Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Viduslaiki

No description
by

Lelde Šarķe

on 26 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Viduslaiki

Viduslaiki Kultūras normas Kārtība un kārta Dižciltība un karš Garīdzniecība un reliģija Kristietības pamatnostādnes: Monoteisms Atlikusī sabiedrības daļa – tie, kas strādā. 5.- 15.gs Kristietība Monoteiska reliģija
Dibinātājs – JēzusKristus
Katoļi, pareizticīgie
Cilvēkmīlestības ētika Dievs Trīsvienība Kreacionisms Lineārais laiks Cilvēku vienlīdzība Dieva priekšā Garīdzniecība – tie, kas lūdz; Dižciltīgie – tie, kas karo;
Cilvēki uzskatīja, ka garīdznieks ar lūgšanām izglābs viņus no neražas, slimībām un pēc nāves dvēsele nonāks debesīs. Garīdznieku pienākumi – lūgšanās, slimnieku, atraitņu un bāreņu apkopšana, laika rituma noteikšana, reliģisko rituālu veikšana utt.; Garīdznieku dzīvesveids– pilnīga nodošanās Dievam, atteikšanās no laicīgā dzīvesveida; Karalis – galvenais valsts varas simbols; Bruņinieka pienākumi aizstāvēt baznīcu un tautu, piedalīšanās turnīros; Bruņinieki iemiesoja drosmi un vīrišķību; Zemnieki Zemnieka pienākumi – piedalīties karā, apkopt zemi, audzēt lopus, maksāt nodevas kungam, strādāt klaušu darbus, nodot 10 tiesu ienākumu baznīcai; Sievietes Viduslaikos Sieviete netika cienīta; Sievietes pienākumi – piedalīšanās sabiedriskajā un galma dzīvē, mājasdarbu veikšana utt. Par meitas piedzimšanu nepriecājās, jo izaudzināšana bija dārga; Inkulturācija Inkulturācija šķiru vidū Žesti Mūzika Nodarbošanās Apģērbs Sakramenti Priesterība Kristība Euharistija (Svētais Vakarēdiens) Laulība Iestiprināšana Grēksūdze Slimnieku sakraments Inkvizīcija
Katoļu Baznīca cīnījās pret ķecerībām, pagānismu Var uztvert kā savdabīgu inkulturāciju (negatīvā nozīmē) Viduslaiku māksla un arhitektūra
Karolingu posma arhitektūra Agrie viduslaiki Barbaru māksla Arhitektūra Romānikas posms Gotikas posms
Katedrāles
tēlniecība Agrie ViduslaikiZvēru stils Barbaru māksla: Ornamenti Karolingu posms- Arhitektūra Jauns kristīgo dievamu tips- klostera dievnams
Dievnama plāns veidoja krusta formu
Karolingu bazilikās bija citāds plānojums:
ieeja-ēkas sānsienā
galu sienu vietā būvēja apsīdas
Jauns elements- torņi
No akmens cēla tikai sienas, līmeniskais pārsegums un torņi bija no koka Romānikas posms
pamatā Romas kultūrā tapusī

bazilikas forma

torņi bija būvēti no akmens,

ārējo siluetu veidoja it kā

dažādu ģeometrisku formu salikumi -taisnstūri, cilindri, konusi

raksturīgas biezas sienas un mazi logi Sakrālā arhitektūra: Klinī klostera baznīca Ir klasisks romāņu stila paraugs Celta 11. gs, Francijā. Tēlniecība nozīmīga loma arhitektūras dekoru izveidē

Galvenais tēlniecības veids bija kapiteļu un portālu rotāšana ar ciļņiem.

Dekorā izmanto plakanus ģeometriskos ornamentus, augu motīvus, dzīvnieku un cilvēku figūras Romāniskā stila portālu rotājumi Gotikas posms
attīstījās no romāņu arhitektūras

balstu sistēmu iznesa baznīcas ārpusē

Viskrāšņāk rotāta tika rietumu fasāde

krāšņas un daudzveidīgas velves Gotiskā katedrāle: Reimas katedrāle Vestminsteres abatija Gotiskā tēlniecība Simboliski tika atveidoti gadalaiki, dažādas cilvēku kaislības, zinātnes un mākslas personificējumi Gotikas skulptūras ir celtnes neatņemama sastāvdaļa, to muguras saistītas ar sienu vai puskolonnu. Sava vieta atradās arī tādiem fantāzijas tēliem kā dēmoniem, himērām. tēlniecībā ienāca laicīgie elementi: Kultūras
vērtības
Viduslaikos Reliģija Māksla Arhitektūra Literatūra Zinātne Mode Reliģija Kristīgās reliģijas valdīšanas laikmets Cilvēka dzīvi noteica kristietība un baznīca Māksla Mākslas darbs virzīts uz noteikta mērķa sasniegšanu (reliģiska, morāla, politiska) Reliģijas iespaidā mākslas formas attēlotas nevis tādas, kādas tās bija, bet tādas, kādām tām vajadzētu būt Forma pakārtota idejai Dominēja simbolisms Nodalījās «oficiālā» māksla, par kuru maksāja un kuru atbalstīja varas struktūras un «tautas» māksla (lietišķā māksla, mīlas lirikas, teātris) Uzplauka sakrālā arhitektūra Viduslaiku sabiedrība māksliniekus uzskatīja kā vienus no daudzajiem amatniekiem Tikai 14. gs. tēlnieki, gleznotāji, juvelieri sāka nodalīties no celtnieku cunftēm. Izveidoja paši savas darbnīcas Literatūra Viduslaiku literatūra galvenokārt tapusi latīņu valodā
Pārsvarā literatūras darbu autori bija garīdznieki
Lielākā daļa darbu ir ar reliģisku saturu
Viduslaiku literatūra ietekmējās no tādiem avotiem kā: pagānu mitoloģijas, kristietības, antīkās kultūras Raksturīga anonimitāte Zinātne Attīstījās mijiedarbībā ar reliģisko domu Dabu pakļāva novērojumiem, nereti eksperimentiem Viduslaiku attieksme pret zinātni ir divējāda: Kristietim jāizvairās no visa, kas traucē virzīt domas izziņai uz Dievu Baznīca neliedza nodoties izziņai, tā rūpējās par zinātni un zināšanu izplatīšanu, jo tā ir pievēršanās visa esošā absolūtajam pamatam Rietumi no arābu pasaules pārņēma optikas, medicīnas, fizikas, filozofijas, astronomijas un ķīmijas sasniegumus Dabaszinātnieks ar noslieci uz filozofiju- Nikolajs Koperniks (izvirzīja heliocentrisma koncepciju) Mode
Modē parādījās stingri pieguļoši apģērbi Baznīca noteica uzvedību un morāli, kas ietekmēja modes tendences Agrajos viduslaikos grēcīgi būt skaista, bet pastāvēja skaistuma standarti Vidējos viduslaikos skaistums atgriezās Modē bija smalks, lokans stāvs, iegarenas formas, gaiši mati. Vēlajos viduslaikos sievietes atrada savu ieroci- fizisko skaistumu Kultūras kategorijas Dzīves cikls
Neatkārtojamība un neatgriezeniskums
Nemainīgums Laiks Telpa Ķermenis un dvēsele
Attieksme pret dabu
Kosmosa uzbūve Paldies par uzmanību! Darbu veica: Sabīne Razgale
Līva Ansone
Megija Rutule
Lelde Šarķe
Raimonds Zaķis Izmantotā literatūra: Blūzma V., Zemītis G., Osipova S. "Svētās inkvizīcijas izmeklēšanas metodika", Turība: Rīga, 2007.
I. Misāns, V. Pāvulāns "Viduslaiku vēsture", Zvaigzne ABC, 1997.
S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube „Vēsture pamatskolai viduslaiki”, Zvaigzne ABC, 2010
T.Kačalova "Mākslas vēstures pamati" Zvaigzne, Rīga 1976
V. Krieviņa "Pasaules vēstures īss izklāsts", Zvaigzne ABC.
V. Purēns „Pasaules vēsture pamatskolai”2. daļa viduslaiki, RAKA, 2006.
A.Rubenis. Kārtības izpratne un kārtas viduslaikos
A.Rubenis, Viduslaiku kultūra Eiropā, Zvaigzne ABC, 1997
http://www.ebaznica.lv/?p=4941
http://www.catholic.lv/main.php?parent=1092
http://valoda.ailab.lv/kultura/vesture/kultura/vidlaik/teksts.htm
http://www.sieviesuklubs.lv/stils-un-mode/stils-un-laikmets/gotika-bruninieki-un-dailas-damas/
http://buzzhairs.blogspot.com
http://estudijas.lu.lv/mod/resource/view.php?id=57776 Izglītības sistēma Attīstīja domāšanu
Mācības notika latīņu valodā
Pirmās skolas veidojās pie klosteriem
Full transcript