Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

No description
by

Rositsa Vasileva

on 7 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

Как се изграждат полинуклеотидните вериги?
Нуклеотидите се свързат помежду си, като
фосфорната

киселина
на единия нуклеотид образува здрава връзка с
пентозата
на другия нуклеотид
Рибонуклеиови киселини
Строеж на молекулите
От какво се състои всеки нуклеотид?
Това са производни химични структури, състоящи се от свързани помежду си
фосфорна киселина
,
пентоза
и едно органично съединение с пръстенна структура, наречено
азотна база
, защото включва и азотни атоми
ПНВ на РНК е едноверижна основно
Видове РНК-и
Информационна РНК
-едва 2% от общото количество РНК в клетката;
тя презаписва един ген от молекулата на ДНК пори на ядрената мембрана рибозоми в цитоплазмата синтезиран белтък
НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
двоийно спирален строеж
съдържа базите
А=Т
,
Г=Ц
/правило на комплементарност
азотните бази са навътре
- срещу една малка база застава една голяма , а
навън
остава
пентозо
фосфатния
скелет
Значимост на ДНК
записана е информация за синтезата на 1 полипептиа верига /1 белтък/ или на 1 полинуклеотидна верига /1 РНК/.
Дез
окси
рибо
Нуклеинова
Киселина
хетеробиополимери, чиито градивни единици /мономери/ се наричат
нуклеотиди
Видове нуклеинови киселини
подразделят се в зависимост от пентозата на ДНК и РНК -
дезоксирибоза
или
рибоза
Структура и
функции
на
нуклеиновите

киселини
Имат 2 основни биологични функции:
съхранение и предаване
в потомството на на наследствената информация
осъществяване /реализиране/
на наследственат информация

Азотните бази биват:
големи(пуринови)-
АДЕНИН
и
ГУАНИН
;
малки(пиримидинови)
-ЦИТОЗИН,
ТИМИН
и
УРАЦИЛ
Фосфорната киселина придава доста силно
киселинни
свойства, а азотните атоми в пръстените придават макар и слаби
основни
свойства.
Това ги прави
АМФОТЕРНИ МОЛЕКУЛИ
със силно застъпени
киселинни
свойства.
Отделя се молекула вода и се
формира пентозофосфатния скелет.
Всяка ПНВ верига
в началото си им фосфорна киселина/
5'фосфатен край
/, свързана с пентозата
в края -
пентоза
със свободна ОН-група /
хидроксилен край
3'
Водородните връзки увеличават стабилността на молекулата
Нуклеотидната последователност от молекулата на ДНК, носеща инфо за синтеза на белтък или РНК се нарича
ГЕН
.
Генът е най-малката функционална единица за наследственост.
Начинът,по който е записана генетичната информация в молекулите на ДНК се нарича
генетичен код /триплет/
РНК участва в релизирането на генетичната програма
РНК съдържа пентоза-рибоза
азотните бази:
А =
УРАЦИЛ
,
Г =
Ц
най-малките по размери РНК
15% от РНК в клетката
имат форма на детелинов лист, сгънат Г-образно в пространството
Транспортна РНК
Антикодонът се състои от 3 нуклеотида
Нуклеотидите на антикодона са КОМПЛЕМЕНТАРНИ на тези от определен кодон от
иРНК
Всяка
тРНК
се свързва с определена АК и я транспортира до рибозомата
Рибозомна РНК
около 80% от цялата РНК
РНК заедно с рибозомните белтъци образува голямата и малката частица на рибозомите
има структурна функция
Генетичния код е универсален -
един и същ кодон определя мястото на една и съща АК в ПНВ при всички организми
Гени и геном
Ген - нуклеотидна последователноств ДНК, носеща информацияза синтезата на молекула РНК - и, т или рибозомна.
Гените, определящи структурата на някакъв краен продукт - РНК (белтък) са наречени
СТРУКТУРНИ
.
Съвкупността от всички гени в клетката представлява нейния
геном
.
В една клетка генома съхранява цялата заложена информация
Full transcript