Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Escola Colònia Güell

Escola Colònia Güell
by

Martí Cerezo

on 5 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Escola Colònia Güell

Escola
Colònia Güell

Trets
d'identitat
Som una escola catalana,
amb més de 100 anys
de tradició i història.
Aprofitem les possibilitats
educatives del nostre entorn:
manifestacions culturals del municipi,
entorn natural i arquitectònic, ...
Disposem d’un projecte
educatiu consolidat i dinàmic
amb els següents
Eixos d'actuació i
línies transversals
de treball
Programació estable d’activitats complementàries, sortides i colònies a tots els nivells educatius com a part habitual del treball escolar.
Equip docent
Instal.lacions
i serveis
L'escola compta amb 2 menjadors (cuina pròpia), 2 biblioteques, equipaments esportius exteriors, gimnàs, aula de psicomotricitat, aula d’informàtica, aula de música, aula d’idiomes, aula de ciències, hort i diverses aules per a petits grups.
Servei d’acollida des de les 8:00 hores.
Menjador escolar amb cuina pròpia. El preu actual és de 6,10 €.
Activitats extraescolars diàries: esportives (hip-hop, multidansa, natació, multiesport, karate, pentatló) i culturals (anglès i art manual). Des de 15 €/mes (1 hora per setmana).
(preus i activitats del curs actual)
Preinscripció i
matriculació

Previsió dels criteris generals d’admissió d’alumnat
(dades curs passat):

Germans al centre………..……………………….....……..40 punts
Domicili en l’àrea de proximitat del centre ……....…............ 30 punts
Lloc de treball en l'àrea de proximitat del centre .....................20 punts
Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció…............10 punts
Membre de la família amb discapacitat ……….....………. 10 punts
Criteris complementaris
Família nombrosa o monoparental................................................... 15 punts
Malaltia crònica alumne (sistema digestiu)................................... 10 punts
Pare, mare, germans escolaritzats al centre anteriorment...... 5 punts
Procés de preinscripció:
Del dimarts 10 al dimarts 17 de març.
Cal demanar cita prèviament a l’escola
, on un membre de l’equip directiu us atendrem i us recollirem tota la documentació que haureu omplert a casa.

Documentació necessària:
Imprès sol·licitud omplert.
Original i fotocòpia DNI del pare, mare o tutors legals.
Original i fotocòpia llibre de família (full del nen o la nena)
Original i fotocòpia carnet de vacunacions (o certificat mèdic equivalent, on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents).
Full d'empadronament.
Altra documentació acreditativa dels criteris al·legats.
Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual)
2 fotos ( mida carnet ).
Més informació:

A www.escolacoloniaguell.cat
Al tauler d'anuncis de l'Escola
Al tel. 93 645 07 62
L'equip docent és molt estable, amb
una formació pluridisciplinar i un
gran compromís amb la seva tasca.
Multipliquem les oportunitats
per a què tots els nenes i nenes
trobin les seves fortaleses.
Oferim una formació
integral basada en el treball
col·laboratiu entre famílies i escola.
Formem un equip
de treball estable
amb il·lusió, compromís
i experiència.
Comunicació i aproximació entre
els àmbits familiar i escolar, aprofitant
tant els mitjans de relació interpersonal,
com la tecnologia (web, blocs, correu,...)
Compromís amb hàbits de sostenibilitat, sensibilitat i respecte pel medi ambient: mètode científic, experimentació, pati científic, setmana de la ciència, bloc.
Foment de l’ús de la lectura més enllà
de les activitats escolars, com a font
de plaer, coneixement, formació,
creixement i relació social.
Projecte de Biblioteca com a instrument
dinamitzador de l’hàbit lector de l’alumnat:
bibliopati, fira del llibre usat, Jocs Florals,
Tarda del conte, visita d’autors/es...
Projectes interdisciplinaris des de l’any 1997:
cinema, art contemporani, Jocs Olímpics,
el vestit, la geometria...
Facilitem un itinerari educatiu coordinat
amb les etapes d'educació infantil (0-3) i
secundària.
Treball sistemàtic de les capacitats i competències
comunicatives i expressives dels nens i les nenes en
totes les seves vessants: lingüístiques, artístiques,
matemàtiques, ...
Creació, disseny i cofiguració d'espais escolars
facilitadors de situacions educatives: horts, projecte co-creatiu de patis, flexibilització àmbits d'aula, ...
Full transcript