Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Valerija Zima

on 7 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Filozofske osnove nastave medijske kulture Mediji ZAKLJUČAK Mediji obuhvaćaju sve sto je zapisano ili snimljeno.
Mediji prijenosa: Medijska kutura je sastavni dio nastavnog predmeta hrvatski jezik.
Temeljni cilj nastave hrvatskoga jezika je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju u svakodnevnom životu.
Zadaće medijske kulture: osposobljavanje za komunikaciju s medijima, za vrednovanje radijskih i televizijskih emisija i filmskih ostvarenja. Medijska kultura Nastavno područje medijske kuture po razredima: 2. razred:

1. filmska priča; ključni pojmovi: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu.
2. kazalište; ključni pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište.
3. televizija; ključni pojmovi: televizija, televizijski program, televizijska emisija.
4. dječji časopis; ključni pojmovi: dječji časopisi, strip. 1. razred:

1. animirani film; ključni pojmovi: lutkarski film, crtani film.
2. lutkarska predstava; ključni pojmovi: lutka, lutkarska predstava.
3. knjižnica; ključni pojmovi: školska knjižnica, mjesna knjižnica, knjižničar. 3. razred:

1. dječji film; ključni pojmovi: dječji film, glumac.
2. radijska emisija; ključni pojmovi: radijska emisija za djecu.
3. knjižnica – korištenje enciklopedije; ključni pojmovi: dječja enciklopedija, sadržaj/kazalo, abecedni red. 4. razred:

1. dokumentarni film; ključni pojmovi: dokumentarni film.
2. usporedba filma s književnim djelom; ključni pojmovi: knjiga, film
3. računalo; ključni pojmovi: računalo, mreža (internet)
4. knjižnica – služenje rječnikom i školskim pravopisom; ključni pojmovi: rječnik, pravopis. METODIČKI PRISTUP MEDIJSKOJ KULTURI U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE Matične znanosti za programsko područje medijske kulture su filmologija, teatrologija i mediologija odnosno znanost o medijima.

Filozofija je također pojedinačja disciplina koja sa svojim disciplinama logikom, etikom i estetikom sudjeluje u nastavi medijke kulture.

Psihologija
Pedagogija
Metodika PRIRODA MEDIJA I ULOGA NASTAVE MEDIJSKE KULTURE Riječ „mediji“ ima više značenja

1) mediji označavaju iskazivanje nečega, sredstvao komuniciranja
2) suvremeno sredstvo prenošenja informacija tj. obavijesti.

Uloge medijske kulture:
-upoznavanje učenika s temeljnim osobinama najvažnijih medija,
-upoznavanje reprezentativnog domaćeg i stranog umjetničkog ostvaraja u pojedinim medijima
-razvoj sposobnosti i kritičkog odnosa učenika prema medijima
-uočavanje odnosa među medijima
-upoznavanje informacijske moći svakog pojedinog medija u oblikovanju javnog mišljenja METODIKA NASTAVE FILMA Film je sinteza niza umjetnosti.
Pojavom nastave filma nizu već razvijenih pedagoških i filmoloških znanstvenih disciplina pridružila se još jedna: metodika nastave filma.
Metodika nastave filma je znanstvena disciplina koja proučava zakonitosti filmskog odgoja i obrazovanja, interdisciplinarna je i primijenjena znanost utemeljena na učeniku i filmu.
Film je medij ozvučene ili neozvčene slike u pokretu
film u razredu
mediji potiskuju knjige FILOZOFSKE OSNOVE NASTAVE MEDIJSKE KULTURE Učenici spoznaju i uče već poznate i znanstveno istražene činjenice. Po tome se nastavna spoznaja razlikuje od znanstvene.
Proučvanjem izvora i naravi spoznaje i znanja bavi se filozofija tj. mudroslovlje.

U nastavi medijske kulture razlikujemo dva spoznajna područja:
umjetnost (književna, filmska, kazališna, televizijsko umjetnička djela)
znanstvene činjenice i druge spoznaje o umjetnosti medija MORAL I ETIKA – PODLOGA MORALNIH PORUKA UMJETNIČKOG DJELA RAZVOJ LOGIČKOG MIŠLJENJA – ZADAĆA SVAKE NASTAVE LOGIČKE METODE SPOZNAJE U NASTAVI POJAM LIJEPOGA I ESTETIKA – ULAŽENJE U BIT UMJETNOSTI Umjetnost se kao ljudska djelatnost ponajprije zasniva na doživljaju lijepoga kao osnovnoj vrijednosti nekog umjetničkog djela.

Lijepo i ljepotu proučava filozofska disciplina estetika. Nazivaju je i filozofijom umjetnosti jer istražuje podrijetlo, sadržaj, razvoj i duhovno značenje umjetničkog stvaralaštva. Moral je sustav nepisanih pravila, načela, običaja i ideala po kojima se ravna neka ljudska zajednica, skupina ili pojedinac.
Glavna podjela morala je na svjetovni i religijski iako svjetovni moral ima izvorište u religijskom.
Etika je filozofska disciplina koja se bavi proučavanjem moralnog ponašanja.
Glavnim etičkim pojmovima smatraju se: moral, dobro, svjest, sloboda, sreća, ljubavi i vrlina. Logika je filozofska disciplina koja se bavi zakonitostima oblikovanja valjane misli i metodama kojima se ostvaruje spoznaja.
Valjana misao je osnovni uvjet logičkog mišljenja.
Svaka misao može biti ili valjana ili nevaljana.
Oblici misli su pojam, sudi i zaključak.
Preduvjet svakom uspješnom učenju je, dakako, sposobnost pravilnog zaključivanja. Logičke metode spoznaje u nastavi zajedničke su svim nastavnim predmetima i sadržajima pa tako vrijede i za nastavu medijske kulture.

Razlikujemo metode oblikovanja i izražavanja pojma (analiza, sinteza, apstrakcija, generalizacija, specijalnizacija i definicija) te metode izvođenja sudova i zaključaka (indukcija i dedukcija). Mediji su oduvijek prisutni u našem okruženju, od najranije povijesti kada je govor bio najvažniji u komunikaciji, sve do danas kada imamo suvremene medije.
Mediji i njihova upotreba danas su dječja stvarnost i stoga učenika treba poučavati temeljnim osobinama medija i njihovoj ulozi u prenošenju informacija.
Medijska kultura nije dovoljno zastupljena
Full transcript