Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

§1.3 'Soorten mengsels'

Nova, B3, Theresialyceum 2014-2015, J. Faes
by

Jorrit Faes

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of §1.3 'Soorten mengsels'

Een
oplossing
is een heldere vloeistof waarin stoffen zijn opgelost. Een oplossing is een homogeen mengsel, je ziet niet dat er verschillende stoffen in voorkomen.

Een voorbeeld is suikerwater: de stof suiker, opgelost in het
oplosmiddel
water. Maar ook thee, azijn, appelsap en wijn zijn voorbeelden van oplossingen.
Homogene mengsels: oplossingen
§1.3 'Soorten mengsels'
Heterogene mengsels
Een
emulsie
is een ondoorzichtige, troebele vloeistof waarin druppels van een andere vloeistof zweven.

Melk is een voorbeeld van een emulsie. Als je melk onder een microscoop bekijkt, kun je de kleine vetdruppeltjes goed zien.

Ook melkproducten zoals yoghurt, room en boter zijn emulsies.
Emulsies
Als je een beetje olie aan water toevoegt, ontstaan twee lagen. De olie drijft op het water.
Als in een gas vaste deeltjes zweven, noem je dat
rook
. Je spreekt van
nevel
als kleine vloeitstofdruppeltjes in gas zweven.
Rook, nevel en schuim
Een heldere, kleurloze vloeistof zou een zuivere stof kunnen zijn, bijvoorbeeld water of alcohol.
Zuivere stof of mengsel?
Zuiver water kookt bij een temperatuur van 100 C. Dat is het
kookpunt
van water. Het
smeltpunt
van water is 0 C.
Wijn is een mengsel van voornamelijk water en alcohol. Als je wijn aan de kook brengt, zie je dat het koken begint bij 80 C. Daarna loopt de temperatuur langzaam op tot 100 C, terwijl de wijn kookt.
Suspensies
Een
suspensie
is een troebele vloeistof waarin kleine stukjes van een vaste stof zweven. (Sinaasappelsap met vruchtvlees)

Als je een suspensie met rust laat, zakken de vaste deeltjes langzaam naar de bodem. Dat heet
bezinken
. Daarom staat op een fles chocolademelk 'schudden voor gebruik'.
De vaste deeltjes in een suspensie bezinken.
3
4
Als je flink schudt, ontstaat een ondoorzichtige vloeistof: een emulsie. Maar als je deze emulsie met rust laat, zie je de oliedruppeltjes aaneengroeien; de emulsie ontmengt.
Door een
emulgator
toe te voegen, voorkom je dat de fijn verdeelde vloeistofdruppeltjes 'aaneengroeien' en dus ontmengen.
Olie en water mengen niet (zonder emulgator). Dat kun je goed zien als er olie op water ligt.
Mist is een voorbeeld van nevel. Spuitbussen met deodorant of haarlak verspreiden ook een nevel. Vaak lees je dan in plaats van 'nevel' het woord
aerosol
op het etiket.
Schuim
is wanneer kleine gasbellen opgesloten zitten in een vloeistof of vaste stof. Voorbeelden zijn: schuimrubber, piepschuim en slagroom.
Er ontstaat nevel, ook wel aerosol genoemd.
Bij slagroom worden kleine luchtbelletjes ingesloten in de room.
Maar mengsels als 7up, azijn, jenever, zeewater of 'zuiver bronwater' zien er precies hetzelfde uit.
Om na te gaan of een (vloei)stof een zuivere stof of een mengsel is, kun je het kook- of smeltgedrag onderzoeken.
Op de verpakking van een levensmiddel staat een tabel met de samenstelling. De samenstelling geeft aan welke stoffen en hoeveel daarvan in 100 gram levensmiddel voorkomen.
De samenstelling van mengsels
o
o
Zuivere alcohol heeft een kookpunt van 78,5 C en een smeltpunt van -117,3 C.
o
o
Als je een zuivere stof kookt, verandert de temperatuur tijdens het koken niet. Een zuivere stof heeft een vast kookpunt.
Als een zuivere stof smelt, verandert de temperatuur tijdens het smelten niet. Een zuivere stof heeft een vast smeltpunt.
Smelt- en kookcurve van zuiver water.
o
o
Wijn heeft geen vast kookpunt, maar een
kooktraject
.
Temperatuurverloop tijdens het verwarmen van een mengsel.
Roomijs dat je net uit de vriezer haalt, is te hard om te eten. Wanneer je het een tijdje buiten de diepvries houdt, wordt het ijs zachter. Tijdens het smelten verandert de temperatuur
van het ijs. Roomijs heeft een
smelttraject
.
Soms kom je ook het
volumepercentage
tegen. Met het volumepercentage geef je aan hoeveel (mili)liter van een vloeistof voorkomt in 100 (mili)liter van het vloeistofmengsel, uitgedrukt in procenten.
5
De hoeveelheid van een stof in een mengsel kun je uitdrukken in een
massapercentage
. Dat is de massa (in gram) van een stof die voorkomt in 100 gram van het mengsel, uitgedrukt in procenten.
massapercentage = x 100 %
massa (opgeloste) stof

massa mengsel
Voorbeeld
Halfvolle melk bevat 5 gram suiker per 100 gram. Wat is het massapercentage suiker in halfvolle melk?
massapercentage suiker = 5 / 100 x 100% = 5%
volumepercentage = x 100 %
volume (opgeloste) vloeistof

volume vloeistofmengsel
Voorbeeld
Wijn bevat 13 mL alcohol per 100 mL.
Wat is het volumepercentage alcohol in wijn?
volumepercentage alcohol = 13 / 100 x 100% = 13%
Begrippen §3
aerosol
bezinken
emulgator
emulsie
kookpunt
kooktraject
massapercentage
nevel
oplosmiddel
oplossing
rook
schuim
smeltpunt
smelttraject
suspensie
volumepercentage
Full transcript