Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

שיווק

No description
by

Elisheva Manekin

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of שיווק

ל"וחל קוויש
?התוא ןיינעמ המ - החוקלה לש תיטנרטניא תוחכונ תנבה-
?תבבותסמ ונלש החוקלה הפיא - םיגולב-
notcot, 1designperday, treehugger בוציע ירתא-

ילש רופיסה
:ךרטצנ ל"וחב רצומ רוכמל ידכ
ינכדעו ןיינעמ רצומ-
שממ .םילועמ םימוליצ-
הבוט תילגנאב םירצומל רואית-
הריכמ רתא-
םיחולשמ לש הרורב תוינידמ-
בקעמ םע תיקוויש תינכת -
?תונפל ימל םיעדוי ךיא ?םיליחתמ הפיאמ
םיטנוולר םירתא לש רגאמ תיינב
ילש םירצומה לע ובתכיש
ילש םירצומה תא ורכמיש
?ילש םירחתמה לע בתכ ימ
:אמגוד דוע
Google It!
אמגודל
בוש...ינממ ומלעתי םומיסקמ
הלבטל לכה סינכהל
הנורחא אמגודו
FOLLOW UP!!!!!
Tips For Pitching
גולבה תא וריכת .1
רצק ליימ ובתכת .2
ליימה ףוגב תונומת ופרצ .3
תודבכ תונומת וחלשת לא .4
שי ליימה תא םכל ןיא םא .5
(:אוצמל תוטיש
תויפורג תויהל אל .6
Follow Up - רשפאשכ .7
תוצובקל ופרטצה ,טנרטניאב םיסרוק וחק .8
Start Before You're Ready .9

גתומה חור / רצומ ירואית / םימוליצ
?םירחתמה ימ
?המרה המ
?רזחשל רשפא המ
?שדחל רשפא המ
אמגודל
אמגוד דועו
אמגוד דוע
= תיתרוקיב רפוס ייהת
םירצומב בהאתהל ןמזה אל הז
Snug.
http://www.snug-online.com/
Tips for Research

םיאשונל קלוחמ בקעמ ולהנ .1
םירחתמהמ דודיע תקירזו הארשה ולבק .2
תיתרוקיב יהשמ ולאשת קיפסמ תויתרוקיב אל ןתא םא .3
ךשמתמ ךילהתב רבודמ - רמגנ תמאב אל םעפ ףא הז .4
רקחמ
קוויש
Get Noticed!
Full transcript