Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H11 Waartegen moet of kan ik me verzekeren?

No description
by

Veerle Achten

on 24 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H11 Waartegen moet of kan ik me verzekeren?

Drie risicogebieden
AANSPRAKELIJKHEIDS-VERZEKERINGEN
Zijn ze verplicht of aan te raden? Welk risico dekken ze?
Beperkte verzekeringswoordenschat
Verplicht of aan te raden
Sommige verzekeringen zijn gewoon verplicht. Punt.
H11 Waartegen moet of kan ik me verzekeren?
Waarom verzekeren?
Risico's zijn nooit volledig uit te sluiten.
Het gevaar om verlies of schade te lijden
door onvoorziene omstandigheden blijft
bestaan. Je kan je hiervoor verzekeren.
Sommige verzekeringen zijn verplicht
Wat verzekeren?
tegen bijna alles ..
zolang je maar bereid bent de premie te betalen.
Sommige verzekeringen zijn verplicht, bij anderen zal je zelf moeten uitmaken of het de moeite is in jouw geval.
Persoonlijke risico's
Wat als je ziek wordt? een ongeval krijgt? ...
Alles wat met jezelf te maken heeft
Aansprakelijkheids-
risico
je kan als zelfstandige aansprakelijk gesteld worden voor jouw daden en die van jouw personeel
vb je maakt stukken bij een klant thuis, je personeelslid breekt een been tijdens het werk...
Bedrijfsschaderisico's
Ook met je gebouwen, machines,.. kan het een en ander mislopen
vb brand, defecten
Of je een aan te raden verzekering neemt,
af van verschillende elementen:
- je persoonlijke mening
- aard van het bedrijf
Ben je eerder voorzichtig aangelegd of maak je je weinig zorgen?
Een schrijnwerker zal andere verzekeringen nodig hebben als een boekhouder..
- kans dat een bepaald risico zich voordoet
Als je met machines werkt, loop je meer kans op verwondingen als iemand met een kantoorjob...
- de grootte van de te betalen premie
Alle 'nuttige' verzekeringen nemen, zou veel te duur zijn....
Persoonlijke verzekeringen
zijn ze verplicht of aan te raden?
Welk risico dekken ze?
Wettelijke sociale
verzekering
verplicht, via het ziekenfonds
- ziekteverzekering
-arbeidsongeschiktheid
-pensioen
- gezinsbijslag
Hospitalisatie
-verzekering
aan te raden, voor ziekenhuiskosten die niet vergoed worden door het ziekenfonds, vb single-kamer
Verzekering
gewaarborgd inkomen
aan te raden, wanneer je niet kan werken door (beroeps-)ziekte of (arbeids-)ongeval, toch inkomen.
Vrij aanvullend
pensioen
aan te raden, net zoals voor iedere andere Belg
BA Auto
Burgelijke aansprakelijkheid BA
In het Burgelijk wetboek staat: 'Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden
verplicht, dekt enkel de schade aan derden
omnium/kleine omnium
all risk/wa plus
Rechtsbijstand
aan te raden, dekt de kosten van advocaat of gerechtskosten
Pechverhelping
aan te raden, bij autopech of ongeval rekenen op hulp
Arbeidsongevallen
personeel
verplicht, dekt de lichamelijke schade als gevolg van ongeval op het werk of op weg van of naar het werk
BA Brand en ontploffing
verplicht voor sommige ondernemingen toegankelijk voor publiek vb discotheek, hotel.
Dekt de lichamelijke en stoffelijke schade van de slachtoffers.
Niet verwisselen met de brandverzekering!
objectieve aansprakelijkheid: kan ook fout van iemand anders zijn..
BA uitbating/exploitatie
aan te raden, vergoedt de schade die een klant oploopt door je beroepsactiviteit vb je breekt een ruit.
Beroeps-aansprakelijkheid
verplicht voor sommige beroepen
vb dokters, accountants, architecten
dekt de schade van hun fouten
BA Na levering
aan te raden, ook na levering blijf je aansprakelijk vb ketel ontploft
Transportverzekering
kijk goed na wat er precies verzekerd is!
aan te raden, schade tijdens transport
( diefstal, beschadiging)
BEDRIJFFSCHADEVERZEKERINGEN
geen verplichting, maar zeker aan te raden!
verplicht of aan te raden?
Welk risico dekken ze?
Bedrijfsschade
door onvoorziene gebeurtenis vb na een brand moet de zaak een tijdje sluiten. Je krijgt een vergoeding in die periode voor de daling van je zakencijfer.
Brandverzekering
dekt de schade aan gebouw en inboedel bij brand, storm-, hagel-, water- en sneeuwschade
Machinebreuk
dure machines, herstelkosten worden terugbetaald
Verzekering alle risico's
schade aan elektronisch materiaal ( installaties, pc-netwerken) door
externe omstandigheden
vb panne of fout personeel
Sinds 2008 ook tegen terrorisme verzekerd! ook vb bij BA Auto
VERZEKERINGSPOLIS
schriftelijk bewijs van het verzekeringscontract
PREMIE
periodieke vergoeding die moet betaald worden voor een verzekering
RISICO
gevaar voor schade of verlies door onvoorziene gebeurtenissen
AANSPRAKELIJKHEID
mogelijkheid om aangesproken te worden om een schade te vergoeden.
VERZEKERAAR
verzekeringsmaatschappij
FRANCHISE/ vrijstelling
bepaald bedrag dat bij een schadegeval niet wordt terugbetaald door de verzekeraar
(omdat het moet...)
Full transcript