Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Göteborgs Domarakademi: Näthat idag och i morgon

No description
by

Mårten Schultz

on 20 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Göteborgs Domarakademi: Näthat idag och i morgon

näthatet och rättsstaten:
vad händer nu?
några siffror
allmän statistik från Sverige: Friends och Svenskarna och Internet
37,6 procent av alla journalister säger sig drabbade av "näthat, hot eller nedsättande kommentarer" (2015)
4/10 mediehus utsatta för hot enligt Utgivarna (2015)
SKL: 60 % av de förtroendevalda som är aktiva i soc.med. uppger de hotats/kränkts


potentiella konsekvenser
utsatta lämnar yrken (nämner inga exempel)
självcensur eller annan påverkan
rättssäkerhetsutmaningar
en paradox
ett regelverk som är konstruerat för att ge ett långtgående skydd för yttrandefriheten kan missbrukas för att skrämma människor till tystnad.
nätkränkningarna och demokratin: 2 berättelser
reformbehov?
hämndporr: sexualbrott?
digitala mobbar?
starkare andrahandsansvar?
brott mot medborgerlig frihet
lögn om utgivare?
några framsteg
HD och fotograferandet under kjolen
De riktigt allvarliga brotten: Nätvåldtäkterna
Reformerna av brottsbalken
GDPR (framsteg?)
gällande rätt
förklaringar
det straffrättsliga regelverket
rättsväsendets spelregler
rättssäkerhetsprinciper
Carina Bergfeldt:
"Ingen sa när jag började på Aftonbladet att jag skulle kallas hora varje vecka i tio år. Men så har det blivit."
näthatet &
rättsstaten:
vad händer nu?
1. iakttagelser
2. gällande rätt
3. problemet
4. åtgärder
@martenschultz

"”This morning I woke up to a rape and death threat directed at my 5 year old daughter. That this is part of my work life is unacceptable.”
”I am sick of this shit. Sick of saying over and over how scary this is, sick of being told to suck it up.”
”Law enforcement needs to get their shit together on online threats. Social media companies need to fucking do something.”
” In the meantime, I'm taking a break from social media. I don't know how long. I just know that I can't live like this. It's too much.”
@martenschultz
Näthatet och rättsstaten:
Vad händer nu?

@martenschultz (twitter)
juridikpodden (iTunes)
juridiksinstitutet.se
2 oktober: Sex personer grips misstänkta för våldtäkt mot en funktionshindrad kvinna på Gotland
5 oktober: de misstänkta släpps på fri fot. Kampanj på bland annat Facebook
Demonstration och stenkastning mot asylboende. Åklagaren får hembesök.
7 oktober:
Polisen skickar förstärkning till Gotland från fastlandet.
Åklagaren byts ut.
"Det har hänt ganska allvarliga saker"
Jessica Valenti, The Guardian
brå-rapporten
bör alla brott anmälas?
reaktioner från makthavare.
straffrättsliga regler
relevanta straffbud
:
olaga hot
förtal
förolämpning
brott mot PUL
olaga förföljelse
barnpornografibrott (16 kap. BrB)

men också
:
uppvigling
kränkande fotografering (på sätt och vis)
olaga våldsskildring
(jmf tf/ygl)
regler om ansvarssubjekt:
straffrättens medverkansregler
BBS-lagen etc.
(tf/ygl)
tidigare kända luckor i lagen
:
streaming från rulltrappan: bildupptagning
upptäckt smygfilmning i duschen som inte anses hänsynslös
hämndporr, happy slapping och obduktionsbilder. spridning som inte blir förtal
"du förtjänar en kniv i fittan": kränkningar mellan stolarnalagen om elektronisk kommunikation etc.
åtalsregler: förtal
(tf/ygl)

oskuldspresumtionen, hellre fria än fälla och internets annonymitetsproblem
andra förklaringar
effektivitetsproblem
resursproblem
kompetensproblem
attitydproblem
nationell rätt/globalt nät
men fortfarande finns det frågor
@martenschultz
speciella regler som skulle kunna ha relevans för hot mot förtroendevalda. 18:5 brott mot medborgerlig frihet: Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara
Rättssystematiskt intermezzo:
Det särskilda grundlagsskyddet och "vanliga" regler
Vilka omfattas av det särskilda skyddet?
Vad innebär det? Exklusivitetsprincipen, ansvariga utgivare, processen

vad säger då juridiken?
Är detta tillåtet?
1) Att i ett mejl till en tjänsteman skriva "Svara nu i telefon, din lilla hora!"
2) Att fotografera en förtroendevalds hus och lägga ut det på en blogg med s.k. utgivningsbevis med bildtexten "Här bor en landsfiende"
3) Att på Facebook dela en (omanipulerad) färsk dom rörande en kommunanställd, som dömts för sexualbrott
4) Att med teleobjektiv zooma in under kjolen på en politiker
5) Att i smyg livestreama ett samtal mellan två tjänstemän som talar om en kommuninvånare med särskilda behov på Facebook

Bortse från ev. arbetsrättsliga frågor.
BrB 4 kap. 6 c §:

Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida

1. bild på eller annan uppgift om någons sexualliv,
2. bild på eller annan uppgift om någons hälsotillstånd,
3. bild på eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid,
4. bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation, eller
5. bild på någons helt eller delvis nakna kropp
döms, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, för olaga integritetsintrång till böter eller fängelse i högst två år.

Det ska inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter var försvarlig. Lag (2017:1136).

6 d §: Om brott som avses i 6 c § är grovt, döms för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till bildens eller uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen var ägnad att medföra mycket allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften
4:7: Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år
lag om elektroniska anslagstavlor, 6 §
Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 4 kap. 5 § brottsbalken om olaga hot, 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång, 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
behov av klarläggning:
webbcam och smygfilmning
facebook-våldtäkten
de nya reglerna
Full transcript