Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of Untitled Prezi

No description
by

Заяа Заяа

on 29 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of Untitled Prezi

Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа

1. Шар уургийн хүүдийний цусны эргэлт

2. Хүйний буюу ихэсний цусны эргэлт

3. Ургийн биеэр эргэх цусны эргэлт
Хөврөлийн 3-4-р долоо хоногт зүрх нь S үсэг хэлбэртэй түүнээс нэг ишээр эх аваад толгой руу чиглэн хоёр салаалсан хоёр өвөр гол судас (
aortae ventrales dex et sin
) түүнтэй зэрэгцэн хөврөлийн нурууг дагасан хоёр арын гол судас (
aortae dorsales dex et sin
) бүгд дөрвөн гол судастай тэдгээрийг холбосон заламгайны зургаан хос артеритай байдаг. (хүснэгт 1)
Зүрх үр хөврөлийн хөгжлийн 17 дахь хоногоос спланхнотомийн дотор ялтаснаас эндотелийн хос гуурс байдлаар анхдагч гэдэсний хажууд бүрдэнэ.
Зүрх нь хөврөлийн хөгжлийн явцад доорх 3 хэлбэрийг дамжин хөгжинө.
Cor tubulare simplex
Cor sigmoideum
Cor quadricameratum
ЗҮРХ СУДАСНЫ ТОГТОЛЦООНЫ ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ

Үр хөврөлийн хөгжлийн 3,4-р долоо хоногоос зүрхний анхдагч тосгуур-венийн хөндийтэй холбоо бүхий арав гаруй хос том вен тодорч гардаг. Үүнд:
1. баруун, зүүн ерөнхий кардинал вен
2. баруун зүүн урд кардинал вен, холбоос,
3. баруун зүүн хойт кардинал вен, холбоос,
4. баруун зүүн хойт субкардинал вен, холбоос,
5. анхдагч доод хөндий вен
Зүрх орчмын артерийн том судасны хөгжил
Хөврөлийн 4-р долоо хоногоос тосгуурын ар дээд (
septum primum
), урд дээд хананаас хоёр таславч (
septum secundum
) угталцан доош ургаж, баруун зүүн тосгуурыг тусгаарлана.
Дээрх хоёр таславч өчүүхэн газар нийлж ургалгүй хоцорч тэр нь хүүхдийг эхийн хэвлийд байхад цус баруун тосгуураас зүүн тосгуур луу шилжих сүв (foramen ovale) болдог.

Зүрхний хөгжил
Ховдолын хөгжил
Тосгуурын хөгжил
Таславчийн хөгжил
Артерийн судасны хөгжил
Зүрх орчимын томоохон артерийн судасны хөгжил
Венийн судасны хөгжил
Зүрхний өөрийн венийн тогтолцоо
Уушгины вен
Дээд доод хөндий вен
Эндокард
Epithelium,
membrana basalis,
stratum subendotheliale,
stratum myoelasticum
stratum subendocardium
Венийн томоохон судасны хөгжил
Зүрх эд эсэд Зүрх

1. Цусны эргэлтийн тогтолцоо

зүрх
тараагуур судас /артери/
бичил эргэлтийн систем
хураагуур судас /вен/
2. Тунгалагийн тогтолцоо
тунгалаг үүсгэх эрхтэн
тунгалагийг дамжуулах зам

вен
артери
Èõýñíèé öóñíû ýðãýëò

Тодорхойлолт: /ЗСЭТ/
Байгаль дээр цусны эргэлтийн хоёр хэлбэр ажиглагдана.
Загаснаас дээшхи
амьтад
Доод хөгжилтэй
сээр нуруутан
ЦЭТ-ны нэгэн биеийн хөгжил
Зүрхний хөгжил
Тосгуурын таславчийн хөгжил
8-р долоо хоногоос ховдлын ар доод, урд доод, доод хананаас таславч үүсч, баруун зүүн ховдлыг зааглан, дээш ургаж, тосгуур хоорондын таславчтай нийлж ургана. Ингэснээр зүрхний баруун, зүүн хэсэг бүрэн тусгаарлана.
Энэ үйл явцтай зэрэгцэн зүрхний анхдагч ховдлоос гарсан артерийн уг хоёр тасран, гол судасны өгсөх хэсэг уушгины артерийн уг болж хэлбэржинэ.
Ховдолын таславчийн хөгжил
Артерийн том судасны хөгжил
Венийн судасны хөгжил
ЦЭТ нэгэн биеийн хөгжлийн явцад цусны эргэлтэнд гарах хувирал
ЗСЭТ-ны бичил бүтэц
ЗҮРХ
СУДАС
Эндокарди
Миокарди
Эпикарди /
перикарди
/
Дотор давхрага
Дунд давхрага
Гадна давхрага
Зүрхний бичил бүтэц
17 хоног
18 хоног
22 хоног
21 хоног
Миокард
Myocytus cardiacus conducens
Myocytus cardiacus
Эпикард
/перикарди/
mesothelium
tela subepicardiaca
Анхдагч таславч
Анхдагч нүх
Хоёрдогч нүх
Хоёрдогч таславч
Зууван нүх
2 таславч
2 нүх
Ductus venosus Lig venosus
Foramen. ovale Fossa ovale
Ductus arteriosus Lig arteriosus
?
stratum subendotheliale


1. ЗСЭТ-ны ерөнхий ойлголт
2. Филогенез, онтогенез
3. Насны онцлог, гаж хөгжил
Агуулга
Зүрх судасны тогтолцооны насны онцлог

1. Тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой
2. Уушгины артерийн нарийсал
3. Ховдол хоорондын таславчийн цоорхой
4. Баруун байрлалтай гол судас
5. Артерийн битүүрээгүй цорго
6. Гол судас, уушгины артери нэг болох
7. Гол судас хоёрлох
8. Гүрээний баруун ерөнхий артерийн гаж байрлал
9. Гол судасны нарийсал
10. Нэмэгдэл дээд болон доод хөндий вен
11. Фаллогийн гурвалсан болон дөрвөлсөн гажиг

ЗСЭТ-ны гаж хөгжлүүд
Цусны задгай эргэлт
Цусны битүү эргэлт

• Хөхүүл насанд болон бэлгийн бойжилтын үед өсөлт
нь эрчимждэг.
• Эгмэн дорхи артери 0-4 насанд эрчимтэй өснө.
• Баруун титмэн артерийн голч зүүнээсээ бага
/нярай болон 10-14 нас/
• Уушгины артерийн хөгжил 40-45 насанд бүрэн гүйцэнэ.
• 50 нас хүрэхэд гол судасны цээжний хэсэг 4 дахин
уртасна.
• Гол судасны нум нас ахих тусам доошилдог.
Нярайд – Th1
17-20 нас – Th2
25-30 нас – Th3
40-45 нас – Th4
• Хүүхдэд мөчдийн артери нилээд дотогш байрлана
/10 нас/
• 2 наснаас томоохон венүүд хөгжил эрчимжинэ.
Зүрх судасны эрхтэн
тогтолцоо

Био-Анагаахын тэнхим
бага эргэлт
их эргэлт
3 хавтаст
хавхлага
аортын тал
саран хавхлага
артерийн судасны тархалт
венийн
судасны тархалт
1. Артерийн уг -
гол судасны өгсөх хэсэг,
уушгины артерийн уг

2. Булцуу -
Баруун ховдол

3. Анхдагч ховдол -
Зүүн ховдол


4. Булцуу - ховдол хоорондын ховил -
зүрхний
таславч, титмэн ховил

5. Анхдагч тосгуур буюу венийн синус -
Зүрхний
баруун, зүүн тосгуур, тольт
Full transcript