Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ArbSam_Laeger_Juni2018

Foredrag for kommende speciallæger i arbejdsmedicin og samfundsmedicin
by

Ulrik Gerdes

on 11 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ArbSam_Laeger_Juni2018

Tak for jeres opmærksomhed...!

Spørgsmål...?
Forskning i kvalitetsforbedring:
What's up Doc...?
Forskningstræningsmodul III for kommende speciallæger i Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin

Ulrik Gerdes
Overlæge, dr.med., forsker ∙ www.ulrik-gerdes.dk ∙ @ulrikgerdes
Center for Kvalitet ∙ Region Syddanmark ∙ Middelfart
Institut for Regional Sundhedsforskning ∙ Syddansk Universitet
www.ulrik-gerdes.dk
De næste 45 minutter...
Udfordringer og en opfordring
Hvad er
forskning
i grunden?
Hvad er
kvalitet
i sundhedsvæsenet i grunden?
En patientorienteret GPS til forskning indenfor området
Spørgsmål

12-06-2018
En ny, mere intuitiv tilgang...?
Prezi :: Version 1.0 :: 10-06-2018 :: Findes også som en pdf
Gerdes, L.U. : Essensen af kvalitet i sundhedsvæsenet, 2018 [under udarbejdelse]

Hvorfor bruge tid på dette emne?
'Kvalitet er blevet et brand for sundhedsvæsenet...'
Det kommer til at fylde meget i jeres liv fremover

Det er udfordrende, men også spændende

...
Mest på godt, men
også
med risiko for ondt
Overvejer I en forskerkarriere? Emnekredsen er
hot stuff
...!
Mange forbedringsaktiviteter...!
Den traditionelle tilgang :: Dimensioner, aspekter og perspektiver
Udfordringer!
Sundhedsvæsenet er et stort komplekst, adaptivt socioteknisk system (KASS)
Der er gang i en enormt masse forskellige, ofte helt ukoordinerede kvalitetsforbedringsaktiviteter
En opfordring!
Engagér jer i kvalitetsforbedringsarbejde!
Der er (hårdt) brug for flere læger på banen
Der er brug for udvikling og
disruption
, især med bidrag fra yngre folk
Status :: Januar 2018 :: Inklusive understøttende og lokale (RSD)
Hvorfor er det sådan?
Mange aktører på alle niveauer, med hver deres dagsorden
Manglende koordination og meget overlap mellem diverse
Manglende professionalisme? [...]
Fravær af systematisk evaluering og oprydning i porteføljerne
Uoverskuelighed er selvforstærkende...!
Udfordringer og en opfordring
Agenda
Hvad
er
kvalitet i sundhedsvæsenet?

Se fx publikationen fra DSKS
Lad os vandre en tur med en patient
Hvilke kvalitetsproblemer og -forbedringer kunne man forske i...?
Jan Mainz, 2017
Jeg har en aktuel erkendelsesteoretisk krise hér...!
Kvalitet handler om afstemte forventninger
Hvad er forskning?

"Research comprises creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge, including knowledge of humans, culture and society, and the use of this stock of knowledge to devise new applications..."

Min krise =
Jeg har tiltagende svært ved at se forskel på...
Forskning
Kvalitetsforbedringsarbejde
Evalueringsarbejde
Teknologivurdering
Innovation
Samme sag...

Idé/Problem/Spørgsmål + [Proces] =
Produkt/Løsning(sforslag)/Svar

Nogle eksempler fra mit liv
En kort gennemgang af idéen og diverse elementer
En grundlæggende byggeklods: Patientkontakten
Det komplicerede tværsektorielle forløb
Tilgængelighed & kapacitet
Stikord, fx
Afstande
Ventetider
Overbelægning
...
NB! Demografi...!
Koordination & kontinuitet
Stikord, fx
Kommunikation
Den patientansvarlige læge
Logistik
...
Og sidst, men ikke mindst: Store planer, men virker de?
Stikord, fx
Nationalt Kvalitetsprogram
Nye finansieringsmodeller
LEAN-modeller, fx Den Syddanske Kvalitetsmodel
Det Nære & Sammenhængende Sundhedsvæsen
...
Innovationer
Stikord, fx
Logistik, fx 'pakker'
Diagnostiske metoder
Behandlingsmetoder
Monitoreringsteknologi
Telemedicin
...
Især for læger...!
Stikord, fx
Diagnostiske fejl
Overdiagnostik
Overbehandling
...
Personale
Stikord, fx
Uddannelse & oplæring
Efteruddannelse
Samarbejdsmodeller
Arbejdsmiljø
...
...og kvalitet handler også om patientsikkerhed
Mit ynglingsemne...! Og hvori forskes alt for lidt i Danmark
Stikord, fx
Fantastiske muligheder med de nyeste it-arkitekturer, og især fx udviklingen af kunstig intelligens, talegenkendelse og chatbots
...
Alvorlige problemer med de eksisterende sundheds-it-systemer
Ingen krav/forventninger til sundhedspersonales it-kompetencer
It bør være et
stort
fag på alle sundhedsfaglige uddannelser
Man kan ikke få noget som helst til at fungere, hvis ikke folks forståelse og kompetencer opgraderes
Patienter & pårørende kan undskyldes
Fremtiden er begyndt, den er bare lidt ujævnt fordelt...!
Tid til et lille eksempel...?
Full transcript