Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formering hos dyr

No description
by

Ann-Karine Jokstad

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formering hos dyr

Formering hos dyr
Du skal kunne:
Gjøre greie for hovedtrekk i formeringen av dyr, sett i sammenheng med utviklingen på jorda
Gjøre greie for oppbygningen av sentrale organsystemer i (menneske)-kroppen og drøfte årsaker til sykdommer som har sammenheng med livsstil

12.1 Utviklingen av formeringsmetoder hos dyr
prokryote organismer har to-deling
andre ukjønnede formeringsmetoder
fragmentering
knoppskyting
partenogese
dyr med kjønnet formering danner kjønnsceller som smelter sammen til en zygote
noen arter veksler mellom kjønnet og ukjønnet formering, kalles generasjonsveksling
12.2 Ukjønnet formering
to-deling: arvemateriale kopieres og cellen deler seg
fragmentering: flercelled individ deles i flere biter og hver bit blir til et nytt individ
knoppskyting: det vokser ut en liten utgave, en knopp på morindividet
partenogese: jomfrufødsel, individet legger et egg uten at det er blitt befruktet først
Partenogese
1. diploid mor -> diploide egg -> døtre
2. diploid mor -> meiose -> haploide egg ->
haploide individer
3. haploid mor -> mitose -> haploide egg ->
haploide individer
Fordeler ved ukjønnet formering:
rask
bruker ikke energi på å finne partner
Ulemper ved ukjønnet formering:
lite genetisk variasjon
dårligere motstandsevne mot sykdommer og parasitter

Generasjonsveksling
arter som formerer seg både kjønnet og ukjønnet
de fleste dyr som har ukjønnet formering kan også ha kjønnet formering
formeringsmetode velges etter forholdene
hos noen arter er den haploide og diploide generasjonen ulike, hos andre ser de helt like ut
12.3 Kjønnet formering
To haploide kjønnsceller smelter sammen til en diploid zygote
Zygoten deler seg mange ganger og blir til et foster

Tokjønnede og enkjønnede dyr
Tokjønnede - hermafroditter, praktisk hvis man lever asosialt
begge kjønn samtidig (meitemark) eller først det ene så det andre (reke)
selvbefruktning eller kryssbefruktning (dette er å foretrekke)
de fleste virvelløse dyr er enkjønnede
alle virveldyr er enkjønnede
hanndyr produserer sædceller, hunndyr eggceller, sædceller overføres fra hannen til hunnens egg
Ytre eller indre befruktning og fosterutvikling
ytre befruktning: kjønnscellene smelter sammen utenfor hunnens kropp
vanlig hos arter som lever i vann
fosteret omgitt av mykt skall
høy tapsprosent
indre befuktning: kjønnscellene smelter sammen inne i hunnens kropp
tørker ikke ut
fugler har ytre fosterutvikling, hardt skall
mange pattedyr arter: indre fosterutvikling
Yngelpleie
en eller begge foreldrene tar seg av avkommet en periode etter fødsel
opplæringsperiode
varighet fra noen måneder til flere år
dyr med god yngelpleie får færre avkom enn de med ingen eller dårlig yngelpleie
Full transcript