Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim Testleri

No description
by

mustafa gökçe

on 22 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim Testleri

Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişim Testleri
Motor Testler
Motor gelişimi değerlendirme testleri ile okulöncesi çocuklarını üç farklı yönde değerlendirmek olasıdır;

1- Esneklik, kuvvet, denge, hız, koordiasyon gibi fiziksel ve motor uygunlukları açısından ( Motor Performans Testi, Kaba Motor Beceri Testi gibi),
2- Motor Beceri ; Yüksekten yere atlama, iki ayakla koordineli bir şekilde ileriye doğru atlama, tek ayak üzerinde sıçrama, top zıplatma gibi becerilerin kazanılıp kazanılmadığını belirlemek açısından (Portage, Denver II gibi),
3- Motor Becerinin Niteliği; Koşma, durarak uzun atlama, yakalama, fırlatma gibi temel lokomotor ve nesne kontrol beceri kalıplarının niteliği açısından (TGMD II gibi).

Motor gelişim testleri çocukların motor özellikleri ile ilgili profillerini ortaya çıkarmak, böylece belirli aralıklarla gelişmelerini izlemek ve motor gelişim düzeylerine uygun beden eğitimi programları hazırlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Motor Performans
Okulöncesi çocukların motor performanslarını ölçmek amacıyla Morris, Atweter Williams ve Wilmore 1980 ylında gerçekleştirdikleri motor performans test protokolünü hazırlamışlardır.Türkiye'de de 1986 yılında 3-6 yaşlarında 205 çocuk üzerinde uygulanan bu test (Sevimay 1986), tek ayak üzerinde dengede durma, çabukluk, yakalama, durarak uzun atlama, fırlatma ve koşu olmak üzere 6 maddeden oluşmaktadır.


Kaba Motor Beceri Testi
Hirst ve arkadaşlarının geliştirdiği bu test dört alt testten oluşmaktadır.Bu test Türkiye'de 4-5 yaşlarındaki 320 çocuk üzerinde uygulanmıştır.

Bruininks-Oseretsky Motor Testi
Bruininks-Oseretsky Motor Testi, Bruininks tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir. Bireysel olarak uygulanan bu test, 4.5-14.5 yaş çocuklarının motor fonksiyonlarını belirlemeye yöneliktir.BOMYT, 8 Alt test içerir, 1970 nüfus sayımlarına uygun olarak, coğrafik bölge, yaş, cinsiyet ve ırk temel alınarak dikkatli bir şekilde oranlanmış 765 çocuktan oluşan örneklem üzerinde standardize edilmiştir.Güvenirlik, uzun form için 0.87, kısa form için 0.86 olarak bulunmuştur.
Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT)
Çocukların yaşına uygun bir takım becerilerini değerlendiren Denver II, çocukları gelişimsel problemler açısından taramada, kuşkulu durumları objektif bir ölçümle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede değerlidir.Denver II, kişisel sosyal, incemotor becerilere değinilmiştir. Bir sonraki tablo'da 2-6 yaşlarda kazanılan kaba motor becerilerine değinilmiştir.Tabloda, çocukların %25'nin, %50'nin, %75'nin ve %90'nın becerileri kazandığı yaşlar ay olarak belirtilmiştir.
Durarak Uzun Atlama
2 deneme yapılır.
Yapılan 2 denemeden en iyisi kaydedilir.
Statik Denge
Dinamik Denge
Çabukluk
47.72 cm2'lik bir alan içerisinde çocuğun tek ayak üzerinde zıplama sayısı sağ ve sol ayak için ayrı ayrı kaydedilir ve toplam puan olarak hesaplanır.
Çocuğun tek ayak üzerinde dengede durduğu süre kaydedilir.
Çocuk, başlangıç çizgisinin gerisinde, sırtüstü durumdan ayak topuklarını kullanarak, olabildiğince çabuk kalkar, 152.4 cm. uzaklıktaki koninin çevresinden koşar ve başlangıç yerine geri döner yatar duruma geçer.Yapılan 2 denemeden en iyi olan kaydedilir.
Mustafa Gökçe
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...
2 Yaş Sonrası
Tek Ayak Üzerinde Dengede Durma
Çocuk tek ayak üzerinde dengede durmaya çalışır.Çocuk ayağını yerden kaldırdıktan sonra kronometre çalıştırılır, ayağı yere değdiğinde kronometre durdurulur.Bu işlem 7 kere yaptırılır.Çocuğun yaptığı 7 uygulamadan en iyi ve en kötü olanları çıkartılarak, kalan 5 uygulamanın ortalaması alınır.

Bazı kaynaklarda çocukların denge durma süreleri;
15 ay-3 yaş: 1 sn
3 yaş: 3-4 sn. olarak verilmiştir.
Yakalama
Çabukluk
Birer metre uzunluğunda birbirine paralel ve aralarında 3.05 m mesafe olacak şekilde iki çizgi çizilir.Bir çizgi başlangıç olarak kullanılır, diğer çizgiye ise tenis topu koyulur.Çocuk başlangıç çizgisine topukları gelecek şekilde ayaklarını tenis topuna doğru uzatarak yatar.Işaretle birlikte olabildiğince hızlı bir şekilde tenis topuna doğru koşar ve topu alıp ilk konumuna döner.Bu şekilde 4 uygulama yapar.

Durarak Uzun
Atlama
Belirlenmiş bir çizgiden çocuk, bacaklar omuz hizasında açık ve ayakları çizgiyi geçmeyecek şekilde bekler.Işaret ile birlikte olduğu yerden karşıya doğru dizleri bükerek kollarıda geriden öne doğru savurarak atlar.Bir denemenin ardından bu uygulama beş kez yaptırılır.Çocuk atladıktan sonra çizgiye en yakın olan ayağının topuğundan çizgiye kadar olan mesafe ölçülür.En iyi dört atlayışın ortalaması alınır ve performans değeri saptanır.
Tenis Topu
Fırlatma
Ölçme kolaylığı açısından birer metre aralıklarla yedi yarım daire çizilir.Çocuğun bir ayağı sınır çizgisinde, diğer ayağı ise geriye yerleştirilir.Işaret ile birlikte çocuk elindeki tenis topunu karşıya doğru fırlatır. Bu işlemi yedi kere yapar.
Değerlendirmede top fırlatıldıktan sonra düştüğü noktanın başlangıca olan uzaklığı hesaplanır.En iyi ve en kötü deneme çıkartılarak beş uygulamanın ortalaması alınır.
Sürat Koşusu
Başlangıç çizgisi, bant yapıştırılarak belirlendikten sonra, 3.65m'lik mesafe hızlanma yeri olarak, 12.2m'lik mesafe koşu süresinin değerlendirildiği yer olarak, sonra 3.65m'lik mesafede hem hızın kesilmesi, hem de ikinci uygulamaya başlangıç yeri olarak belirlenir.Başlangıç çizgisinden işaretle koşmaya başlayan çocuk 2. çizgiyi geçip 12.2m'lik mesafeyi koşar ve kronometre ile koşma süresi hesaplanır.Bu işlemi 3 kere yapar.En iyi 2 denemenin ortalaması alınır.
MOTOR PERFORMANS TESTİ
Kaba Motor Gelişimi Değerlendirme Testi (TGMD II)
TGMD II, temel kaba motor yetenekleri ölçen iki alt testten oluşmaktadır. 3-10 yaşlarındaki çocukların kaba motor yeteneklerini ölçmek üzere oluşturulmuştur.Test, çocuğa okul öncesinde, ilk okulun ilk yıllarında ve özel eğitimi sınıflarında öğretilebilecek 12 kaba motor beceriyi ölçer.
Bu test sayesinde çocukların kaba motor becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek maksimum öğrenmeyi kolaylaştıracak programlar hazırlanabilir.
Bir sonraki slaytta olduğu gibi düzenek hazırlanır.Çocuk topu çemberin içinden karşıya atar.Çocuk 2 deneme yapıldıktan sonra 10 uygulama yapar.
Değerlendirme;
- 10 denemenin ortalaması alınır.
Puanlama;
- 3 puan: Topun ellerle yakalanması
- 2 puan: iki el dışındaki diğer yakalama şekilleri.
- 1 puan: Yakalayamama
- 0 puan: Toptan kaçma, çaba eksikliği

Değerlendirme kısmında çocuğun işaretten sonra uygulamayı bitirme süresi kronometre ile kaydedilir. Yapılan 4 denemenin ortalaması alınır.
Full transcript