Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 2 .Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

No description
by

superhand Sycily

on 6 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 2 .Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

2 .Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
b/ Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân
c. Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất.

Giá cả sản xuất = k + p
Trong đó : k là chi phí sản xuất.
p là lợi nhuận bình quân
Biện pháp cạnh tranh: tự do di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác, tức là phân phối tư bản (c và v) vào các ngành sản xuất khác nhau. Kết quả cuộc cạnh tranh này là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, và giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất. 

Kết quả của cuộc cạnh tranh này là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, và giá trị hàng hóa chuyển thành giá cả sản xuất
Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giữa các xí nghiệp sản xuất cùng một loại hàng hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch.

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện có lợi về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, để thu lợi nhuận cao nhất.

Cơ chế hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất là tự do cạnh tranh.

a/ Cạnh tranh nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường:

Kết quả cạnh tranh trong nội bộ ngành dẫn đến hình thành giá trị xã hội (hay giá trị thị trường) của hàng hoá, chất lượng hàng hoá nâng cao, giảm giá trị thị trường, …

2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.
Cơ chế hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất là tự do cạnh tranh.
Cạnh tranh nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường:
Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện có lợi về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, để thu lợi nhuận cao nhất.


Biện pháp cạnh tranh: cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, …

Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các nhà tư bản ở các ngành sản xuất khác nhau nhằm giành nơi đầu tư có lợi hơn, nơi có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

VD : cạnh tranh trong nội bộ nghành y
Sự cạnh tranh giữa các loại thuốc ho, đau đầu, cảm cúm : trên thị trường có rất nhiều loại thuốc trị cảm cúm nhanh như Tiffy, Panadol v..v cùng một chức năng nhưng họ làm quảng cáo và pr cho sản phẩm của mình để người tiêu dùng tin cậy hơn.

Do hiện tượng di chuyển tư bản từ ngành này sang ngành khác làm cho ngành có cung ( hàng hóa ) lớn hơn cầu (hàng hóa) thì giá cả giảm xuống, còn ngành có cầu lớn hơn cung thì giá cả tăng lên.
Sự tự do di chuyển cơ bản từ ngành này sang ngành khác làm thay đổi cả tỷ suất lợi nhuận cá biệt vốn có của các ngành . Sự tự do di chuyển tư bản này chỉ tạm dừng lại khi tỷ suất lợi nhuận ở tất cả các ngành đều xấp xỉ bằng nhau => hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân

Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo phần trăm giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số tư bản xã hội đã đầu tư vào các ngành của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, ký hiệu là p’

Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những tư bản bằng nhau, đầu tư vào những ngành khác nhau, bất kể cấu tạo hữu cơ của tư bản như thế nào. Ký hiệu là p

Giá cả SX là hình thái chuyển hóa của giá trị hàng hóa trong giai đoạn tự do cạnh tranh của CNTB.

VD: có 3 ngành SX: cơ khí, dệt, da, có lượng tư bản đầu tư bằng nhau là 100, m’ = 100%, nhưng cấu tạo hữu cơ khác nhau, do đó P’ khác nhau vì vậy các nhà tư bản không cam chịu tình trạng trên nên họ cạnh tranh nhau:

Lợi nhuận bình quân một mặt phản ánh quan hệ cạnh tranh giữa các nhà tư bản trong việc giành giật lợi nhuận với nhau. Nhưng mặt khác, nó vạch rõ toàn bộ giai cấp tư sản bóc lột toàn bộ giai cấp công nhân. Vì vậy muốn giành thắng lợi , giai cấp công nhân phải đoàn kết lại, đấu tranh với tư cách là một giai cấp, kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị.


Điều kiện để giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất gồm có :
+Đại công nghiệp cơ khí tư bản chủ nghĩa phát triển
+Sự liên hệ rộng rãi của các ngành sản xuất
+Quan hệ tín dụng phát triển , tư bản tự do di chuyển từ ngành này sang ngành khác
Trong sản xuất hàng hóa giản đơn thì giá cả hàng hóa xoay quanh giá trị hàng hóa. Giờ đây, giá cả hàng hóa phải xoay quanh giá cả sản xuất
Ý nghĩa: thấy được bản chất của nền kinh tế và sản xuất hàng hóa: giá cả của hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị , giá cả phải xoay quanh giá trị; do đó xét trên phạm vi toàn xã hội dù giá cả có thể lên xuống nhưng cũng chỉ xoay quanh cái trục của giá trị và tổng giá cả sẽ bằng tổng giá trị , dù trong từng nơi từng lúc , từng loại hàng hóa có thể khi lên, khi xuống , dù thế nào giá cả vẫn phải xoay quanh cái trục của nó là giá trị.
Full transcript