The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ammattina opettaja, k2015

ML-tiedekunnan "Minustako opettaja?"-tilaisuuteen valmistelemani esitys aiheesta "Ammattina opettaja"
by

Lauri Hellstén

on 2 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ammattina opettaja, k2015

Pohdintaa...
Oppituntien suunnittelu
Projektit ja teemapäivät
Vanhempainillat
Mitä muuta?
Kurssien suunnittelu
3.2.2014 Aineen rakenne, Termodynaaminen systeemi
4.2.2014 Lämpötila, Paine
Opiskelijatyö: Lämpötilaerojen tasaantuminen
5.2.2014 Paine
Demo: Ilmanpaine
10.2.2014 Hydrostaattinen paine
Opiskelijatyö: Hydrostaattinen paine
11.2.2014 Energian säilymislaki, Työ ja Energia
12.2.2014 Teho ja hyötysuhde
Kokeellinen kotitehtävä: Vedenkeittimen hyötysuhde
24.2.2014 Lämpö sekä energian siirtymistavat
Demo: Johtuminen, kuljettuminen ja säteily
25.2.2014 Lämpölaajeneminen
Opiskelijatyö: Nesteiden lämpölaajeneminen
26.2.2014 Lämpölaajeneminen
3.3.2014 Kineettinen kaasuteoria, Kaasujen tilanyhtälöt
Opiskelijatyö: Boylen laki
4.3.2014 Kaasujen tilanyhtälöt
Opiskelijatyö: Charlesin laki
5.3.2014 Ideaalikaasun tilanyhtälö
Opiskelijatyö: Gay-Lussacin laki
10.3.2014 Aineen olomuodot
Demo: Paineen vaikutus sulamispisteeseen
11.3.2014 Aineen olomuodot
12.3.2014 Lämpöopin pääsäännöt
Opiskelijatyö: Laajenevan kaasun tekemä työ
17.3.2014 Lämpöopin pääsäännöt
18.3.2014 Lämpövoimakoneet
Demo: Lämpövoimakone
19.3.2014 Energiavarat ja kertaus
Opettamista luokassa
Kokouksia
ja
Arviointia...
Ammattina opettaja
Verkostoituminen
Työssä kehittyminen
Kurssisuunnitelma FY2
Arviointi
Työskentelytavat
Aikataulu
Älä noudata orjallisesti!
vertaisoppiminen, vertaisarviointi, itsearviointi, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, kokeellisuus, projektit, ilmiöpohjaisuus, yms.
Lämpö ja aineen rakenne
Tavoitteet:
Toteutus:
Ryhmätyö: Mitä on lämpö?
Eri olomuodot mikrotasolla
Miten liittyy rakenneosasten keskimääräiseen liiketilaan?
Lämpö makro- ja mikrotasolla
Keskustelua pienryhmissä ja klikkerikysymykset Socrativella.
Science & Culture -kurssi
CERN-tiedeleiriprojekti
Kehittyvät TVT-näkymät
LUMA-päivä
Oppija pääosaan, opettaja oppimisen palvelija
Every child is born an artist; the problem is to remain an artist as we grow up ~Picasso (pyri säilyttämään kiinnostus ja halu oppia uutta)
Jatkuvasti oppii uutta, ammattia ei täysin hallitse koskaan mutta siinä kehittyy jatkuvasti.
Opetuksen kehittäminen
Opetus.tv
maot.fi
Opiskelukaverit
Ideoiden, kokemuksien, materiaalien ja hyvien käytänteiden jakaminen
Reflektointi
Tiedottaminen
Täydennyskoulutus
Jatko-opinnot?
MAOL ry
OPH
VESOt
Tutkintoa täydentävät opinnot?
Taloudelliset realiteetit
Parhaita puolia
Huonoja puolia
Ajankäytön hallinta
LUMA-keskus
Arkipäiväinen työ
Opettaja työnsä tutkijana?
Lisäksi...
Ok, tässäkö kaikki?
Lukion lehti
Kulttuuripäivä
Vanhempainvartit
Kokouksia
Koevalvontoja
Välituntivalvontoja
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Koulun toiminnan kehittäminen
Yhteissuunnittelua
Tämän lisäksi mm.
Ongelmien ratkaisua
Matkanjärjestäjänä toimimista(?)
Työkaverit
Keskusteluryhmät
Sosiaalinen media
Miksi?
Keitä? Missä?
Oma jaksaminen
Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa
Osa digitaalista portfoliota (kts. työnhaku)
Esimerkiksi
@matikkamatskut
esimerkiksi blogien avulla:
http://openbiomi.com/
http://fysiikkaeipeta.blogspot.fi/
Autonomia
Osaaminen
Merkityksellisyys
Opettajan
työ
Riittämättömyyden tunne
Työ on luovaa ja tyydyttävää.
Opiskelijat
Oppiminen?
"Don't be frightened of being wrong; otherwise you'll never come up with anything original."
-Sir Ken Robinson
"Suorituskartta" FY5
Juhlien järjestämistä
Polku
Taikuutta kuivajäällä -työpaja Viherlaakson lukiossa
Sähköisten kokeiden pilotointi Viherlaakson lukiolla LUMA-aineissa
"Opiskelijan arvioinnilla pyritään
ohjaamaan
ja
kannustamaan opiskelua
sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä
itsearviointiin
. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida
monipuolisesti
."
(Lukiolaki 629/1998)
Työryhmiä
Kehityshankkeita
Opinto-ohjausta
Tukena oleminen
TVT fysiikan opetuksessa @Facebook
Tulevaisuuden lukio - Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus
https://twitter.com/bryanmmathers/status/556108121710800896
Full transcript