Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oljeprosjekt

No description
by

Guri Bugge

on 7 December 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oljeprosjekt

Plan for torsdag
0830-1000 Shell
1010-1045 Eli
1100-1200 Informasjon i 10. klasse-området
1200-1400 Natur og Ungdom Plan for uka
Torsdag 9/12 Informasjon
Fredag 10/12 Jobbsøking
Mandag-Onsdag Jobb!
Torsdag Stands og paneldebatt
Jobbmuligheter denne uka:

Ormen lange: 10
Vestbase: 8
Geolog: ca 20
Ingeniør: ca 20
Politikk (for og mot): ca 30
Naturvern: ca 20
Logistikk: ca 20
Ledelse (elevrådsrepresentantene): 8 Ormen lange
Aktivitet: Omvisning på Ormen lange
Jobb: Presentere anlegget på stand, med tekst, film og bilder Vestbase
Aktivitet: Tur til Kristiansund, besøke Vestbase og oljesenteret
Jobb: Presentere Vestbase på stand, med tekst, bilder og film Geolog
Aktivitet: Finne olje og aldersfeste lagene ved hjelp av fossiler, geofysikk og seismikk
Jobb1: Lage en presentasjon/modell som viser hvor mye olje det er i området og hvor olja ligger.
Jobb2: Lag en presentasjon som viser utdanning og jobbmuligheter.
Jobb3: Vil dere anbefale utbygging? Hvorfor? Finn argumenter for og mot, basert på det dere har lært om geologi. Logistikk
Aktivitet: Besøk på høgskolen.
Jobb1: Hva kreves av logistikk hvis vi finner mer olje utenfor kysten vår? Lag en presentasjon.
Jobb2: Lag en presentasjon som viser utdanning og jobbmuligheter.
Jobb3: Vil dere anbefale utbygging? Hvorfor? Finn argumenter for og mot, basert på det dere har lært om logistikk. Politikk
Aktivitet: Gruppa deles i to, den ene halvdelen skal jobbe for oljeutbygging, den andre skal jobbe mot.
Jobb1: Hvilke argumenter finnes for og mot oljeutbygging? Hvilke politiske partier er for økt utbygging, og hvorfor? Lag en presentasjon!
Jobb2: Hvilke jobbmuligheter finnes hvis man utdanner seg innenfor samfunnsvitenskaplige fag? Lag en presentasjon!
Jobb3: Vi skal ha en paneldebatt på torsdag. Dere skal overbevise ledelsen om at dere har rett! Ledelsen-Elevrådsrepresentantene
Får ansvar for hver sin gruppe. Skal (sammen med lærerne) sette sammen gruppene, og sørge for at de arbeider godt.
Torsdag skal de være jury under paneldebatten, og bestemme om oljen skal utvinnes eller ikke. Case:
Det er gjort et nytt oljefunn i Dovregubben, øst for Ormen Lange.
Skal vi starte utvinning eller ikke?
For å bestemme det må vi vite følgende:
-Er det økonomisk lønnsomt? Hvor mye olje og gass har vi, hvor dypt ligger funnet, hvor dyrt blir det å frakte det til land, hvilke tekniske løsninger må vi velge etc.
-Hvilke konsekvenser får en slik utbygging? Hvilke miljøproblemer kan oppstå? Får vi noen konflikter med andre næringer (fiske, turisme, jordbruk) etc.

Torsdag 16/12 blir det paneldebatt i auditoriet, hvor representanter fra gruppene må argumentere for og mot utbygging. Ledelsen sitter i salen og hører på, og må ta en avgjørelse; ja eller nei til utbygging! Utdanningsvalg:
Oljeindustrien er ei næring som tilbyr mange spennende muligheter, du kan jobbe over hele verden, og lønningene er ikke av de laveste. 200 000 personer i Norge jobber i oljesektoren.Gjennomsnittslønna for de som jobber med oljeutvinning er 700 000 kr.

Samtidig er det en del konsekvenser av oljeindustrien, både forurensing og klimagassutslipp. Også miljøvernere har store jobbmuligheter i forbindelse med oljeindustrien. Statens forurensingstilsyn, Sintef, Naturvernforbundet og Bellona er eksempler på arbeidsgivere for de som prøver å redde verden, og det finnes også muligheter innenfor forskning.
Dere skal lage en stand som presenterer utdannings- og jobbmulighetene innenfor det temaet dere jobber med, og vise det til de andre elevene torsdag 16/12. Miljøvern
Aktivitet: Innhent mest mulig informasjon. Snakk med lokale miljøvernere. Ta kontakt med naturvernforbundet, natur og ungdom, etc.
Jobb1: Hvilke miljøproblemer vil en oljeutbygging føre til? Tenk både lokalt og globalt! Forbered dere godt til paneldebatten.
Jobb2: Hvilke jobbmuligheter finnes hvis man vil jobbe med miljøvern? Lag en stand.
Vurdering: (ja, dere får karakterer)
Dere blir vurdert etter ett eller flere av følgende læreplanmål: Naturfag:
•observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
•forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes
•ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet
Samfunnsfag:
•lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn
•forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
•vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
•planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata
•finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla
RLE
•drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati Matematikk
•utføre og grunngje geometriske konstruksjonar og avbildingar med passar og linjal og andre hjelpemiddel
•gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk
•velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Norsk
•uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
•lede og referere møter og diskusjoner
•gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere
•orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
•lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
•bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder


Ingeniør
Aktivitet: Prøve å bygge en modell av en plattform. Oppsøk lokale ingeniørbedrifter og innhent informasjon
Jobb1: Lag en modell av en oljeplattform.
Jobb2: Hva vil kreves av ingeniørene hvis oljefunnet skal settes igang? Vil dere anbefale drift av funnet, basert på det dere har lært?
Jobb3: Utdanningsmuligheter og jobbmuligheter for en ingeniør; lag en presntasjon Velferdskomite
Helse, miljø, sikkerhet og velferd er viktige verdier i oljebransjen. Det blir mye hardt arbeid denne uka, og vi trenger derfor noen som kan ta vare på oss. Velferdskomiteen vil tilby psykisk støtte, oppmuntrende ord, og kanskje til og med noe godt å bite i. De ulike gruppene:
Elevene deles inn i 9 ulike grupper, pluss en ledelsesgruppe. En lærer og en fra "ledelsen" er ansvarlig for hver gruppe.
Hver gruppe skal lage en stand hvor de presenterer resultatet sitt, utdanning- og jobbmuligheter.
Gruppa skal plukke ut en elev som skal sitte i panelet under paneldebatten. Denne personen må ha forberedt gode argumenter! I tillegg skal hver enkelt forberede spørsmål og argumenter til debatten. Plan for fredag:
0830: møt på skolen, skriv 2 søknader og en cv, lever til riktig lærer, og gå hjem (=avspassering). Elevrådsrepresentantene må bli igjen og lage grupper.

1400: Gruppene legges ut på bergmo.no, og henges opp ved klasserommene. Du MÅ sjekke hvilken gruppe du har havnet på! Hvis du glemmer det, må du møte på skolen 0800 mandag morgen. Plan for mandag-onsdag:
Forskjellig for de forskjellige gruppene Plan for torsdag 16/12
1: Stands i kantina. Alle viser fram sine resultater og forklarer dem for lærere og elevrådsrepresentantene.
2: Paneldebatt i auditoriet. En fra hver gruppe sitter foran salen, resten av gruppa sitter i salen og stiller spørsmål/kommenterer. http://www.klif.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2010/Soker-om-leteboring-pa-Storegga-i-Norskehavet/ Arbeidsledige:
Hvis du ikke får noen av jobbene du søker på, vil du bli plassert på en vilkårlig gruppe. Det er derfor viktig å skrive gode søknader og ha en bra CV! Bergmoredaksjonen Vurderingen baseres på:
-logger som legges inn på Fronter daglig
-arbeid underveis, inkludert hvor flinke dere er til å innhente informasjon torsdag 9/12.
-presentasjonene på stands torsdag 16/12
-paneldebatten torsdag 16/12
Full transcript