Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İMAR UYGULAMALARI

No description
by

şahin erbay

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İMAR UYGULAMALARI

İMAR UYGULAMALARI
18.MADDE UYGULAMASI

SUNUM PLANI
18.MADDE UYGULAMASININ AMACI NEDİR?
Uygulamadan önce mevcut haliyle düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahalar, düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına sahip olan yerler haline gelmekte ve uygulama bölgesinde daha düzenli parseller oluşturulmaktadır.
18.MADDE UYGULAMASINDA TEMEL İLKELER
18.Madde uygulaması mutlaka imar planına uygun olmalıdır.Çünkü imar planı hayata geçirilmektedir.
18.Madde uyarınca yapılan imar uygulaması resen yapılır.
Düzenleme sahasının sınırları içinde imar planına göre konut alanı olması gerekir.
Uygulama alanı bir parsel olarak belirlenemez.Uygulama alanı en az ada bazında olmalıdır.
18.MADDE UYGULAMASININAŞAMALARI
1-Düzenleme bölgesinin belirlenmesi.
2-Düzenleme sahasının imar planı hazırlanır.
3-Düzenleme sınırı belirlenir.
4-Tapu siciline şerh konulur.
18.MADDE UYGULAMASI NEDİR?
Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar uygulaması çeşididir.
18.MADDE UYGULAMASININ AŞAMALARI
5-DOP hesabı yapılır.
6-İmar pasellerinin teşkili ve dağıtımı.
7-Parselasyon planın hazırlanması.
8-Askı ilanı.(30 gün)
9-Tapuya tescil işlemi yapılması.
18.MADDE UYGULAMASININ FAYDALARI
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...
Şahin ERBAY
1030710323
DOP HESABI
DOP=
DÜZENLEMEYE GİREN KAD. PAR. TOP.-İMAR ADALARI TOP.
DÜZENLEMEYE GİREN KAD. PAR. TOP.
DOP en çok % 40’a kadar olmalıdır. Bu oranın % 40’ı geçmesi halinde yeteri kadar sahanın kamulaştırılması gerekir.
DOP düzenlemeye giren tüm parsellerden belediye, maliye hazinesi, özel ve tüzel kişi vb. eşit oranda alınmalıdır.
DOP oranı taşınmazın düzenlemeden önceki kısmına uygulanır.
DOP ile elde edilen alanlar umumi hizmetler dışında belediyelere parsel oluşturulması amacıyla kullanılmaz.
Belediyelerin kamulaştırma yükü büyük ölçüde azalmakta, hatta ortadan kalkmaktadır.
Düzenli bir kentsel çevre oluşturulur.
Uygulama sonunda araziler, imar parseli haline getirildiğinden değerleri önemli ölçüde artmaktadır.
Kadastral parseller düzgün imar parsellerine dönüştürülmektedir.
18.MADDE UYGULAMASI NEDİR?
18.MADDE UYLAMASININ AMACI NEDİR?
18.MADDE UYGULAMASINDA TEMEL İLKELER
18.MADDE UYGULAMASININ AŞAMALARI
18.MADDE UYGULAMASININ FAYDALARI
18.MADDE UYGULAMASINA ÖRNEK
Full transcript