Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psykisk ohälsa & Behandling

Om olika psykologiska åkommor och hur man behandlar(behandlat)
by

Henrik Svensäter

on 18 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psykisk ohälsa & Behandling

Psykisk ohälsa & Behandling
Kursmålet
Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ.
Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.
Klinisk psykologi
Olika psykologiska åkommor
Cirka 450 miljoner personer
Psykiska "störningar" är den näst största orsaken till sjukskrivningar
Anti-depressiva mediciner är de vanligast utskrivna i Europa
Vad är psykisk åkomma?
Beror på tid och kultur
Auktoriteter "bestämmer"
DSM-5 (USA)

Fokus på fyra kriterier:
Sorg
Funktionsrubbning
Avvikelse
Fara
Sorg, funktionsrubbing & avvikelse
Sorg:
depression, extrem oro, osämja eller stora mändger ilska.
Funktionsrubbning:
Beteenden som kommer i vägen för arbete eller att umgås med människor.
Avvikande:
Bryter mot normer (oftast icke uttalade). Hur man ska bete sig, tänka och tycka.
Fara:
Utgör fara för sig själv, eller andra i sin omgivning
Diagnostiseringen
När diagnos skall ställas är validitet och reabilitet viktigt
Validitet
i dessa fall innebär då att de olika kategorierna
fångar
de karaktärsdrag man letar efter
Reliabilitet
menas att vi behöver ha flera mättillfällen (från olika kliniker) med liknande resultat
Ni såg just Hannibal Lecter, för många definitionen av en (fiktiv) psykopat. Det finns flera typer av psykiska sjukdomar:
Ångestsyndrom
Dissociativa störningar
Humörstörningar
Personlighets-störningar
Schizofreni
Beroende
Barn-och ungdoms"sjukdomar"
Psykiska sjukdomar
Ångestsyndrom
Fobier - stark och icke-rationell rädsla för objekt/situationer
Man vet att rädslan är överdriven men kan inte hantera den
Oftast svåra att ta sig ur på egen hand (riskerar att förvärras över tid)
Syndromet är - naturligtvis - olika allvarligt beroende på situationen. Flygrädda behöver "bara" undvika flygplan. Kan vara svårare för någon som har spindelfobi.
Vanligaste formerna i västvärlden: agorafobi (öppna/allmänna platser) och social fobi (evaluerande tillfällen)
Obsessive-compulsive Disorder
Beteenden och tankar som repeteras
Dessa är svårkontrollerade och omedvetna
Kan till ex. innebära att man "måste" tvätta händerna 4 gånger efter att man ätit
Post-Traumatic Stress Disorder
Uppkommer när en person har upplevt traumatiska livshändelser
Leder till att personen upplever; kraftig ångest och smärta, flashbacks, drömmar och fantasier om händelsen, domnar av från världen (undviker situationer och stimuli som liknar traumat.
Ökad risk att drabbas av andra psykiska åkommor.
Dissociativa störningar
Dissociativ Fugue
Selektiv minnesförträngning från stressfull händelse
Psykogenetisk amnesi
Förlorar sin identitet (lämnar sitt nuvarande liv) och skapar ett nytt liv/identitet någon annanstans. (Plötslig flykt från verkligheten, impulsiv resa till exempel)
Oftast stressbaserade trauman som leder till flykten
Har hänt att personen har gift sig, skaffat nytt jobb och plötsligt "vaknar upp". "Who am I?"
Dissociative Identity Disorder (DID)
I folkmun personlighetsklyvning
Innebär att två eller flera personligheter existerar i en och samma person
En
värd-kropp
(host) som existerar oftast. Innehåller dock
alter(s)
med eget beteende och minnen
Uppkommer i samband med extremt påfrästande situationer.
Kan upplevas på många olika vis
Humörstörningar
Depression
Finns i flera olika former: Större depression - kraftig nedstämdhet som leder till oförmåga att leva ett effektivt liv. Dystemi - mindre kraftfull med mindre dramatiska effekter (är dock ofta mer kronisk och leder till mer långvarig misär)
Bipolärt syndrom
Personen pendlar mellan depression (oftast dominant) och mani
I maniska perioder ökar ofta hastigheten i tal och man vill säga så mycket som möjligt under en kort period
Robert Schumann (kompositör)
Personlighetsstörningar
Antisocial personlighetsstörning
Personen har ingen förmåga att visa emotionell närhet till andra människor
"When I was in high school my best friend got leukemia and died and I went to his funeral. Everybody was crying... but... I realised I wasn't feeling anything at all..."
Borderline
Man befinner sig mellan icke-psykotiska störningar och psykoser
Kraftiga och (oftast) plötsliga känslomässiga svängningar
Negativa självbilder
Impulsivt beteende är mycket vanligt
Många gånger kan man inte skillja mellan positivt och negativt beteende hos någon annan (tolkar beteendet som olika personer)
Allvarliga störningar i tänkande, tal, perception och beteende
Vanföreställningar (till ex. att man får för sig att ens fiender från rymden krossar ens hjärna med strålpistoler) och hallucinationer
Kan bero på:
Genetiska faktorer (tvillingstudier)
Abnormalititer i hjärnan (skador vävnad)
Biokemiska faktorer (dopamin
Mat (fet mat, gluten)
Miljömässiga faktorer (stressfulla upplevelser
Sociokulturella (lågimkomsttagare)
Psykologiska (återgår till tidigare stadium)
Barn- och ungdoms"sjukdomar"
ADHD
problem gällande uppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet eller en kombination av dessa
Fyra gånger vanligare hos pojkar
Okända orsaker till ADHD. Man diskuterar genetiska orsaker, inkonsekventa föräldrar som anledningar
Finns ADHD på riktigt?
Autism
Långvarig störning som karaktäriseras av icke-existerande respons mot andra, repetativt beteende och svaga kommunikationsförmågor
Bildserien med barnet och ägget
Behandling: Psykodynamiken
Psykoanalys
Interna konflikter och omedvetna faktorer
Man vill att patienten når psykisk insikt, dvs medveten förståelse för vad som ligger bakom problemen
Fri association: patienten ombads att rapportera fritt utan censur. Målet att kartlägga framträdande tankar
Drömtydningen: impulser, fantasier och önskningar som är omedvetna (undertryckta) under vakna timmar
Resitans, transferans och tolkning
Brief psykodynamic- och interpersonell terapi
kortare med fokus på nuvarande liv (BPD) och nuvarande kontakt med närstående (IPT)
Humanistisk terapi (Rogers)
Kognitiv terapi
Albert Ellis rationella-känslor terapi
Formulerade en ABCD-modell som stod för (A)ctivation, (B)elief system, (C)onsequenses och (D)isputing
Målet var att klienterna så småningom skulle lära sig att med hjälp av kognitiv coping hantera och modifiera de nedslående tankarna
Aaron Becks KBT
Klienten skall lära sig att identifiera och omprogrammera sina automatiska tankeprocesser
KBT är den vanligaste och effektivaste formen att "behandla" depression
Behavioristisk terapi
Klassisk betingning, Operant betingning

Virtuell verklighet
man använder datorteknik för att skapa realistiska miljöer. Denna teknik är vanligen använd för att behandla fobier
Neuropsykologisk terapi
Medicinering
Antipsykotisk medicin
Mediciner som på olika sätt fungerar som hjälp för att psykoser (till ex. olika tranquillizers som hjälper till att sänka nivåer av dopamin - för schizofren behandling)
Oftast slutar man inte ta medicinerna eftersom återfall är av stor risk
Antidepressiva medel
Ökar nivåer av olika transmittorsubstanser i hjärnan vilket hjälper till att producera till exempel seratonin (tricykloder). Det är bevisat med studier att seratonin hjälper biologiskt mot depression.
Monoamine oxider gör att mindre nivåer av substanser bryts ner (dessa har fler sidoeffekter)
Neuropsykologisk terapi
Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
med hjälp av elektroder som placerades på huvudsvålen gav man patienterna små elchocker för att "ta bort" de problematiska områderna i hjärnan
finns i nyare former med mer eller mindre exakt samma procedur
Beroende
Var går gränsen mellan att tycka om något och att vara beroende?
Missbruk och beroende...
Detta är ju först och främst kopplat till droger och alkohol
Här är du beroende av kickarna och effekten från de olika substanserna (betänk även att många droger faktiskt manipulerar med hjärnans transmittorsubstanser)
Tolerans
är ett viktigt begrepp inom beroende, detta betyder att man hela tiden behöver mer av någonting för att det ska ge samma effekt som tidigare
Kan man vara beroende av vad som helst?
Modern hjärnforskning
Deep brain stimulation
Inplantering av elektroner som hjälper till vid till exempel Parkinson's.
Återimplementering av celler
Studier har gjorts på apor som visat att - med viss hjälp - kan hjärnan repereras
Vem vet vilka framsteg vi kan göra i framtiden?
Full transcript