Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

teori kaunseling imam al-Ghazali

No description
by

Nurul Nadiah

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of teori kaunseling imam al-Ghazali

teori kaunseling imam al-Ghazali
kaedah kaunseling islam
TEORI KAUNSELING ISLAM?
> Banyak mengetengahkan proses spiritual dan kerohanian.
NURUL NADIAH
K8 G1
BIODATA

Abu Hamad Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Ghazali.

Mendalami mazhab Syafi’e, usuluddin, fiqh, mantiq, falsafah dan ilmu kalam.
Proses kaunseling Imam al-Ghazali

1. Musyararah ( menetapkan syarat )

2. Muraqabah ( audit atau semakan )

3. Mu’aqabah ( dendaan )

4. Mujahadah ( bersungguh-sunggguh)

5. Mu’atabah (celaan)

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
PENSYARAH :

HJ. DAUT BIN YUSUF

> Mewujudkan teori, kaedah dan teknik kaunseling yang selaras dengan fitrah islam.
antara masalah psikologi
manusia
jasmani
(jasad)
rohani
(spiritual)
emosi
fikiran
pandangan Imam al-Qhazali lebih kepada pendekatan berdasarkan ayat Al-Quran yang dapat membentuk diri manusia kejalan yang benar.
‘Ihya’ Ulumuddin’
meninggal dunia di Thus pada 14 jamadil akhir
tahun 505 hijrah.
> Imam Al-ghazali menyatakan unsur-unsur yang ada dalam diri manusia terdiri daripada hati, roh akal dan nafsu.

> Banyak mengkaji jiwa manusia

> Gelaran - “hujjatul Islam”.

Pendekatan kaunseling berdasarkan sifat-sifat manusia.


Bagi teknik kaunseling islam yang betul iaitu :-
> hikmah
> nasihat yang baik
> perbincangan yang baik
> taqwa, taubat, tafakur, mengerjakan solat dan berdoa

kitab ihya, Imam Al-Ghazali turut membicarakan
tentang pelbagai sifat manusia iaitu sifat jahat, sifat haiwan, sifat syaitan dan sifat malaikat.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKHLAK:-
>Tazkiyyah al-Nafs (Pembersihan Jiwa)
>Mujahadah Atau Melawan Hawa Nafsu
>Melazimi Amalan Kebaikan
> Membuat Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Akhlak Yang Buruk.
>Muraqabatullah Atau Pengawasan Diri Terhadap Allah S.W.T
Pendekatan spiritual dakwah

> BERKAITAN DENGAN ASPEK KEROHANIAN

> kaedah tazkiyyah al-nafs, mujahadah al-nafs dan riyadah al-nafs akan diberi penekanan
Al-Irsyad al-nafsiyy
kaedah membimbing, mengajar atau menunjukkan cara ke arah kebaikan yang berpandukan syariat Islam yang memfokuskan kepada aspek spiritual manusia.
> merupakan latihan jiwa secara beransur-ansur menuju kearah kebaikan

> memantapkan iman, mempertingkatkan ibadah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah.
RIYADAH AL-NAFS
> Mujahadah boleh didefinisikan sebagai satu usaha yang bersungguh-sungguh dalam mengatasi elemen negatif yang ada pada diri.
> MEMBERSIHKAN SIFAT TERCELA.
mUJAHADAH
Imam al-Ghazali telah membahagikan kategori tabiat marah kepada empat bahagian iaitu:
1) orang yang marah dan cepat hilang marahnya,
2) orang yang lambat marah dan lambat reda kemarahannya,
3) orang yang lambat marah tetapi segera reda kemarahannya,
4)orang yang cepat marah dan lambat reda kemarahannya.
Imam al-Ghazali telah membahagikan golongan manusia dengan sifat atau darjah kemarahan.

1. Golongan yang tidak mempunyai sifat marah
2. golongan yang mempunyai sifat marah yang ekstrem.
3. golongan yang mempunyai darjah kemarahan yang sederhana.
Full transcript