Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Gönül Ercan

on 15 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
Biyomedikal Mühendisliğinin Alt Dalları
Biyomekanik
Protezler ve Yapay Organlar
Medikal Görüntüleme
Biyomateryaller
Biyoteknoloji
Doku Mühendisliği
Sinir Mühendisliği
Biyomedikal Enstrümantasyon
Biyonanoteknoloji
Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi
Rehabilitasyon Müh.
Medikal&Biyoinformatik
Klinik Mühendislik
Biyosensör
Medikal&Biyolojik Analizler
1.Biyomekanik
Biyomekanik,biyoloji ve mühendislik bilimlerinin, yaşayan canlılar üzerinde uygulama alanıdır. Biyomekanik çalışmalarında, mühendislik yöntemleri de kullanılarak, canlıların nasıl hareket ettikleri, hareketlerinin nasıl kontrol edildiği ve hareket sırasında değişik bölümlerde oluşan kuvvet sisteminin etkisi incelenmekte, canlı ve cansız dokular üzerinde zorlanma durumları incelenmekte ve tedavi yöntemleri test edilmekte ve geliştirilmektedir.
2.Protez ve Yapay Organlar
Yapay organ; insan tarafından yapılan, doğal organın yerine insan vücuduna yerleştirilen ya da insan vücudu dışında olup, bağlantıları sayesinde insan vücuduna bağlanabilen ve fonksiyon kaybı olan doğal organın işlevlerini yerine getiren aygıtlardır. Günümüzde birçok organın (kalp, kan, akciğer, karaciğer, deri) yapay modelleri vardır ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
3.Medikal Görünteleme
Medikal görüntüleme, fizyolojik sistemlerin anatomik yapılarının ve fizyolojik aktivitelerinin görüntülenmesidir. Biyomedikal alanında; radyasyon görüntülemesi, ultrasonik görüntüleme, manyetik rezonans görüntülemesi, tomografik görüntüleme gibi görüntüleme yöntemleri mevcuttur.
4.Biyomateryaller

Biyomateryaller, herhangi bir nedenle yaralanan/kaybolan doku/organ fonksiyonunu geçici veya sürekli olarak yerine getiren, doğrudan kullanılan veya bu amaçla geliştirilen sistemlerde yer alan materyallerdir. Biyomateryaller, sözü edilen kaybı karşılayacak kimyasal, fiziksel, mekanik, vb. özelliklere sahip ve biyouyumu olmalıdır. Biyouyumlu olmayan materyaller, vücutta bir çok önemli olumsuz etkiler yapabilir; örneğin, hafiften serte doğru, irritasyona yol açabilir, alerjik veya toksik olabilir, ve hatta tümor oluşumuna kadar giden çok trajik tablolar yaratabilirler.
5.Biyoteknoloji
Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.
6.Doku Mühendisliği
Doku mühendisliği aslında biyoteknolojinin yeni bir alanıdır.Hastalıklı dokuların yenilenmesi,onarılması ya da değiştirilmesi amacıyla,tıp,hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji,malzeme bilim ve mühendisliği disiplinlerinin çeşitli veçhelerini birleştirerek kullanabilmeyi ifade eden,disiplinler arası bir araştırma alanıdır.
7.Sinir Mühendisliği
Sinir mühendisliği alanındaki araştırmaların ana konusu merkezi ve çevre sinir sistemi yapılarının işlevlerinin anlaşılması ve bunların yönlendirilmesinde mühendislik tekniklerinin kullanımı. Bu alandaki çalışmaların temel amaçlarının başında, sinir sistemi ve yapay aygıtlar arasındaki doğrudan etkileşim yoluyla, insan işlevselliğinin artırılması ya da -örneğin bir kaza sonucunda- kaybolan işlevselliğin yeniden kazanılması bulunuyor.
8.Biyomedikal Enstrümantasyon
Biyo-enstrümantasyon hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan biyolojik ve tıbbi sistemlerde ölçüm yapmakta kullanılan ve bize nicel (bazen de nitel) sonuçlar veren cihazları geliştirmek için elektronik tekniklerin uygulandığı bir bilim dalıdır.
9.Biyonanoteknoloji
Biyonanoteknoloji nano ebatlarda tasarlanmış uygulamaları içermektedir. Biyoteknolojinin daha da gelişip atom seviyesine inmesiyle biyonanoteknoloji ortaya çıkmıştır. Nano cisimler atomların çok hassas kombinasyonlarla bir araya gelmesinden oluşur.
10.Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi
Sistemler fizyolojisi, vücudun yapısını, bütün organların fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların nasıl yerine geldiklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Vücuttaki dokuların ve sitemlerin çalışma biçimlerini ve yöntemlerini inceleyen, canlılarda organların işleyişini, madde ve enerji değişimlerini araştıran, insan organizmasının kassal çalışmalara cevabını ve uyumunu araştıran, sportif performansı artırma amacını güden antrenmanların fizyolojik temellerini içeren bir bilim dalıdır. Fizyolojik sistemlerin modellenmeside bu sistemlerin modellenmesini içerir.


11.Rehabilitasyon Mühendisliği

Rehabilitasyon mühendisliği rehabilitasyon mühendisleri fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin sorunlarını çözmek amacıyla teknolojik cihazların tasarımı, geliştirilmesi, adaptasyonu, testi, değerlendirilmesi, onaylanması ve dağıtımıyla ilgilenen bilim dalıdır.

12.Medikal & Biyoinformatik
Biyoinformatik, biyolojinin çeşitli dalları, ancak özellikle moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını bünyesinde barındıran bilimsel disiplindir.
13.Klinik Mühendislik
Klinik mühendislik biyomedikal sistemlerin analizi, biyomedikal ölçme, tıbbi cihaz yönetimi, teşhis ve tedavi cihazlarının araştırma geliştirme ve tasarımı konularını kapsar. Klinik mühendisliği (KM) ise Biyomedikal mühendislik (BM) ürünlerinin verimli ve yaygın kullanılmasına yönelik olarak sağlık kurumları içinde çalışır. Bu çalışmanın içine tıbbi cihaz ihtiyacının tespiti, planlanması, satın alınması, kullanılması, bakım-onarım ve kalibrasyonu, tıp personeline uygulamalarda danışmanlık yapılması gibi faaliyetler girer.
14.Biyosensör
Biyosensörler biyolojik tepkimelerde hedef analitleri denetlemek için kullanılan küçük algılayıcı cihazlardır. Birbiri içine geçmiş biri biyokimyasal diğeri elektrokimyasal özellikteki iki çeviriciden oluşmaktadır. Biyokimyasal kısmın görevi analizlenecek maddeyle etkileşerek onu tanımaktır. Bu tanıma olayının sonucunda bir biyokimyasal ürün de oluşabilmektedir. Biyosensörün ikinci kısmı olan elektrokimyasal kısım ise bu tanıma olayını okunabilir (ölçülebilir) bir sayısal değere çevirmekle görevlidir.
SONUÇ
Biyomedikal mühendisliği tıp ve mühendislik gibi iki dinamik mesleği bir araya getiren bir disiplin olarak ortaya çıkmış ve tıp insanları tarafından araştırma,teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek teçhizatı sağlayarak (örneğin biyosensörler,biyomateryaller,görüntü işleme,yapay zeka) hastalıklarla mücadeleyi desteklemiştir.
Biyomedikal mühendisleri sağlık hizmeti sektöründe toplumun karşılaştığı problemler için gelişen yeni teknolojiye ayak uydurarak yeni çözümler üretmektedirler.

Biyomedikal mühendisliği,mühendislik ilke ve yöntemlerinin sağlık alanına uygulanmasıdır.Tıpla mühendislik arasında geçişi sağlar.Tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için mühendislik tasarım ve problem çözme yeteneklerini tıp ve biyoloji bilimleriyle birleştirir .
Full transcript