Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aile İçi Şiddet, bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babası

No description
by

alper erten

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aile İçi Şiddet, bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babası

Aile İçi Şiddet, bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine ve/veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır.

AİLE İÇİ ŞİDDET
Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplumsal hareketlerin tümüdür.

ŞİDDET VE ŞİDDETİN TÜRLERİ

Cinsel Şiddet : İstemediği cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran davranışlarda bulunmak, sürekli kadınlığını / erkekliğini aşağılamak, telefonla / mektupla veya sözlü olarak sürekli cinsel içerikli tacizlerde bulunmak, cinsel organlara zarar vermek, namus ve töre nedeni ile baskı uygulamak ve öldürmek gibi.

Ekonomik Şiddet: Parasını almak ve geri vermemek, zorla istemediği bir işte çalıştırmak, istediği halde çalıştırmamak / işe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek gibi.


Fiziksel Şiddet: İtmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, yumruklamak, kol kıvırmak, kol – bacak kırmak, saçından sürüklemek, (su, yemek, uyku, tuvalete gitmek gibi) temel ihtiyaçlarını esirgemek, gerektiği halde tıbbi tedavi almasını engellemek, silahla yaralamak, öldürmek gibi.

Sözlü Şiddet: Sürekli eleştirmek, aşağılamak, küfür etmek, tehdit etmek, kararlara katılımını engellemek, sürekli sorguya çekmek, sık sık bağırmak, aşağılayıcı isim takmak, sık sık alay etmek, dini veya etnik kimliğine yönelik hakaret etmek, görüşlerini ve çalışmalarını küçümsemek gibi.

Toplumsal İlişkileri Sınırlayıcı Şiddet: Ailesi, arkadaşları / komşuları ile görüşmesini yasaklamak, evden dışarı çıkmasını yasaklamak, gittiği her yere takip etmek, başkalarının önünde aşağılamak ve alay etmek, başkalarının önünde sık sık sözünü kesmek , özel yaşam ve mahremiyet hakkı tanımamak, zorla evlendirmek, namus ve töre nedeni ile baskı uygulamak gibi.


Aile içinde meydana gelen, cinsiyete dayalı, kadın üzerinde baskı ve üstünlük kurmayı amaçlayan, tehdit, dayatma, kontrol içeren; psikolojik, cinsel, ekonomik, fiziksel zararla sonuçlanan, kadının insan haklarını ihlal eden her türlü eylemdir.

(! )Aile içinde kadına yönelik şiddet en yaygın, buna rağmen en fazla göz ardı edilmiş insan hakkı ihlalidir.

(!) Aile içi şiddet cinsiyet kökenlidir; yani temelini cinsiyetlerin toplumsal hayattaki eksik ve kusurlu yapılanışından alır.

AİLE İÇİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

(!) EŞİNE UYURKEN ELEKTRİK VEREREK ÖLDÜRDÜ.

ÖRNEK HABERLER

EŞİNİN DİŞLERİNİ PENSE İLE SÖKTÜ

BU KADAR DA OLMAZ!

Günümüzde Ülkeden ülkeye, kültürden kültüre kapsam ve yaklaşım farklılıkları görülse de aile içi şiddetle mücadele etmeyen ülke yok.

Çağdaş toplumların hemen hepsinde aile içi şiddet suç kabul edilen fiiller arasında yer alıyor. Bu suçla mücadelede en büyük engellerden biri suçun bildirilme oranının düşük kalması. Şiddere maruz kalan kadınları büyük kısmı kültürel, sosyal, maddi ve benzeri nedenlerle suç duyurusunda bulunmuyorlar veya bulunmaya çekiniyorlar.


KAMUOYUNU BİLİNÇLENDİRMEYE YÖNELİK 17 FARKLI KAMPANYA

1. SESSİZ KALMA 
“Aile içi şiddet. Sessiz kalmak iştirak etmektir.”
Reklam Ajansı: WCIE, Paris, Fransa

2. MODA
“Aile içi şiddet hâlâ moda.”
Reklam Ajansı: TBWA\Paris, Fransa
 

3. GÖRDÜN MÜ?
“Gördün mü? Görmeyen pek çok kişi var. Şiddettin işaretlerini zamanında fark et.”
Reklam Ajansı: Nölck Red América / CMA América Panamá, Venezuela

Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Yöntemleri

Fiziksel şiddet

Yumruklama,tokat atma,
ısırma,tekmeleme gibi.

Dünya üzerinde her 4 aileden birinde kadına yönelik fiziksel şiddet görülmektedir.

Ülkemizde de aile içerisinde görülen fiziksel şiddet oranı %34 tür.

Şiddet Denilince Akıla Gelenler

İstenmeyen cinsel davranışları yapmaya zorlama, istenilmediği halde cinsel ilişkiye zorlama, cinsel yönelimine bağlı davranışları değersizleştirme, taciz etme, cinsel ilişki sırasında güç kullanma. 

-Cinsel Şiddet

Kadına karşı ekonomik şiddetin en bilinen türü eşin, kadının maaşına el koymasıdır.
-Kredi kartına el koyması, harçlığının elinden alınması gibi.

Ekonomik Şiddet

Genel olarak gözdağı verme (tehdit) gibi baskı kurma yöntemidir.
-Hakaret etmek,
-Aşağılamak
-Başka kadınlarla kıyaslamak
-Korkutmak
-Kıskanmak..

-Psikolojik Şiddet

  "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı“
-Bakan Fatma Şahin ile iyileştirme planı. (2012
-Farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumu, sağlık hizmetlerinin sunumu.

Uygulanan Yöntemler

-Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları.
-Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları.
-Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması.
-Geçici maddi yardım yapılması. Gibi maddeler eklenildi.

 KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN


-Okul öncesi, aile, askerlik, kamu kuruluşları,
özel sektör gibi alanlarda eğitim verilmesi.
-Yerel yönetimler, adli tıp, yargı gibi kurumların birbirlerini desteklemesi.
-Şiddeti caydırıcı cezalar olması.
-Kadın istihdamı.
-Kadınlar için meslek edinme kursları.
-Psikolojik yardım almaları, ücretsiz.
( 1 yıl süreli yapmış oldukları çalışma. )

İstanbul Barosunun Çalışmaları

Kadıköy de "One Billion Rising" yazılı tişörtleriyle kadınlar, tecavüze, şiddete uğrayan ve öldürülen kadınlara adalet istediklerini dile getirdiler.
- Tüm dünya da eş zamanlı 14 Şubat’ta gerçekleştirildi.

Bir Milyar İnsan Ayakta

-Şiddete maruz kalan kadınlara tek bir dokunuş.
-Tek tuş ile yardım isteme.
-Salla&Uyar tekniği ile 112, 155 acil numaralara ulaşmak.

Vodafone Türkiye
'Kırmızı Işık'


ÜMİT KARALAR'DAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR SERGİSİ


DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İSTATiSTİĞİ

DÜNYA DA DURUM :
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 2002 yılı raporlarında belirtilen tahminlere göre tüm dünyada üç kadından biri yaşamlarının bir döneminde dövülmekte, cinsel ilişkiye zorlanmakta ve diğer yollarla taciz edilmektedir.
Dünyada her 1 dakikada 380 kadın gebe kalmaktadır. Bu gebeliklerin hemen hemen yarısını planlanmamış ya da istenmeyen gebelikler oluşturmaktadır.
 Avrupa Konseyinin 2002 raporunda da 16 ile 44 yaşları arasındaki kadınlar için en sık ölüm ve sakat kalma nedeninin şiddet olduğu belirtilmiştir.
Birleşmiş Milletlerin verilerine göre tüm dünyada kadının şiddete uğrama oranı %17-75 arasında değişmektedir. Bu oran Kanada’da % 25, Japonya da %59 iken, Hindistan’da %75‘e çıkmaktadır.
Tüm dünyada sıcak çatışmaların yaşandığı bir çok yerde kadınlar taciz, tecavüz, karın deşme, cinsel organların tahribi gibi cinsel şiddetin bir çok biçimine maruz kalmaktadırlar.


Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet Türkiye’de giderek normalleşip olağanlaşmakta; şiddet, tecavüz, cinayet, taciz, sömürü, ücrette eşitsizlik gibi konulara tepkisizlik büyümektedir. Bu nedenle, Türkiye’de kadın cinayetleri son 10 yılda yüzde bin 400 arttı. 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2013’ün sadece ilk dokuz ayında bu rakam 842’ye ulaştı. 

TÜRKİYE’DE DURUM
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet Türkiye’de giderek normalleşip olağanlaşmakta; şiddet, tecavüz, cinayet, taciz, sömürü, ücrette eşitsizlik gibi konulara tepkisizlik büyümektedir. Bu nedenle, Türkiye’de kadın cinayetleri son 10 yılda yüzde bin 400 arttı. 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2013’ün sadece ilk dokuz ayında bu rakam 842’ye ulaştı.
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet Türkiye’de giderek normalleşip olağanlaşmakta; şiddet, tecavüz, cinayet, taciz, sömürü, ücrette eşitsizlik gibi konulara tepkisizlik büyümektedir. Bu nedenle, Türkiye’de kadın cinayetleri son 10 yılda yüzde bin 400 arttı. 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2013’ün sadece ilk dokuz ayında bu rakam 842’ye ulaştı. 

KADINA ŞİDDETTE EĞİTİMİN ROLÜ

BU ŞİDDETİN ÇÖZÜMÜ İSE

EMPATİ KUR

ÖFKEYİNİ YEN

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sosyal Sorumluluk Projeleri

Penti, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde; kendi alanlarında popüler sanatçılarla bir araya gelerek özel tasarım çoraplar meydana getirdi.HÜRRİYET VE PENTİ KADINLAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Hürriyet Gazetesi, kurumsal vatandaşlık ilkeleri doğrultusunda, bilimsel ve hukuki değerlere bağlı bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket ederek
Aile İçi Şiddete Son!
Kampanyası'nı yedi senedir sürdürüyor.1990 yılından bu yana Mor Çatı gönüllüleri şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma oluşturuyorlar. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek değil, şiddete karşı kadın dayanışması oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere sürdürüyor.GÖNÜLLÜ DAYANIŞMA

PSİKOLOJİK DESTEK

HUKUKSAL DESTEK


ne yapar?

Ümit Karalar dan
kadına yönelik şiddete hayır resim sergisi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Eskişehir Şubesi ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Toplumsal Çalışmalar ile Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Projesi14 Şubat 2013 Kadına Şiddet Kampanyası

Kır zincirlerini; ayağa kalk, yürü ve dans et


İngiltere - Don't Suffer At The Hands Of a Partner"


Bu afiş Lübnan'dan. "Şiddet Sadece Fiziksel Değildir"

Singapur.. "Eğer bir kere olursa, yine olur"

Afiş  Birleşik Arap Emirlikleri'nden.

Almanya'dan

Endonezya

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA
KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN VE
MEVZUATI


6284 Sayılı kanunun toplam 48 maddeden oluşmaktadır.ama en çok karşılaşılan maddeleri veya bizim açımızdan en önemli olan maddeleri;
*İhbar ve şikâyet
*Yapılacak işlemler
*Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
*Barınma yerinin sağlanması
*Geçici maddi yardım yapılması
*Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
*Geçici koruma altına alınma
*Kreş imkânı sağlanması
*Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
*İşyerinin değiştirilmesi
*Kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi
*Şiddet tehdidinde veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama

*Uzaklaştırma ve konutun korunan kişiye tahsisi
*Korunan kişinin bulunduğu yere yaklaşmama
*Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sınırlandırılması
*Yakınlara, tanıklara ve çocuklara yaklaşmama
*Eşyalara zarar vermeme
*İletişim araçlarıyla rahatsız etmeme
*Alkol veya uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmama ve bağımlılık halinde muayene ve tedavi
*Bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi
*Gizlilik
*Teknik yöntemlerle takip
*Eğitim
*Nafaka
*Sağlık giderleri


TÜRKİYEDE KADIN OLMAK

Kadın olmak bütün dünyada çok zor bir iştir. Her zaman geriden koşmaya başlamaktır. Her şeyde iki kat fazla çalışmak demektir. Kadınlarımız her bölgede farklıdır. Tek değişmeyen kadının çalışkanlığı, vefası ve aile birliğine olan inancı. O her şeyi karşısına alarak var olamayacağının bilincindedir.

Türkiye’de kadın olmak ya da genel anlamda kadın olmak nedir?

Toplumumuzda egemen olan anlayışa göre kadının yeri evidir. Asli görevi ev işi yaparak kocasına ve çocuklarına bakmaktır.

Yeri gelince en kutsal varlık olan "ana" olmak fakat en çok da küfür edilen insan olmaktır. yeri gelince ezilen,sömürülen,dayak yiyen ve her şeye rağmen hayatını devam ettirmeye çalışan kişi,yeri gelince de ezen,kan kusturan kişi olmaktır. yeri gelince küçük yaşta tarlada çalışmaktan,evlenip çoluk çocukla uğraşmaktan okuyamamak,yeri gelince de öğretmen olup bilgi dağıtmaktır. hayattaki her şey ve herkes gibi adaletten nasibini alamamak,sadece yanlış yerde doğduğu için kendine hiçbir seçenek bulamadan önüne konulan hayatı yaşamaktır


 Kendi ayakları üzerinde durmak, özgüven sahibi olmak demektir.
Kendisiyle aynı işi yapan erkekten daha az maaş almak zorunda kalmaktır
Çevrenin, ailenin, eşin, vb. 'çalışmanın ne gereği var?' baskılarına direnmektir
Bütün ev işlerini de tek başına sırtlanmak demektir.
Hasta çocuğunu 2 günde ayağa kaldırıp sonrasında 10 gün işe hasta hasta gitmektir
Hamile kalınca işte çıkarılma, hamile kalabilir diye işe alınmama tehlikesi yaşamaktır


TÜRKİYEDE ÇALIŞAN KADIN OLMAK

4. “CHECK-IN”
“Alison Newman ofiste, eve gitmeye korkuyor.”
“Meredith Cook yol ayrımında, gidecek yeri yok.”
“Liz Tieg hayatında korkunç bir noktada. - Barbara ile birlikte.”
Reklam Ajansı: Brad, Montreal, Kanada

5. CANAVARLAR
“Haydi gizli şiddeti ihbar edelim.”
Reklam Ajansı: W Atjust, Fransa

6. BOMBA
“Ne kadar çok beklersen, taciz o kadar ölümcül olur.”
Reklam Ajansı: Cramer-Krasselt, Milwaukee, ABD

7. FARK
“Küçücük bir şey büyük fark yaratır.”
Reklam Ajansı: 1861 United, Milan, İtalya

8. KASK
“Anlat. Başka birisine. Aile içi şiddeti cesaretlendirme.”
Reklam Ajansı: FP7, Umman


9. İLK BAKIŞ
“Bazen ilk bakışta fark edemeyebilirsin. Almanya’da her dört kadından biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Başını çevirme. Kendine ve ona yardım et.”
Reklam Ajansı: DOJO, Berlin, Almanya
 

10. MASALLAR
“Annem bana masal okuyordu, ta ki babam gelene dek... Kadına şiddet insan hakkı ihlalidir. İhbar et.”
Reklam Ajansı: Unitas/RNL, Santiago, Şili

11. ADIM ADIM
“Aile içi şiddet adım adım ilerler.”
Reklam Ajansı: HooperNagel, Auckland, Yeni Zelanda

12. DAVRANIŞ
“Kadına böyle davranılmaz. Çoğu erkek aynı görüşte ama pek azı ses çıkarıyor. Lütfen kendinizi duyurun. Bir erkeğin sesi, kadına karşı aşağılayıcı sosyal davranışı değiştirmekte etkili bir yoldur.” 
Reklam Ajansı: Bilinki & Groggins, Providence, ABD

13. HER 5 KADINDAN BİRİ
“Her 5 kadından biri aile içi şiddet mağduru. Şimdi harekete geç.”
Reklam Ajansı: Air Brussels, Belçika

14. DAHA GÜVENLİ
“Burası onun için evden daha güvenli.”
Reklam Ajansı: DDB Şanghay, Çin

15. İÇERİSİ
“Pek çok kadın için tehlike dışarıda değil.”
Reklam Ajansı: Adler Chomski/Grey, İsrail

17. HAYVAN
“Her türlü hayvanla ilgileniyoruz.
Aile içi şiddet mağdurlarının %5’i ev hayvanlarının zarar görmesinden endişe ettikleri için yardım almayı geciktiriyorlar. RSPAC, Ev Hayvanı Koruma Programı sayesinde bu kadınların ev hayvanları ile ilgilenerek ihtiyaçları olan yardımı almalarına destek oluyor.”
Reklam Ajansı: The Campaign Palace Sydney, Avustralya

16. KELİMELER
“Sözel taciz de son derece korkunç olabilir.”
Reklam Ajansı: Saatchi & Saatchi Singapur
Full transcript