Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Menneskerettighetene - Likeverd og verdier

No description
by

Øystein Felle

on 6 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Menneskerettighetene - Likeverd og verdier

Menneskerettighetene - Likeverd og verdier
Utvalgte artikler:
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og
samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Conclusion
Legg bort boka, og ha kun en blyant/penn klar
Hva er kultur?
Antall døde i USA pga av terror fra 2001 til 2013:
FNs erklæring om menneskerettigheter
Da 2.VK var slutt skrev 51 nasjoner under på FN-traktaten
Summen av alt vi har lært. Verdier+vaner+ferdigheter+kunnskaper
Er kultur noe fast, eller endres det hele tiden?
Konstant endring
Hva er "migrasjon"?
Flytting mellom land. Innvandring - utvandring
Hva er "Etnosentrisme"?
Se andre kulturer i forhold til sin egen. Din er den normale
Hva er en fordom?
Holdning basert på mangelfull kunnskap
Hva er diskriminering?
Behandle noen mennesker dårligere enn andre, pga hudfarge, seksualitet, kjønn ++
FN ble opprettet
Skulle jobbe for grunnleggende
msk-rettigheter
10.Des 1948 - Verdenserklæringen om msk-rettighetene vedtatt
30 artikler som beskytter folk
Ingen stemte mot, men 8 land stemte ikke
Mange land bryter fortsatt reglene
Russland
Kina
Burma
Nord-Korea
Artikkel 1
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og
frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom
undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.
Art 18
Artikkel 19.
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å
søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
Artikkel 30.
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller
foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.
Msk-rettighetene skal beskytte ALLE
Enkelte rettigheter kan begrenses i bestemte tilfeller
De som ALDRI skal begrenses:
Retten til liv
Rett til human behandling av fanger
Frihet fra tortur
Forbud mot slaveri
Hvem bryter msk-rettighetene mest?
Nord-Korea, Turkmenistan, Usbekistan, Somalia, Ekvatorial-Guinea, Eritrea, Sudan, - Syria, Saudi Arabia, Den sentralafrikanske republikk,- Tibet, Vest-Sahara .
11.9.2001
http://www.dagbladet.no/video/LCiSloemHNA
ca.3500 mennesker
Antall døde pga av skytevåpen i samme periode:
406.496
Pris for krigen mot terror:

4000 milliarder dollar
Full transcript