Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

pháp luật

No description
by

chi nguyen

on 10 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of pháp luật

Hợp đồng chuyên chở hàng hóa XNK
- Hợp đồng thuê tàu chuyến - Thank you! - Nhóm 1 - DÀN Ý PHẦN I: LÝ THUYẾT Các khái niệm Chủ thể, quyền và nghĩa vụ Một số vấn đề liên quan đến C/P PHẦN II: HỢP ĐỒNG MẪU Các loại C/P Phân tích mẫu GENCON 94 PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU CHUYẾN (C/P) I. Khái niệm Hợp đồng thuê tàu chuyến: II. Chủ thể, quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng thuê tàu chuyến 1. Chủ thể: Điều 72 BLHH 05 NGƯỜI THUÊ VẬN CHUYỂN <-> NGƯỜI VẬN CHUYỂN
- Điều 539 -> 542 BLDS 05: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển và vận chuyển với Hợp đồng vận chuyển tài sản

- Điều 98 -> 118 BLHH 05: Quyền và nghĩa vụ của người thuê vận chuyển và người vận chuyển với Hợp đồng vận chuyển theo chuyến III. Một số vấn đề liên quan đến C/P 1. Mối quan hệ giữa C/P và B/L 2. Nguồn luật điều chỉnh 3. Nội dung C/P Luật quốc gia áp dụng khi: Tập quán hàng hải áp dụng khi: Án lệ áp dụng khi: Nhìn chung một C/P sẽ bao gồm những điều khoản sau:
* Chủ thể của hợp đồng
* Ðiều khoản về hàng hoá
* Ðiều khoản về tàu
* Ðiều khoản về thời gian tàu đến cảng xếp hàng
* Ðiều khoản về cảng xếp dỡ
* Ðiều khoản về chi phí xếp dỡ
* Ðiều khoản về cước phí thuê tàu
* Ðiều khoản về thời gian xếp dỡ
* Các điều khoản khác PHẦN II. HỢP ĐỒNG MẪU GENCON 94 I. Các loại C/P - Nhóm tổng hợp: là những mẫu HĐ dùng để chở hàng bách hóa và những mặt hàng không có mẫu riêng (VD: Mẫu GENCON 1994 do BIMCO đề nghị áp dụng)

- Nhóm chuyên dụng: là những mẫu HĐ dùng cho một mặt hàng nhất định hay trên một tuyến đường nhất định
(VD: HĐ chở Gas - Gasvoy 2005, HĐ chở than dầu - Coal-orevoy 2003...) II. Phân tích hợp đồng mẫu GENCON 94 Điều 71 khoản 2 Bộ luật Hàng Hải 2005:
"Hợp đồng vận chuyển theo chuyến là hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển được giao kết với điều kiện người vận chuyển dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể để vận chuyển hàng hoá theo chuyến.
Hợp đồng vận chuyển theo chuyến phải được giao kết bằng văn bản"
* Đối với người thuê vận chuyển:
- Quyền:
+ Đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến hàng hóa
+ Chấm dứt hợp đồng
+ Khiếu nại người vận chuyển

- Nghĩa vụ:
+ Cung cấp hàng đúng với C/P
+ Bốc dỡ, san xếp hàng
+ Trả đủ tiền cước phí vận chuyển đúng hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận * Đối với người vận chuyển:
- Quyền:
+ Thu đủ cước phí sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ như trong C/P
+ Từ chối xếp lên tàu hàng hóa không đủ tiêu chuẩn an toàn vận chuyển
+ Đòi bồi thường thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm người thuê
+ Khiếu nại người thuê vận chuyển
+ Chấm dứt hợp đồng

- Nghĩa vụ:
+ Cung cấp tàu đúng quy định
+ Nghĩa vụ với hàng hóa
+ Vận chuyển theo đúng lịch trình và địa điểm mà người thuê yêu cầu
+ Kí phát vận đơn cho người gửi hàng
+ Chịu mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm 2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong Hợp đồng thuê tàu chuyến - Hợp đồng thuê tàu điều chỉnh quyền và nghĩa vụ giữa người thuê tàu và người chuyên chở

-B/L là cơ sở pháp lí điều chỉnh quan hệ giữa người chuyên chở và người nhận hàng

- Trường hợp quy định trong C/P và B/L khác nhau: Theo Đ100 BLHH 05
+ Người nhận hàng không phải là người ký hợp đồng thuê tầu, khi có tranh chấp phát sinh đối với người chuyên chở sẽ lấy vận đơn để giải quyết tranh chấp
+Vận đơn có dẫn chiếu đến các điều khoản của hợp đồng thuê tàu thì sẽ lấy các điều khoản của hợp đồng thuê tàu để giải quyết tranh chấp + Ký hợp đồng thuê tàu các bên quy định điều khoản luật áp dụng, ví dụ: Hợp đồng GENCON 94 quy định dẫn chiếu tới luật Anh (Khoản a điều 19), luật Hoa Kỳ (Khoản b điều 19)...
+ Khi xảy ra tranh chấp, các bên thoả thuận luật áp dụng và làm thành văn bản riêng.
+ Khi toà án hoặc trọng tài có thẩm quyền xét xử các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tàu đề nghị lựa chọn. + Khi hợp đồng thuê tàu quy định
+ Khi hợp đồng không quy định nhưng luật quốc gia áp dụng cho hợp đồng thuê tàu dẫn chiếu tới.
+ Khi hợp đồng thuê tàu không quy định, các nguồn luật áp dụng cho hợp đồng thuê tàu không có quy định cụ thể cho vấn đề đang tranh chấp. + Hợp đồng thuê tàu chọn luật của các nước theo hệ thống luật Anh, Mỹ làm luật điều chỉnh hợp đồng.
+ Toà án, trọng tài mà hợp đồng chỉ định được quyền chọn luật áp dùng thì họ có thể chọn cái gì họ cho là đúng, cần thiết. Phán quyết số 34 - "50 phán quyết Trọng tài quốc tế chọn lọc Tóm tắt vụ việc Nguyên đơn: chủ tàu Việt Nam
Bị đơn: người thuê tàu HongKong

Nguyên đơn VN kí với bị đơn HK một HĐ chuyên chở gỗ bằng đường biển. Nguyên đơn đưa tàu tới cảng bốc hàng lên trong thời hạn quy định và gửi Thông báo sẵn sàng bốc hàng cho người thuê tàu --> Thời gian làm hàng sẽ bắt đầu được tính từ ngày hôm sau

Tuy nhiên, hết thời hạn bốc hàng, bị đơn vẫn không đem hàng ra cảng để xếp lên tàu do các vấn đề về thủ tục XK gỗ và cũng không có thông báo gì cho chủ tàu VN. Sau nhiều lần gửi các Thông báo cho bị đơn, chủ tàu tuyên bố mình có quyền tự do chuyển tàu đi nơi khác.

--> Nguyên đơn kiện và đòi tiền bồi thường (gồm cước khống + tiền phạt của cảng do giữ tàu ở cảng quá hạn) Lí lẽ các bên đưa ra Phán quyết của trọng tài: - Nguyên đơn không có quyền hiểu sự im lặng của Bị đơn là sự từ chối thực hiện hợp đồng
- Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn bốc hàng thì Bị đơn bị coi như đã vi phạm do trì hoãn thực hiện hợp đồng và lỗi thuộc về bị đơn --> Ủy ban trọng tài chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường của Nguyên đơn Nếu xét theo luật Việt Nam:
Theo Điều 107 khoản 1 BLHH VN 2005:
"Người vận chuyển có quyền cho tàu biển rời cảng nhận hàng sau khi thời hạn bốc hàng và thời hạn dôi nhật trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến đã kết thúc, mặc dù toàn bộ hàng hoá hoặc một phần hàng hoá được thuê vận chuyển chưa được bốc lên tàu biển do những nguyên nhân thuộc về người thuê vận chuyển. Trong trường hợp này, người vận chuyển vẫn được thu đủ tiền cước vận chuyển, kể cả tiền cước của số hàng hoá chưa được bốc lên tàu biển; cước thu đối với số hàng hoá đó gọi là cước khống" - Điều 539 -> 542 BLDS 05: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển và vận chuyển với Hợp đồng vận chuyển tài sản

- Điều 98 -> 118 BLHH 05: Quyền và nghĩa vụ của người thuê vận chuyển và người vận chuyển với Hợp đồng vận chuyển theo chuyến - Chương V Bộ Luật Hàng Hải VN 2005: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

- Điều 539 -> 542 BLDS 2005: Hợp đồng vận chuyển tài sản

- 50 Phán quyết Trọng tài quốc tế chọn lọc Tham khảo
Full transcript