Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Móricz Zsigmond:

No description
by

Gergő Fegyverneki

on 19 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Móricz Zsigmond:

A novella előzményei
Image by Tom Mooring
Móricz Zsigmond:
Barbárok (1931)

Jelentésképzés
Móricz a '30-as években újra a nép felé fordul

Regények, novellák, riportok szólnak a tanyán élő emberek elmaradottságáról és babonás világáról

Falukutatók, népi írók mozgalma (szociográfiák)

Barbárok c. novelláskötet (1932-ben jelent meg a 9 novellát tartalmazó kötet, ebben szerepel a kötet címadó novellája, a Barbárok is)
a Nyugat első nemzedékének tagja
a magyar falu és a magyar vidék írója
realizmus, naturalizmus
(1879 - 1942)
Címjóslás
barbár:
gör. - róm. < -- > idegen népek
vad, erőszakos, embertelen
műveletlen
barbárság, barbarizmus

Valamai kegyetlen durvaságra számíthatunk?
háromrészes novella = három felvonás = három kisebb novella lehetne
1. Adj címet az egyes részeknek, és döntésedet indokold!

2. Téma

3. Időintervallum

4. Az elbeszélő pozíciója - a történet kibontása

5. A szereplők jellemzése

6. A rézveretes szíj szimbolikus jelentése
I. rész
Téma:
Pásztorok sajátos, "bennszülött világa"
Civilizációtól távoli hely bemutatása
Szereplők bemutatása
Konfliktus bemutatása
Ok: a rézveretes szíj megszerzése
Indíték: nem szegénység és nyomor, hanem a rablás kegyetlen ösztöne (barbarizmus)
Időintervallum:
1 nap
Narráció:
A történet feszült dialógusokból bontakozik ki
Emiatt tömör, balladaszerű
Hiányzik a korfestés
Móricz itt tárgyilagos, riporteri szerepben van
Szereplők:

Bodri juhász
12 éves fia
veres juhász & társa
"Nyájajuhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kinn töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, hacsak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. "
b a r b á r o k
erkölcsös
becsületes
dolgos
gondoskodó
lelkiismeretes
e m b e r s é g e s
erkölcstelen
kegyetlen
erőszakos
vad
haszonleső
a szó mai értelmében: barbár
e m b e r t e l e n
Rézveretes szíj jelképes jelentése:

a barbár gyilkosság ürügye
Bodri juhász lelki gazdagsága, művészi hajlama
és szépséghez való ragaszkodása

Időintervallum:
több mint 1 év

Téma:
az eltűnt férj és gyerek hosszas keresése,
a veres juhásszal való találkozás...
Narráció:
ua.
Szereplők:
Bodri juhász felesége
indítéka: hűség és nyugtalanság
jelentése: a hűség és összetartozás felemelő megtestesítője
"Az asszony pedig ment, ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán.."
"Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak s nemsokára ott volt előtte az ura. Megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj."
A rézveretes szíj jelképes jelentése:
a veres juhász lelkifurdalásának jele (maga tereli rá a szót)

II. rész
III. rész
Téma:
a vizsgálóbiztos vallatása Szögedén
Narráció:
ua.
itt a legfeszültebb a párbeszéd
Időintervallum:
1 nap
Szereplők:
vizsgálóbiztos
veres juhász (sok a bűne,
de Bodri juhász kegyetlen meg-
gyilkolását egyelőre nem ismeri
be)
A rézveretes szíj jelképes jelentése:
a bűntény bizonyítéka


"A

juhász megfordult, s elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét rá akarta tenni a kilincsre, hátratántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni. Nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj rézzel kiverve. "
Készítette:
Fegyverneki Gergő
magyar - mozgóképkultúra- és médiaismeret szakos tanár
Full transcript