Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Money

No description
by

Olena Moskalenko

on 16 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Money

Розрахунковий
механізм

Контингент
Розрахунковий механізм
нарахування премій
за супроводження
дистанційних курсів

Денна форма навчання
навчання за індивідуальним планом
відпрацювання заборгованостей
підготовка до олімпіад
Студенти заочної форми навчання
Премія
Премія нараховується за певний період, наступним чином:
Студенти дистанційної форми навчання
За супроводження даних класів премія не нараховується !
Підсумковий контроль
Кількісна оцінка проведення online-консультацій (офіційних за розкладом) визначається виходячи з тривалості їх проведення:
25 облікових балів за 10 хвилини консультації.
Активність викладача у класі
Тестування дистанційного курсу
1 обліковий бал
за 1 бал кожного перевіреного завдання

На початку навчального року,
викладач виконує у ДК завдання, які перевіряються системою автоматично -
тести та тренажери
Перевірка виконаних студентами завдань
:
(звіти, завдання для обговорень, завдання для спільної роботи, лабораторні дослідження, курсові роботи/проекти)
Листування
Оцінка якості супроводження проводиться за умови успішного виконання студентом завдання (оцінка складає не менш 60% балів).
При наявності декількох звітів студента у процесі виконання одного завдання термін виконання визначається найбільшим терміном їх перевірки
Термін перевірки
Кількість облікових балів
до 7 днів
1 обліковий бал за 1 бал кожного перевіреного завдання
1 обліковий бал за 2 бали кожного перевіреного завдання
1 обліковий бал за 4 бали кожного перевіреного завдання
від 8 до 14 днів
від 15 до 30 днів
0 облікових балів
(Завдання зараховується автоматично з нарахуванням
студенту мінімальної кількості балів - 60%. Після перевірки завдання викладач може підвищити оцінку)

більше 30 днів
1. Написання повідомлень та об’яв для студентів
5 облікових балів за кожне змістовне повідомлення та об’яву для студентів,
неоднакового змісту, що стосуються навчального процесу

2. Відповіді на запитання студентів (Змістовні повідомлення, що дають повну відповідь на запитання студента)
Перевірка змістовності повідомлень виконується працівниками ЦЗДВФН.
Термін відповіді
Кількість облікових балів
до 3 днів
від 4 до 7 днів
більше 7 днів
20 облікових балів за кожну відповідь

10 облікових балів за кожну відповідь

5 облікових балів за кожну відповідь
Online-консультації
Екзамен:
2 години - консультація;
2 години - проведення екзамену;
0,33 години на 1 студента (перевірка);
Залік
0,15 години на 1 студента.
За замовчуванням, години відведені на підсумковий контроль включено
у штат кафедри!
Щоб оформити ці години як погодинну оплату, необхідно подати службову записку.
Приклад службової записки
Коефіціент якості ДК
Значення залежить від:
- якості матеріалів підключених у клас для вичення,
- співвідношення завдань які зараховуються системою автоматично і тих, які потребують перевірки викладачем.
Кількісна оцінка якості навчальних об'єктів дистанційного курсу
Робота над матеріалами дистанційного курсу відбувається у п'ять етапів:
Підготовка матеріалів
Перевірка матеріалів експертом із розроблення, і доопрацювання контенту.
Затвердження матеріалу експертом із розроблення ДК.
Затвердження матеріалів адміністратором курсу.
Затвердження матеріалів атестаційною комісією.
На кожному етапі, навчальним матеріалам присвоюється певний коефіціент якості.
Кількісна оцінка якості матеріалів визначається як середнє значення коефіціентів якості складових елементів дистанційного курсу.
Оцінка якості
дистанційного курсу
Коефіціент супроводження
На коефіціент супроводження також впливає наявність тестових та інтерактивних практичних завдань.
У курсі відсутні тести та/або тренажери. Коефіцієнт -
0
.
(не оцінюється у облікових балах)
напрацьовані облікові бали переводяться у години: 100 балів = 1 година
години множаться на коефіціент супроводження дистанційного курсу.
Кількість годин залежить від контингенту та виду контролю:
Норми часу
Система оцінювання якості роботи по супроводженню викладачами дистанційних курсів базується на накопиченні облікових балів.
видами робіт, що виконуються засобами автоматизованої системи дистанційного навчання,
коефіентом супроводження,
оперативністю реагування викладача на навчальну діяльність студента.
Матеріали атестовано. За умови супроводження дистанційного курсу
автором
, коефіцієнт
1,5
; при супроводженні не автором –
1
.
Матеріали курсу не проходили атестацію. Коефіціент -
середнє значення коефіціентів якості
навчальних об'єктів (максимум 0,75).
Якість супроводження дистанційних курсів викладачами визначається:
Full transcript