Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

'Prototype Curriculum Burgerschap' 2013

Een tweede stap naar burgerschapsonderwijs
by

Y. Megens

on 24 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 'Prototype Curriculum Burgerschap' 2013

"Een tweede stap naar burgerschapsonderwijs"
'Prototype Curriculum Burgerschap' 2013
° Vooronderzoek
° Onderwijsinspectie
° Doelstelling
° Vraagstelling


° De promotiefilm
"Burgerschap in de huidige samenleving"
° Inleiding
° De productverantwoording
° Het draagvlak
° Het product
´Prototype Curriculum Burgerschap´ 2013
° Implementatie en effectmeting
° Vragenronde & feedbackmoment
° Bloopers promotiefilm
° Afsluiting

Inleiding
Het product 'Prototype Curriculum Burgerschap' 2013
Afsluiting
Heeft u vragen?
Bloopers
Minoes Loosschilder,
Lidy van Tongeren en Yvette Megens

Inhoud

° Inleiding
° Rol van de beroepsopvoeder
° Ontwikkelingspsychologie
° Thematische lessen met
betrekking tot burgerschap
Effectmeting
Productverantwoording
° Omschrijving 'Prototype', 'Curriculum' en 'Burgerschap'
° Het doel van het product
° Criteria van het product
° Kwaliteitseisen van het product
° Effectiviteit van het product
° Positieve en negatieve aspecten
Het product 'Prototype Curriculum Burgerschap'
1. is ontwikkelingsgericht;
2. is flexibel;
3. zal minimaal acht keer per schooljaar ingezet worden;
4. is bruikbaar, betrouwbaar en valide;
5. voldoet aan minimaal twee van de vier dimensies van de
onderwijsinspectie (2008). Het gaat om:
- de competenties om met andere mensen om te gaan;
- voorbereiding op deelname aan de Nederlandse
samenleving;
- bevordering van de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat
- .en om het, als school, ook zelf in de praktijk brengen
van burgerschap
Het product 'Prototype Curriculum Burgerschap':
1. is voor beroepsopvoeders bestemd;
2. is vanuit de ontwikkelingspsychologie onderbouwd;
3. bestaat uit een gezamenlijke visie met betrekking
tot burgerschap;
° Het belang van draagvlak
° Tijdens het onderzoek
° Na het onderzoek

Canvasdoek
Onthuldiging
Feedbackronde
Bedankt voor uw aandacht
"De maatschappij....dat ben je samen!"
"Een plan voer je samen uit"
"It takes a whole village to raise a child"
"Het is van belang dat alle neuzen dezelfde kant opstaan"
Burgerschapsvorming in de huidige samenleving
Criteria
Kwaliteitseisen
Draagvlak
Inhoud
Implementatieplan
° Uitvoering
- Praktische punten
° Controle van de uitvoering
- Praktische punten
Micro-, Meso- en Macrosysteem
Positieve aspecten
1. Verantwoording naar de onderwijsinspectie;
2. Ideeën en inspiratie voor beroepsopvoeders;
3. Het product is tastbaar en is inhoudelijk structureel ingedeeld;
4. Het product vormt een basis voor het uiteindelijke curriculum;
5. Er zijn weinig tot geen kosten aan verbonden.
Negatieve aspecten
1. Het product kan na een aantal jaren niet meer recent zijn;
2. Weinig tijd en aandacht voor het stimuleren van
burgerschapsvorming, gezien de mogelijke werkdruk van
beroepsopvoeders;
3. OBS 'De Leeuwerik' beschikt niet over een meetbaar instrument
om de ontwikkelingen van burgerschap te meten.
Bronfenbrenner (1977)
° Opgenomen in het schoolplan
en de schoolgids
° Teamvergaderingen
° Navraag over het product
Full transcript