Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Balanced Scorecard

No description
by

Уляна Кобрин

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (Збалансована система показників)
– це система стратегічного управління організацією на основі виміру та оцінки її ефективності за набором показників, підібраним таким чином, щоб урахувати всі суттєві (з погляду стратегії) аспекти її діяльності (фінансові,маркетингові,виробничі та ін.).


Що таке Balanced Scorecard(BSC) ?
Основний принцип BSC -
управляти можна тільки тим,
що можна виміряти.
Алгоритм побудови системи збалансованих показників

Суть BSC полягає у використанні чотирьох груп цілей та відповідних їм показників. За думкою творців ЗСП, ці чотири групи здатні охопити всі аспекти бізнесу, а також різні часові його перспективи.
До них відносяться:
Balanced Scorecard
Збалансовану систему показників вперше було описано Р. С. Капланом та Д. П. Нортоном в 1992 р. в статті «Harvard Business Review».
Загальна структура системи збалансованих показників


Вигоди від використання Збалансованої Системи Показників:
• глибоке розуміння бізнесу у всіх взаємозв’язках внутрішніх та зовнішніх процесів;
• стратегічна спрямованість бізнес-активності всіх підрозділів та співробітників;
• збільшення темпів досягнення стратегічних цілей;
• цілеспрямований зосереджений розподіл всіх ресурсів;
• оцінка ефективності управлінських рішень в рамках стратегії компанії;
• розуміння співробітниками стратегічних цілей компанії та своїх персональних задач по їх досягненню;
• покращення взаємодій співробітників та підрозділів;
• отримання ключової бізнес-інформації в узагальненому систематизованому виді, доступному для розуміння;
• персональна відповідальність керівного складу та рядових співробітників за виконання закріплених за ними показниками;
• підвищення мотивації співробітників за рахунок чіткості персональних цілей та задач.

1. група фінансових цілей і показників, призначених для визначення ефективності діяльності підприємства з точки зору віддачі на вкладений капітал;

2. група цілей і показників оцінки рівня корисності товарів і послуг з точки зору задоволеності зовнішніх контрагентів - клієнтів;

3. група цілей та показників бізнес-процесів, які необхідні для оцінки операційної ефективності внутрішніх бізнес-процесів організації;

4. група розвитку, зокрема впровадження інновацій та сприяння зростання кваліфікації персоналу та його самореалізації.

Перша група
включає традиційні фінансові показники. Як би ми не доводили важливість ринкової орієнтації підприємства і досконалості внутрішніх процесів, власника завжди в першу чергу будуть цікавити показники фінансової віддачі на вкладені кошти. Тому збалансована система повинна починатися (в класифікації) і закінчуватися (в кінцевій оцінці) фінансовими показниками.
Друга група
описує зовнішнє оточення підприємства,
його відношення з клієнтами.
Основними фокусами уваги виступають:

• здатність підприємства до задоволення клієнта;
• здатність підприємства до утримання клієнта;
• прибутковість клієнта;
• здатність придбання нового клієнта;
• обсяг ринку;
• ринкова частка в цільовому сегменті.

Третя група
характеризує внутрішні
процеси підприємства:
• інноваційний процес;
• розробка продукту;
• виготовлення;
• підготовка виробництва;
• постачання основними ресурсами;
• збут;
• післяпродажне обслуговування.

Четверта група
дозволяє описати здатність
підприємства до навчання і росту, яка фокусується в наступні чинники:

• люди з їх здібностями, навичками та мотивацією;
• інформаційні системи, що дозволяють постачати критичну інформацію в режимі реального часу;
• організаційні процедури, що забезпечують взаємодію між учасниками процесу і визначають систему ухвалення рішення.

Ключові показники ефективності розробляються на основі стратегічних карт.
Стратегічна карта -
це діаграма або малюнок, що описує стратегію у вигляді набору стратегічних цілей і причинно-наслідкових звязків між ними.
Виконала
студентка групи Емаг-5
Кобрин У.І.
Full transcript