Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Chytřejší kraj: Moravskoslezsko 2020

No description
by

Daniel Konczyna

on 19 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Chytřejší kraj: Moravskoslezsko 2020

Chytřejší kraj: Moravskoslezsko 2020 2006 - 2007
Vyjednávání a vznik Regionálních operačních programů Příprava na 2007 - 2013 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů (SROP - Opatření 3.3)

Rozpočet 77 mil. Kč - financováno z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a rozpočtu kraje. 2005 - 2008
Partnerstvím k prosperitě Rozdíl je ve znalostech a ve zkušenostech. Klíč je v lidech Komponenta 1
- Vytvoření a podpora partnerských sítí
- Podpora nových metod řízení
- Zvyšování kvality veřejné správy 4 Komponenty projektu
Partnerstvím k prosperitě Komponenta 2
Podpora zpracování rozvojových strategií na krajské i místní úrovni využitelných pro programování pomoci EU Komponenta 3
Vzdělávání aktérů potenciálně zapojených do přípravy a realizace strategií i projektů spolufinancovaných EU Komponenta 4
Vytvoření sítě speciálně vyškolených odborníků na vyhledávání, přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU Strategický přístup se vyplácí Příležitost + Partnerství + Odpovědnost Příprava na 2014 +
V duchu osvědčené cesty Základní podmínky, které státy a regiony musí splnit, aby čerpání evropských peněz vůbec mohlo začít:
Existence určitých institucí
Dostatečné administrativní kapacity
Existující rozvojové strategie nebo plány
(SWOT analýza, malý počet priorit, systém monitoringu) Ex-ante kondicionality Zvyšování povědomí o evropských příležitostech v regionu
Příprava kompetencí pro klíčová témata strategie EU 2020 v Úřadu Regionální rady
Sladění přípravy regionu s jinými regiony a orgány na národní a evropské úrovni
Příprava na horizontální priority a na nové nástroje ROP Moravskoslezsko: Technická pomoc 5.2

EU 2020: Příležitost pro region Moravskoslezsko
(1. etapa) Příklady ex-ante kondicionalit Investiční priority týkající se vědy a výzkumu
- je k dispozici vnitrostátní nebo regionální rámec výzkumné a inovační politiky pro inteligentní specializaci


Investiční priority pro rozvoj produktů a služeb v informačních a komunikačních technologiích a jejich posílení pro veřejnou správu
- je k dispozici strategický rámec pro digitální růst


Investiční priority pro přístup k celoživotnímu učení
- vypracován vnitrostátní nebo regionální rámec politiky celoživotního učení Aktivní zapojení více než čtvrtiny zaměstnanců:
- získávání a sdílení informací a znalostí
- vzdělávání v měkkých kompetencích a dovednostech
- sbírání best practices

SMART TEAM
SUSTAINABLE TEAM
INCLUSIVE TEAM
BUSINESS TEAM
DIGITAL TEAM EU 2020: Příležitost pro region Moravskoslezsko (2. etapa)
Program Chytřejší kraj Nejen my sami, ale celý region. Strategický cíl
Maximální míra efektivně investovaných nejen evropských finančních prostředků

Specifický cíl
Připravený plán na čerpání až 70 miliard Kč

Očekávané výsledky
Zvýšené kompetence zainteresovaných aktérů a zaměstnanců
Připravenost strategických plánů kraje na nové přístupy
Prosazené priority a nové nástroje v Moravskoslezsku v implementační struktuře Strukturálních fondů v ČR
Připravený akční plán pro první roky programovacího období 2014+ Logický rámec Cíle projektu:
Zvýšení informovanosti
Vytváření partnerského prostředí pro intenzivnější sdílení znalostí
Efektivnější koordinace při přípravě a sladění napříč regiony a s národními a evropskými orgány
Zvýšení kompetencí a dovedností zainteresovaných lidí

Aktivity:
Projednávání přípravy regionu na období 2014+
Zajištění publicity o novém programovacím období
Vzdělávací a školící akce
Konference, semináře, kulaté stoly
Vyhledávání a sdílení znalostí a best practices Kompetence zítřka Plán pro investice Společný akční plán pro zaměstnanost a vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Petr Czekaj, tajemník MS Paktu zaměstnanosti


Integrovaná územní investice v území ostravské aglomerace
Petr Kajnar, primátor města Ostravy Pilotní ověřování www.chytrejsikraj.cz
daniel.konczyna@rr-moravskoslezsko.cz Vydejme se osvědčenou cestou
partnerstvím k prosperitě Nositel projektu:
Úřad Regionální rady ROP Moravskoslezsko

Doba trvání:
1.9.2012 - 31.12.2014 (28 měsíců)

Plánovaný rozpočet:
4,5 mil. Kč

Cílové skupiny:
Partneři a zainteresovaní lidé do administrace evropských fondů
Žadatelé, příjemci a zpracovatelé projektů
Zaměstnanci ÚRR
Média a odborná veřejnost Kompetence zítřka
Základní informace Chytřejší kraj:
Moravskoslezsko 2020 Cíle projektu:
Zjistit míru současné a potenciální absorpční kapacity
Získat informace o připravenosti klíčových veřejných a soukromých subjektů v Moravskoslezském kraji k předkládání projektů v prioritních oblastech
Zajistit podporu společnému strategickému postupu a akčnímu plánu pro první roky nového plánovacího období EU 2020

Aktivity:
Průzkum a analýza připravenosti subjektů
Návrh cílových hodnot indikátorů a potenciál jejich naplňování, včetně odhadu nároků na spolufinancování
akční plán pro období 2014 - 2016 vycházející z Argumentačních podkladů Plán pro investice
Základní informace Nositelé projektů:
Moravskoslezský kraj
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Předpokládaná doba trvání:
1.1.2013 - 31.12.2014 (24 měsíců)

Plánovaný rozpočet:
4 mil. Kč

Cílové skupiny:
Partneři a zainteresovaní lidé do administrace evropských fondů
Žadatelé, příjemci a zpracovatelé projektů
Zaměstnanci ÚRR
Média a odborná veřejnost
Full transcript