Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SDL

Waarom toch Brede School? Presentatie 6 maart 2013 - conferentie: "jong in de stad" (link: http://www.sociaalcultureel.be/jongindestad.html), Lia Blaton

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SDL

Waarom toch Brede School? Wat? Waarom? Jongeren? Hoe? Een Brede School is ...
een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen
die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school
met als doel maximale ontwikkelingskansen
voor àlle kinderen en jongeren

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context. 1. Algemeen:
integrale ontwikkeling
complexiteit van sociale ongelijkheid 2. Aanleiding

Vaak noden ... ervaren door verschillende organisaties/partners/bewoners/...

Uitdagingen in een wijk
Mismatch tussen aanbod & doelgroep
We zijn met hetzelfde bezig!
We moeten het anders aanpakken!
Krachten bundelen
... 3. Effect van Brede School

* Internationale literatuur

* In Vlaanderen & Brussel 3. Effect van Brede School

* Internationaal onderzoek
* Vlaanderen & Brussel Bevraging proefprojecten (2006-2009)
Projectfoto, interview coördinatoren, bevraging partners
Impact?
Samenwerkingsverband
Organisaties
Scholen
Maximaliseren van ontwikkelingskansen
Maar ... GROEIPROCES Meer lezen?

www.diversiteitenleren.be lia.blaton@ugent.be

Steunpunt Diversiteit & Leren

* Vorming/Coaching/Consultancy
* Materiaalontwikkeling
* Onderzoek


www.diversiteitenleren.be Lia Blaton * Samenwerking leidt tot meer samenwerking.
* Partners ondersteunen elkaar.
* Er is meer visie-ontwikkeling.
* Impact op organisaties.
* Aanbod voor kinderen, ouders en buurt verandert.
* Effect op maatschappelijk vlak.
* Diverse registers bespelen
* Brede school als krachtig middel om op diverse aspecten
in te spelen met diverse sectoren = méérwaarde “Door de contacten met partners begin je anders te denken, niet enkel vanuit de school, maar vanuit het feit dat vele partners mee werken aan de ontwikkeling van kinderen. Dat was vroeger niet denkbaar”.

“Er is bij leerkrachten en directie een andere mentaliteit gekomen: hoe kunnen we de maatschappij binnenbrengen en hoe kunnen wij in die maatschappij gaan handelen?“

“Wij zijn toch een toffe school geworden hé” “Men weet sneller en beter waar verschillende sectoren mee bezig zijn, waar knelpunten zitten en hoe die kunnen aangepakt worden”

“De school geniet het vertrouwen van de omgeving. Jeugdhuizen, een boksproject,… kunnen het vertrouwen van de school gebruiken als ondersteuning voor hun eigen opzet”

"Er worden niet alleen activiteiten gepland, er ontstaan ook visiegroepen. Waar moeten we nu echt met deze buurt naartoe, waar gaan we echt op investeren? Wat kan er georganiseerd worden ..."

"Binnen onze kunsteducatieve organisatie: we denken nu meer na over wat we eigenlijk willen bereiken met leerlingen. (...) Tot nu toe hebben we nooit een duidelijke focus gehad op de individuele ontwikkelingskansen van leerlingen, we waren er wel impliciet mee bezig." - creëert mogelijkheden voor doelgroepen die minder/geen aanbod hebben
- meer aanbod realiseren
- toegankelijkheid & bekendheid van aanbod
- activiteiten: inhoudelijk kwalitatiever (naarmate samenwerking groeit) Leren van leerlingen
Effect op de school
Betrokkenheid van families
Diensten en organisaties
Buurt (Cummings e.a. 2011, Blank e.a. 2002, Dyson, 2011) 17 projecten (onderwijs), 5 projecten (jeugd)
Aantal partners: 4-22/project
Coördinatoren: 88% uit onderwijs Verbreden - Versterken - Breed leren What do you think?
UNICEF Erken armoede
Zet in op welbevinden
Het onderwijs is geen eiland.
Bruggen met buurt, ouders, ruimere leefwereld
expertise verschillende sectoren (jeugdwelzijnswerk, ...), vb. via brede school
zet in op participatie 100 X jong in de stad Dé jongere bestaat niet
Verschil grote stad/kleine stad/centrumstad
Verschil in leeftijden

Wat valt op?
Ruimte als ontmoetingsplaats
Aanbod
Groen
Werken
Samenleven
Buurt
Netwerk “Ze denken dat wij graffiti cool vinden of beatboxen en
dan organiseren ze workshops daarover” Bevraging Brede School
(VSK/Steunpunt Jeugd) + jongeren op VLOR Kinderen & jongeren hebben wel wat wensen op vlak van activiteiten:
meer sport,
meer keuze,
meer activiteiten na school,
meer activiteiten voor leerlingen uit verschillende leerjaren,
ook onderwerpen als “het vinden van een job”. Kind & Samenleving
Tijdsbelevingsonderzoek Vrije tijd  druk op structureren van vrije tijd
Participatie
Mogelijkheden
Eigen invulling van de vrije tijd
Voetballen in ploeg <> shotten met vrienden
Babbelen, hangen, … Voorbeelden In één wijk
In één gebouw Verbreden
Versterken
Breed leren Discussie muziekschool, kopspel vzw (tewerkstelling), integratie anderstalige nieuwkomers, kinderopvang, centrum voor leren en werken, buurtsport, zelforganisaties, ...

BUURT
LEREN Bron: Agion Uit proefprojecten: Coördinatie is onontbeerlijk
School/andere organisatie: verschil
samenwerking leidt tot > samenwerking
Methodiek
Visie
Meer activiteiten, kwalitatiever
Verbreden - Versterken - Breed leren Lokale beleid? Initiator/ondersteuner
Interdepartementale samenwerking --> Vlaamse beleidsprioriteiten (FLOB/integratie/jeugd/sport/...)
Samenwerkingsverbanden onderwijs/cultuur/jeugd/sport bewerkstelligen
Visie
Infrastructuur
Scholen?
Duurzame werking Brede School =
Breder dan de school
Integrale benadering
Verschillende invalshoeken, verschillende werkwijzen
Kansen bieden, talenten aanboren
Kinderen & jongeren aan het woord: zelf heft in handen
Proces, langere termijn ...
Structureel verankeren Stellingen voor de discussie:
Brede School: gaat niet over middelen, het is vooral een beleidskeuze.
In Brede School: organisaties staan ten dienste van de school.
Brede School = toeleiding tot ... Uitwisseldag Brede School
voor lokale beleid:
19 april 2013, inschrijven: zie website Tekening uit: Extended Schools, an overview (link: http://clc2.uniservity.com/GroupDownloadFile.asp?GroupID=20081343&ResourceId=3163085)
Full transcript