Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ

No description
by

Zeynep Şen

on 14 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ

Image by Tom Mooring
İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ
İnanmanın bir sonucu olarak din,insanlık tarihinin bütün dönemlerinde var olan ve insanları kutsal duygu,ortak bilinç etrafında birleştiren en büyük unsur olmuştur.Dine bir inanma biçimi olarak baktığımızda,tarih boyunca karşımıza farklı inanç biçimleri çıkar.
Bu inanış biçimlerini
4 başlıkta inceleyebiliriz.
1-Monoteizm
2-Politeizm
3-Ateizm
4-Satanizm
MONOTEİZM
Monoteizm tek tanrı inancı demektir.Tanrının varlığını birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimidir.
Allah tarafından gönderilen,vahiy kaynaklı, ilahi kitapları mevcut olan dinleri biz bu sınıflandırma içinde ele alıyoruz. Örneğin;
Yahudilik,Hristiyanlık,İslam gibi...
Monoteizm İslam düşüncesinde karşılığı, Kur'an-ı Kerim'in de üzerinde en çok durduğu konu olan tevhittir.
Tevhit inancına göre evreni ve içindeki herşeyi yaratan Allahtır.Allah mutlak güç ve kudret sahibidir.Hz.Adem'den, Hz.Muhammed'e kadar gönderilen bütün peygamberler,insanları tek tanrı inancını benimsemeye çağırmışlardır.

Tanrılar ya da tanrısal güçlerin birden çok olduğunu kabul eden inanma biçimidir.Politeizmde yüce tanrı ve tanrılar bulunmaktadır.Yüce tanrı hükmeder veya daha aşağıda derece bulunan tanrıları yönetir.
Özellikle eski çağlarda politeist anlayış çok yaygındı.Antik Yunan,Roma ve Mısır medeniyetinde politeist inancı görmekteyiz.Günümüzde ise Hinduizm,Budizm ve Şintoizm dinleri çok tanrıcı bir anlayışa sahiptir...
ATEİZM
Tanrıtanımazlık anlamına gelen ateizm,tanrının ve yaratıcı gücün varlığına inanmamaktır.Öncelikle felsefi bir kavram olan ateizm ortaya atıldığı ortamda özellikle Hristiyan-Katolik anlayışa tepkisel bir düşünce olarak doğmuştur.
SATANİZM
Tüm dinlere ve dini kutsal değerlere karşı olma anlayışını benimseyen satanizme göre ise kişi iyi kötü,günah sevap ayrımı yapmadan her türlü duygu ve davranışı benimsemeli ve sınır tanımadan yaşamalıdır.Tüm zevklerin sembolü şeytan satanizmde kutsal bir varlık olarak yüceltilir,onun yeryüzünün hakimi olduğuna inanılır,ona tapmak emredilir.Son söz olarak İslam, Allah'ın birliğine aykırı bütün bu inanç biçimlerini reddeder.İlahi dinlerin,özellikle de İslam'ın geliş nedeni bir ve tek olan Allah inancına insanları davet etmektir.Allah'a inanmak,evreni ve içindekileri bir düzenle yarattığına inanmaktır.Bu düzende Allah'ın birliğinden gelir.Çünkü birliğin olmadığı yerde kargaşa vardır.
Monoteist anlayış içinde saydığımız Yahudilik ve Hıristiyanlık ise özlerindeki saf bir tek tanrı anlayışını koruyamamışlardır.Yahudilikteki "Tek tanrı",millileştirilip sadece Yahudilere hasredilmiş ve insani sıfatlarla nitelendirilmiştir.Hıristiyanlıktaki "Üçleme (Teslis)",tek tanrı şeklinde yorumlanmış,Hz.İsa ilahlaştırılmış,Allah da insani özellikler taşıyan bir hal almış ve aşkınlık vasfını kaybetmiştir.
İslam düşüncesinde politeizmin karşılığı şirk (başka bir varlığı Allah'la eşit tutmak) olarak kabul edilir.Kur'an-ı Kerim'de şirk sık sık yerilirken Allah'ın birliği ve tek yaratıcı güç olduğu her vesileyle vurgulanmıştır.Bu durum İhlas suresinde ifade edilmiştir.
İnsan yaratılışından bugüne kadar her zaman ve her yerde yüce ve kudretli bir varlığa sığınma,ondan yardım dileme ihtiyacı duymuştur. Kur'an'a göre bu Yüce Allahın, yeryüzünde halife kıldığı insanı, fıtratında Allah'ı arama ve bulma eğilimi ile yani din duygusuyla birlikte yaratmasıyla gerçekleşmektedir.
POLİTEİZM
Full transcript