Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Treball de recerca. L'evolució dels ordinadors

No description
by

Jaume Ramos

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Treball de recerca. L'evolució dels ordinadors

La font d'alimentació, està col·locada a la part de darrera d'una caixa estandard d’un PC de sobretaula.
La memòria RAM
Que és?
Índex
Presentació i organització del treball
El treball constarà de dos parts:
Una primera part teòrica, on explicarem el funcionament d’un ordinador a partir de totes les seves parts, que descriurem i explicarem.
Un segona part una mica més pràctica on desmuntarem alguns ordinadors a l’aula de tecnologia i n’observarem l’evolució de les diferents peces.
Mitjançant aquest treball volem aprendre millor com funciona un ordinador i volem saber, també quina ha estat l’evolució dels seus components.
Projecte de recerca. L'evolució dels ordinadors
Organització del treball
1. Títol: L’evolució dels ordinadors
2. Fonts d’informació: Sr. Albert Vidiella, Sr. Josep Maria (Pc Serveis) , Sr.Jaume Ramos.
3. Objectius de treball: analitzar les diferents peces dels ordinadors i com canvien al cap del temps.
4.Metodologia del treball: hauríem de desmuntar alguns ordinadors de diferents èpoques veure i investigar sobre els seus components i després analitzar-los i veure com han evolucionat a part de buscar informació sobre cadascuna de les peces i el seu funcionament.

Presentació
Aquest curs havíem de realitzar un projecte de recerca, i nosaltres vam pensar fer-lo sobre l’evolució dels ordinadors.
Nosaltres tenim pensat fer un treball teòric on buscarem informació sobre totes les peces d’un ordinador i mirar com han evolucionat durant els últims anys.

1. Presentació i organització del treball
2. Font d’alimentació
3. Placa base
4.Microprocessador
5. Memòria RAM
6. Disc dur
7. Targetes d’expansió
7.1 Principals targetes d’expansió
7.1.1. Gràfiques
7.1.2. De so
7.1.3. De xarxa
8. Perifèrics
8.1. Monitors
8.2. Ratolins
8.3. Teclats
8.4 Altaveus
8.5 Memòries externes
9. Conclusións

La font d'alimentació
Què és?


La memòria RAM o mèmoria d'accés aleatori és una memòria del tipus volàtil.
El processador l'utilitza com a memòria de treball per emmagazemar dades temporals.
On està situada?
La memòria RAM s'instal·la a unes ranures de la placa base anomenades sockets (sócols).
Els sockets més habituals són els DIMM i els SO-DIMM.
Sockets per instal·lar memòria RAM
Tipus
Memòria de lectura-escriptura
SRAM (RAM estatica)
DRAM (RAM dinamica)
Memòria de lectura
ROM
Tipus de mòduls
Aspecte físic
Els mòduls de memòria són targetes de ciruit imprès amb circuits integrats soldats per una o dues cares.
Mòduls SIMM
Mòduls DIMM
Mòduls SO-DIMM
La placa base
El Microprocessador
Perifèrics
Conclusions
Les plaques base són el principal component de l’ordinador on es connecten els diferents components: processador, targetes, RAM, etc… per un circuit integrat.
XT
AT
ATX
Targetes d'expansió
Les targetes d’expansió són dispositius amb circuits integrats i controladors que s’inserten a la placa base amb la finalitat d’ampliar les capacitats de l’ordinador.

Targetes gràfiques
Targetes de so
Targetes de xarxa
La font d’alimentació és un muntatge electrònic capaç de transformar el corrent de la xarxa elèctrica en un corrent elèctric que el PC el pugui suportar.
Quina funció fa al PC?
La funció que fa a l’ordinador és fer funcionar tots el altres components que engloben l’ordinador en si, és a dir que subministra l’electricitat necessària amb la tensió corresponent per a que els components ho puguin soportar.
On està situada?
DDR
RAMBUS
DDR2
DDR3
GDDR5
Evolució de les memòries
Els primers tipus de memòria RAM utilitzats van ser les matrius de nuclis de ferrita.
Desprès es van desenvolupar els mòduls amb circuits impressos, d'on han anat sortint diferents tipus de memòria.
Principals productors
Actualment els principlas productors de memòria RAM són:
OCZ
CORSAIR
KINGSTON
TOSHIBA
ELPIDA

Memòria ultraràpida
Actualment la memòria més ràpdia és la GDDR5, utilitzada només en targetes gràfiques, però si parlem de memòria DDR3, els mòduls DDR3-2400 són els més ràpids. També hi ha alguns models que arriben a DDR3-2933.
Els mòuls de memòria RAM ultraràpids porten disipadors que fan la funció d'evitar el sobrecaleament dels mòduls.
Que és?
Aspecte Físic

El microprocessador és un xip que fa la funció de cervell de l'ordinador. Està format per millons de transistors i és el xip més potent d'un ordinador.
On està situat?
El microprocessador està situat a la placa base, en un sòcol especial fet de ceràmica.
Cada sòcol té un nombre diferent de pins, que ens permetran connectar diferents models de processadors.
Quina funció fa a l'ordinador?
El microprocessador s'encarrega de rebre tota la informació que probe dels periferic d'etrada, processar-la i enviar els resultats als perifercis de sortida.
Parts del microprocessador
Principals productors
El mercat dels microprocessadors està clarament dominat per Intel i AMD. Els dos junts formen un 99,1% del mercat.
CPU i APU
CPU (Central Processing Unit): Els microprocessadors es van començar a dir CPU als principis dels anys 60.
APU (Accelerated Processig Unit):
Els microprocessadors que combinen una GPU (Graphics Processig Unit) amb una CPU mitjançant un bus d'interconexió d'alta velocitat s'anomenen APUs.
Llei de Moore
"Cada dos anys es dobla el nombre de transistors en un microprocessador"
1973
4000
Evolució dels transistors (1971-2014)


Tipus
Els Monitors
Els monitors o “pantalles, són els perifèrics utilitzats per reproduir la imatge processada per la targeta gràfica.
UDV
CGA
VGA
LCD
LED
Els ratolins
Els ratolins són el perifèric utilitzat per desplaçar-te per la pantalla i ejecutar les opcions que t'ofereix l'ordinador.
En un ordinador et pots trobar dos tipus de font d'alimentació, existeix el format AT, que és el format més antic que serien utilitzats fins al Pentium MMX, i llavors està el format ATX,que pot alimentar la placa en un unic connector.

Teclats
A partir de la innovació de la màquina d’escriure elèctrica, és on comencen els avenços decisius i per tant, l’aparició dels teclats.

Memòries externes
Evolució
Perifèrics on es pot guardar la informació, fora de l'ordinador, i de fàcil transport.

Dintre de les fonts d'alimentació, no hi ha hagut una evolució, sino que ha passat d'un tipus a un altre tipus, que és el cas de les ATX, on són més segures i sols utilitzen un connector per connectar-ho
Comparació visual entre la AT i ATX
AT
ATX
Els connectors
Al 1964, va arribar el primer teclat mecànic fet per Fernando J. Corbato i col·laboració de BELL.
El 1970 va arribar el SWTPC CT-1024 TERMINAL i si més no, el llenguatge QWERTY.
El 1987 IBM, va desarrollar el MF- II, on ja van utilizar els models tipus AT.
Uns anys després van sortir els teclats ergonòmics per una millor comoditat de l’usuari.
Actualment hi han els teclats inalàmbrics, on els ergonòmiccs i el cable no perden importancia en el mercat
L'última innovació actualment està en els teclats virtuals on estan utilitzats en els Smartphones o iPad.
Full transcript