap sa panganib para sa kaharian ng Diyos.
Personal na
kaalaman
,
kamulatan
at
karanasan
kay Kristo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
Matatag at masiglang mga
paninindigang
kristyano at
aktibong
pagtatalaga kay Kristo at sa Simbahan.
Pangunahing pagsalig sa pinakapuso ng
Banal na Kasulatan
,
turo ng Simbahan
at saligang pantaong
karanasan
.
Mga katangian sa pamumuno gaya ng
katapatan
at
karangalan
na nagpapaalab ng tiwala at ng mga tagasunod.
kakayahang makapagpahayag sa kaakit-akit at mapanghimok na paraan na kinakailangan para ipakita ang hamon ni Kristo sa mga Pilipino ngayon.
Bilang pangunahing sakramento, si Kristo mismo ang kinumpilan sa Espiritu Santo tulad ng ipinakita sa buong buhay niya sa mundo, lalo na Misteryong Pampaskuwa.
Subalit matatagpuan ang Espiritu ng Panginoon Jesus sa kanyang katawan, ang Simbahan, ang Simbahang nakumpilan, na sinimulan noong Pentekostes.
Kumpisal
Full transcript