Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAKALE İNCELEMESİ

No description
by

MERYEM AKIN

on 26 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAKALE İNCELEMESİ

MAKALE ŞEKİL İNCELEMESİ
Makale anlaşılır bir üslupla yazılmıştır.

Anahtar kelimeler
: yaşlılık,
marka bağlılığı,
bilişsel- duygulanımsal gelişim,
Sosyo-duygusal Seçicilik Kuramı,
belirsizlik hoşgörüsü,
ve inovasyon’dur.

YAZAR HAKKINDA BİLGİ
Amsterdam Üniversite’sinde;
İletişim Bilimleri Fakültesinde Profesör’dür

İstatikçi ve piyasa araştırmacısıdır.

Metodoloji (yöntem bilim) profesörüdür.

Son 12 yıldır yaşlı tüketicilere pazarlama alanında uzmanlaşmıştır.

Ayrıca ‘’Sixtat’’ isimli bir şirketi de vardır.

MAKALE ŞEKİL İNCELEMESİ
Makale; Özet, Giriş, Literatür Taraması, Çalışma 1 Metodoloji, Sonuçlar, Tartışma , Çalışma 2 Literatür Taraması, Metodoloji, Sonuçlar ve Tartışma.

Makale kısa ve öz bir şekilde yazılmıştır
Bulgular 7 adet grafik ve tablo ile açıklanmıştır

Referanslar, 40 farklı yabancı kaynaktan oluşmaktadır
BİLİMSEL İÇERİK
Sonuç olarak
: Cevap, azalan belirsizlik hoşgörüsü ile tutarlı olarak düşük bilişsel-duygulanımsal karmaşıklıkta saklıdır.
Hazsal inovasyon ve gelecek zaman bakış açısı ile yaş ve marka bağlılığı ilişkisi daha güçlü bir hal almaktadır.
BİLİMSEL İÇERİK
Makale konusu:
Yaş ve marka ilişkisinin önemidir

2 farklı çalışma yürütülmüştür.
İlk çalışma:
keşfedici incelemedir
‘’U-biçimli‘’ ilişki bulunmuştur.

Marka bağlılığı hem 30 yaş altı hem de 60 yaş üstü için güçlü çıkmıştır.
İkinci çalışma:
teori odaklı inceleme yürütülmüştür

Marka bağlılığının 50 yaş üstü tüketicilerde niçin arttığı araştırılmıştır.


ANALİZ
Araştırmada
2 hipotez, ve sorusunun cevabı aranmaktadır.

Anket verileri ile yapılan analiz sonucunda 2 hipotez de desteklenmiştir ve 2. çalışma ile nedeni açıklanmıştır.

Çalışma 1
: Marka bağlılığı ve yaş ilişkisini belirlemek
Çalışma 2:
Yaşlı tüketicilerin marka bağlılığını açıklamak


MARKA BAĞLANTISI VE YAŞAM SEYRİ: YAŞLI TÜKETİCİLER MARKALARINI NEDEN SEVER?
MAKALE ŞEKİL İNCELEMESİ
ANALİZ

KARŞILAŞTIRMALI PAZARLAMA YÖNTEMLERİ VE TEORİLERİ DERSİ MAKALE SUNUMU

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

MERYEM AKIN

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İZZET GÜMÜŞ

2015


Yazar: DIRK SIKKEL

Yayın tarihi: 27 mayıs 2013

Dergi: Journal of Marketing Analytics

Vol. 1,2, 71-80
www.palgrave-journals.com/jma/

Bu sonuçlara göre:
H1
:En sevilen markalara duyulan bağlılığın gücü yaşla birlikte artmaktadır.
H2
: En sevilen markalara duyulan bağlılığının gücü ve yaş arasında ‘’U-biçimli’’ bir bağlantı vardır.
Araştırmanın güvenirliği
Cronbach Alpha testi
ile hesaplanmıştır.

Farklı değişkenler için Alpha değeri 0.90-.91 arasında çıkmıştır. (0.7 üstü değerler testin
güvenilir olduğunu gösterir.)

SONUÇ
Sonuç olarak:
Cevap, azalan belirsizlik hoşgörüsü ile tutarlı olarak düşük bilişsel-duygulanımsal karmaşıklıkta saklıdır.

Hazsal inovasyon ve gelecek zaman bakış açısı ile yaş ve marka bağlılığı ilişkisi daha güçlü bir hal almaktadır.
Sonuçlar: markaların yaşlı tüketicilere hitap etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

‘’gelecekte uzun süre beraberiz, yeni ürünlerimiz göz alıcı, sizi yormayacağız
’’ fikri benimsetilmelidir.

ELEŞTİRİLER
1. ve 2. hipotez 1990 yılındaki literatür bilgisi
İle çelişmektedir.(Kişi başına düşen marka sayısı
yaş ile doğru orantılı olarak artar.)

Çünkü 2005 yılında otomobil sektöründe yapılan araştırma ile aksi kanıtlanmıştır.

Nicel tekniğe yer verilmiş olması ve hem sayısal hem de teorik bir çalışma yapılmış olması güvenirliğini artırmaktadır.


ELEŞTİRİLER
İlk araştırmada; 7 farklı pazar incelenmiştir. Bunların dışındakiler incelendiğinde sonuçlar değişebilir.

200.000 üyesi olan TNS ve NIPO Pazar araştırma acentesi kullanılmıştır. Her piyasadan 300 kişi olmak üzere, 2147 kişi cevap vermiştir.

İkincisinde
: 5 farklı pazar incelenmiştir.
50+ pazarlamaya odaklı Booming Experince acentası ile çalışılmıştır. Sorular 1000 kişi tarafından yanıtlanmıştır.

Her iki çalışma için
sonuçlar ayrıntılı olarak yorumlanmıştır.
Full transcript